söndag 22 december 2019

#Vi står inte ut, lokalt arbete

Informationen hämtad från lucka 8, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

Vistårinteut Göteborg
Arbetar främst med lokal politisk påverkan och kunskapsspridning. Sedan tre år står de utanför varje möte i kommunfullmäktige i vår ”KF-aktion” med plakat och banderoll. Alltid med ett nyskrivet flygblad till politikerna på väg in till mötet, som vi byter några ord med. Det har skapat goda kontakter, som lett till enskilda möten med flertalet ledande politiker i Göteborg.
Vistårinteut Göteborg är med och organiserar konferenser om de ungas situation, liksom demonstrationer mot deporteringar. I samverkan med civilsamhällets alla goda lokala krafter - idéburna organisationer, frivilligorganisationer, volontärer, medmänniskor.
https://www.facebook.com/groups/912770828859324/
Vistårinteut Partille i samarbete med Svenska kyrkan
Vistårinteut Partille och Sv kyrkan har tillsammans hittat frivillighem och bostäder åt 40 ungdomar. Vi ordnar också läxhjälp och sommaraktiviteter
https://www.facebook.com/groups/1258468850867178/?hc_location=ufi
Lokal mobilisering #vistårinteut
#vistårinteut Lokal Mobilisering är en plattform för individer och nätverk som möter ensamkommande barn och unga i sina respektive kommuner. Plattformen möjliggör för lokalt aktiva att utbyta erfarenheter och skapa en gemensam kunskapsbas för att driva frågor och stödverksamheter på kommunnivå. I gruppen uppmuntras alla att dela med sig av tips, råd och erfarenheter till varandra.

I Lokal Mobilisering finns över 100 kommuner representerade och genom åren har #vistårinteut bland annat sammanställt hundratals kommuners hantering av ensamkommandes barn och ungas boendesituation och samordnat aktioner som syftar till att beslutsfattare får möta och lära känna både civilsamhället och barn och unga som flytt ensamma till Sverige.

I nuläget är gruppens fokus på omvärldsbevakning och att sprida goda exempel på boendelösningar, något som ofta uppstått från innovativa samarbeten mellan civilsamhället och kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar