lördag 18 november 2023

När civilsamhället mobiliserade för de ensamkommande flyktingarna

Först publicerad i Magasinet Konkret 

Jag har blivit ombedd att skriva om civilsamhällets insatser för flyktingarna som kom 2015. Det är så svårt att tänka tillbaka att jag fått skriva en bit i taget. Ännu svårare är det när utvisade killar kontaktar mig från Afghanistan eller Pakistan. Vad har de där att göra? De skulle ju vara här!

fredag 10 november 2023

Riv Tidöavtalet – men bränn inga heliga böcker eller byggnader!Detta är den långa versionen av mitt tal hållet den 9 november 2023, vid manifestationen i Stockholm till minne av Kristallnatten, kulmen på novemberprogromerna i Tyskland 1938. Då slogs skyltfönstren sönder till affärer ägda av judar, och synagogor sattes i brand.

söndag 5 november 2023

Asylpolitik och angiverilag – ett år med Tidöavtalet. Referat från seminarium 17 oktober 2023

Etikkommissionen i Sverige

Tidöavtalet genomsyras av strävan efter att vi i Sverige ska ha så få invandrare, speciellt flyktingar, som möjligt. Det innehåller en hel rad åtgärder som gör livet i Sverige svårare och osäkrare för utländska medborgare, framför allt för dem från länder utanför EU/Schengen. Tanken är att det ska göra landet mindre attraktivt för flyktingar och lågavlönade arbetskraftsinvandrare. 

lördag 4 november 2023

Tidöavtalet bryter mot 13 artiklar i barnkonventionen

Etikkommissionen i Sverige

Den 17 oktober 2023 deltog jag i seminariet ”Asylpolitik och Angiveri – ett år med Tidöavtalet”, arrangerat av Etikkommissionen i Sverige. Inför detta gjorde jag en faktasammanställning, grundad på material från Rädda Barnen, Barnombudsmannen, Bris och FN:s Barnrättskommitté samt mina egna erfarenheter från arbete med ensamkommande ungdomar[1].