torsdag 29 augusti 2019

Tack, Stefan Löfven, för din hyllning till oss med civilkurage!

Prisutdelningen från Raoul Wallenberg Academy 2019. Längst fram till vänster Muhammad J Muhammadi. I bakre raden till höger om statsminister Omid Mahmoudi. 
Den 26 augusti 2019 delades priser ut av Raoul Wallenberg Academy, till tal av statsminister Stefan Löfven. För tredje året hade vi ensamkommande afghanska ungdomar med bland pristagarna: Muhammad J Muhammad, som skrivit en bok om att vara annorlunda i en muslimsk kultur, och Omid Mahmoudi, som grundade Ensamkommandes förbund. 

onsdag 28 augusti 2019

Afghanistans skakiga framtid: Talibanvälde eller kaos?


Sedan 9 juli sittstrejkar afghanska barnfamiljer på Norra Bantorget. Snart öppnar Sveriges riksdag – med just den frågan kvar i knät. Barn, kvinnor, hbtq-personer, kristna, ateister och ”vanliga” flyktingar ska skickas till Afghanistan. I motsats till UNHCR och anständiga europeiska länder anser Sverige att det finns tillräckligt säkra områden i Afghanistan.

lördag 24 augusti 2019

Finns det två Afghanistan?


Författare: Karin Fridell Anter. 
I förra veckan rapporterade svenska tidningar och TV om ett stort bombdåd i Kabul. Dödssiffran har stigit till minst 100 döda. Man meddelade också att IS tog på sig detta dåd.
Den enda märkbara reaktionen från den svenska regeringen kom från Margot Wallström, på twitter: "Horrible reports about the killing of more than 60 persons at a wedding in Kabul. My thoughts are with the victims and their loved ones. An inclusive peace process in Afghanistan is urgent."

fredag 23 augusti 2019

Domstolen: Du har rätt att gå färdigt SPRINT även om du är 20 år


Många skolor säger att 20-åringar inte får fortsätta på språkintroduktion, SPRINT. Det är fel. Man har rätt att fortsätta tills man är färdig enligt studieplanen. Det kan vara bra att man har betyg i svenska innan man börjar på vuxenutbildning.

Du kan söka förlängning av uppehållstillståndet för att slutföra SPRINT. Då får du 13 månader. Sedan får du söka igen för din yrkesutbildning. 

Visa denna information för din lärare, rektor eller studievägledare!

måndag 19 augusti 2019

Regeringen skärpte de sex partiernas oktoberöverenskommelse 2015

Åsa Romson och Stefan Löfven vid presskonferensen 24 november 2015.

Författare: Rickard Olseke, expert i migrations- och asylfrågor. Först publicerad på migration.se. 
Den 23 oktober 2015 – en månad innan Löfvens och Romsons pressträff där innehållet i den tillfälliga lagen presenterades – kom sex riksdagspartier överens om ”nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända”. Därefter föreslog regeringen (på initiativ av socialdemokraterna) ytterligare skärpningar

torsdag 15 augusti 2019

5 400 barn med 3 000 föräldrar lever i limbo - behöver stöd från civilsamhället

Barnfamiljer sittstrejkar på Mynttorget juli 2019.
För tredje gången har ett brev med nödrop skickats till de stora civila organisationerna. Inför sommaren 2018 och 2019 handlade det om de ensamkommande som blev ställda utan bostad och mat. Nu handlar det om barnfamiljer som lever i limbo med ytterst lite pengar. 

lördag 10 augusti 2019

Säkerheten i Afghanistan augusti 2019

Antalet dödade i Afghanistan 1989-2018. Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
Enligt UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, var antalet döda och skadade under första halvåret 2019 knappt 4000, färre än på många år. Samtidigt tycks USA och talibanerna komma fram till en överenskommelse som är första steget på väg till vapenvila. Detta borde vara något att glädja sig åt. Men hur ska vi tolka det?

fredag 9 augusti 2019

Den svenska asylprocessen granskasPå grund av den stora flyktingtillströmningen 2015 har stora delar av civilsamhället engagerat sig i flyktingmottagandet. Det har lett till att bristerna i asylpolitiken, Migrationsverket och migrationsdomstolarna har uppmärksammats på ett annat sätt än tidigare. Det finns behov av att göra en helhetsbedömning av rättssäkerheten när det gäller just asylfrågor. 

torsdag 1 augusti 2019

Senaste FN-rapporten: Civila och kvinnor drabbas av striderna


Den senaste rapporten från UNAMA har rönt berättigad uppmärksamhet. Man jämför siffrorna för första halvåret 2019 med motsvarande period under föregående år.