torsdag 28 mars 2019

Fredag 29 mars får Morgan Johansson sina upprop

9 upprop, 61 skrivelser till politiker, riksdag och regering, 12 debattartiklar och 1 rapport ligger i korgen.
I morgon, fredag 29 mars 2019 kl 9 vid Riksgatan 1, kommer en korg att lämnas över till riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (v) som i sin tur ska lämna den till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samband med interpellationsdebatten om återtagaravtalet med Afghanistan.

söndag 24 mars 2019

S-kongressen: Många socialdemokrater stödjer flyktingaktivister


Vid s-kongressens andra dag 23.3.2019 mötte de köande till entrén flyktingaktivister från samlingsrörelsen Nu är det nog! De lyssnade till information om situationen för de ensamkommande ungdomarna och fick små lappar med utdrag ur valmanifestet 2014*.

torsdag 21 mars 2019

Socialdemokrater: Vad är 17 000 unga människor värda för er?


Helgen 22-24 mars äger Socialdemokraternas kongress rum i Örebro. Samtidigt avslutas manifestationen ”17 000 blommor 17 000 liv” utanför Liljevalchs konsthall i StockholmFredag 22 mars kl. 15.30 hämtas några av blommorna för på lördagen flyttas till socialdemokraternas kongress i ÖrebroÄven under söndagen kommer blomsterbud att gå kl. 12 från Stureplan till Liljevalchs.

onsdag 13 mars 2019

Remissvar: Förläng inte tillfälliga lagen!

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
Yttrande 13 mars 2019
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! motsätter sig den föreslagna förlängningen av den tillfälliga begränsningslagen (2016:752). Förutom reell rätt till familjeåterförening bör asylskälen ”övrigt skyddsbehövande” och ”synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter” återinföras liksom större möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.

måndag 11 mars 2019

300 kulturarbetare: Vem bär ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till kriget i Afghanistan?


Öppet brev till
Fredrik Beijer, rättschef Migrationsverket
Patrik Engström, chef gränspolisen
Heléne Fritzon, tidigare migrationsminister
Morgan Johansson, justitieminister
Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket

onsdag 6 mars 2019

​Migrationsverket: Ett allseende öga som vet mer om oss än vi själva vetFörfattare: Karin Fridell Anter
”Om en person är konvertit eller ej ligger i betraktarens öga”, menar Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer i en intervju i tidningen Dagen.

fredag 1 mars 2019

Brev till socialdemokratiska kongressombuden

"17 000" är ett konstverk gjort av 1 500 personer, på Liljevalchs vårsalong 2019. Utanför läggs blommor för de 17 000 utvisningshotade och deporterade.
Ett brev med nedanstående lydelse skickas till alla socialdemokratiska arbetarkommuner och många kongressombud, inför kongressen 22-24 mars. 
Till arbetarekommunerna i Sverige
och ombuden till Socialdemokraternas extrakongress i mars 2019
Vid kongressen 22-24 mars ska socialdemokratin som folkrörelse och det politiska samtalet diskuteras. Vi vill lyfta fram den folkrörelse som handlar om flyktingpolitik. Sedan den stora flyktingströmmens år 2015 är bortemot 200 000 människor på olika sätt engagerade i att stötta dem som sökt asyl. Inledningsvis fanns ett gott samarbete mellan civilsamhälle, stat och kommuner, med en gemensam drivkraft att ge de asylsökande en snabb och rättssäker prövning och en god start i det nya landet.

Pressnytt från Sverige 2015-2018

I mars 2019 hackades sidan "Pressnytt från Sverige". Allt innehåll togs bort och ersattes med innehåll från annan sida. Detta hände två gånger, varpå sidan opublicerades och en ny startades. Plötsligt var det gamla innehållet tillbaka! Nu har jag kopierat in det i denna artikel som antedateras.