lördag 21 december 2019

Vårdförmedlingar för papperslösa

Information om vårdförmedlingar för papperslösa hämtad från lucka 19, julkalender 2019, #Vistårinteut.
GÖTEBORG 
Rosengrenska stiftelsen
Rosengrenska stiftelsen är ett frivillignätverk av vårdpersonal i Göteborg som erbjuder vård för papperslösa sedan 1998. De arbetar för att papperslösa skall få tillgång till vård på lika villkor som för övriga invånare, i enlighet med Sveriges människorättsliga åtaganden och yrkesetiska principer inom vården. Några gånger per år inbjuder Rosengrenska till föreläsningar.
https://www.rosengrenska.org/
E-post: vardformedling@rosengrenska.org, styrelsen@rosengrenska.org
STOCKHOLM 
Svenska Röda Korset 
Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm finns för papperslösa som har svårigheter i kontakt med offentlig vård, och vid frågor om vård för papperslösa i Sverige.
Telefon: 020-211 000 (kostnadsfritt) eller 0709-406723 (endast SMS) Telefontid: Måndag - torsdag 09.30-11.300.
E-post: papperslos@redcross.se
Läkare i världen 
Läkare i världen i Sverige arbetar för att alla, oberoende av administrativ status, ska ha rätt till sjukvård. Driver sedan 1995 en vårdklinik volontärt.
https://m.facebook.com/lakareivarlden/
BORÅS
Porten
Telefon: 0735-632080 (ons 17.30-19.00)
E-post: krook99@gmail.com
VARBERG
Liljengrenska stiftelsen 
Telefon: 0768-93 95 93 (18.00-19.00),
E-Post liljengrenska@hotmail.com
LINKÖPING / NORRKÖPING
Tinnerökliniken
Telefon 0733-225887
E-post: info@papperslosa.se
Info om vård för papperslösa:

Här hittar du vår Julkalender 2016:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar