lördag 21 december 2019

Påverkansnätverk

Information om påverkansnätverk hämtad från lucka 11, julkalender 2019, #Vistårinteut.
Femövertolv
Partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som i första hand arbetar med opinionsbildning utifrån två stycken grundläggande krav, Stoppa utvisningarna till Afghanistan och Amnesti för ensamkommande. Står för en generös och medmänsklig hållning i migrations- och integrationsfrågor i allmänhet.

Föreningen Sverige för Flyktingamnesti
Sverige för flyktingamnesti är en förening som arbetar med två krav. Att omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan samt amnesti för Sveriges ensamkommande ungdomar.
https://www.facebook.com/Sverigeforflyktingamnesti/

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar
Nätverket har 21000 medlemmar på Facebook. Arbetar med påverkansarbete och stöd till ensamkommande ungdomar. www.stoppautvisningarna.blogspot.com/
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Nu är det nog!
Ett nätverk och en nationell kampanj som arbetar för att driva igenom följande krav gentemot Migrationsverket, regeringen och riksdagen: Besluta om amnesti för alla ensamkommande barn och ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år, stoppa alla tvångsdeportationer till Afghanistan, granska rättsosäkerheten i asylprocessen och följ barnkonventionen - för alla barn!
https://www.facebook.com/NUARDETNOG.upprop/
https://www.facebook.com/groups/1943991532572947/about/

Nätverket Skåne för amnesti
Ett nätverk i Skåne som verkar för en amnesti för ensamkommande. Syfte att snabbt samordna aktiviteter.

Låtkyrkklockornaringa
Initiativet #låtkyrkklockornaringa – innebär att kyrkor runt om i vårt land ringer i sina kyrkklockor tisdagar vid klockan tolv, i protest mot utvisningarna till Afghanistan. De manar till bön och vill att påvisa att Sverige just nu bryter mot mänskliga rättigheter.
Läs om initiativet: http://www.inblick.se/bloggar/christian-mölk/christian-mölk/2019/05/08/låt-kyrkklockorna-ringa

Folkkampanj för Asylrätt
Efter att Sveriges regering presenterade en rad åtgärder som skulle komma att drabba flyktingar startades Folkkampanjen för Asylrätt av några organisationer. Syftet var att samla alla som vill protestera mot dessa planer och stoppa försämringarna. Det var grupper vars medlemmar dagligen möter flyktingar eller har egen erfarenhet av att vara på flykt. Kampanjen var partipolitiskt och religiöst obunden.
Läs mera här: http://www.folkkampanjforasylratt.se/info/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar