lördag 21 december 2019

Asylrättsarbete

Information om asylrättsarbete hämtat från från lucka 10, julkalender 2019, #Vistårinteut.
FARR
Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en partipolitisk och religiöst obunden paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten.
Ca 50 medlemsföreningar är anslutna till FARR - allt från asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden till aktivistgrupper som protesterar mot deportationer och lokala nätverk eller församlingar som stöttar papperslösa. Många sysslar med alla delarna.
Bland medlemmarna finns också ett antal advokatbyråer och flera hundra enskilda medlemmar, varav en del själva är papperslösa eller har erfarenhet av att vara asylsökande.
FARR ger ut Goda råd till asylsökande på sex olika språk. 
Rosenjuristerna (i Göteborg)
Rosenjuristerna består av juriststuderande som arbetar ideellt för asylsökande och papperslösa, med hjälp av erfarna jurister. Email: info@rosenjuristerna.se, telefon: 0761019787.
Asylrättscentrum och Barnrättscentrum
Tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Har sedan 1991 verkat för en rättssäker asylprocess. Asylrättscentrum erbjuder gratis juridisk rådgivning, agerar ombud och offentliga biträden, policydialog m.m. På hemsidan finns mycket bra information. 
Asylrättsstudenterna
http://www.asylrattstudenterna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar