Att arbeta som asylsökande

Det är mycket krångel innan du kan arbeta vitt medan du är asylsökande.
Observera! Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier? Då måste du plugga! Du kan inte byta spår och söka uppehållstillstånd för arbete. Jobba gärna på loven och helgerna - men sätt plugget först! 

1. Du måste ha AT-und (undantag från arbetstillstånd) från Migrationsverket. För detta måste du ha försökt visa din identitet. En taskira eller ett pass brukar räcka, men inte alltid. Du får ett nytt LMA-kort med "AT-und".

2. Migrationsverket ska ansöka om ett samordningsnummer (i stället för personnummer) hos Skatteverket.

3. Du måste ha en arbetsgivare som fyller i en blankett till Skatteverket.

4. Skatteverket ger dig ett samordningsnummer som är i stället för personnummer. Det ska du visa din arbetsgivare. Då kan arbetsgivaren betala skatt för dig.

5. Du ska anmäla till Skatteverket att du vill betala skatt. Det sker på en särskild blankett.

6. Du behöver ett bankkort där lönen kan sättas in. Det brukar vara lättast på Swedbank. Ta med din taskira eller ditt pass och ditt samordningsnummer. Om de inte vill så ska du be att få tala med chefen. Sedan kan du be att få ringa upp kundtjänst. Det är inte alltid personalen på bankkontoret vet vad som gäller.

7. Glöm inte tala om för Migrationsverket att du arbetar. Du ska inte få dagersättning från MigV under den tiden. Om du inte talar om det kan du få betala tillbaka din dagersättning senare.

Lycka till!


För dig


Arbeta under tiden som asylsökande  Migrationsverket

Uppehållstillstånd på grund av arbete (barn och unga)  Barnrättscentrum

Uppehållstillstånd på grund av arbete  Rådgivningsbyrån

Samordningsnummer  Skatteverket

Anmälan om preliminär A-skatt  Skatteverket

Före detta asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd För dig som vill byta spår från studier till arbete. Migrationsverket

Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetar Glöm inte att ansöka om förlängning innan det gamla tillståndet går ut! Migrationsverket

Arbetskooperativet ABIS finns i Göteborg, Stockholm, Malmö, Kristinahamn och Stenungsund. De förmedlar arbeten till asylsökande.

Permanent uppehållstillstånd för dig som kan försörja dig själv Migrationsverket 16.1.2020


För arbetsgivaren


Anställa en asylsökande  Migrationsverket

Anställa från länder utanför EU  Migrationsverket

Anställning av tredjelandsmedborgare  Skatteverket

Blanketten för arbetsgivaren  Skatteverket

Underrättelse - Anställning av utlänning  Skatteverket

Information till arbetsgivare som överväger att anställa asylsökande  Destan juristfirma


Att få arbetstillstånd när man lämnat Sverige

Detta är ännu krångligare. Den information som läggs här är inte fullständig.

Återreseförbud utgör inte hinder mot att beviljas arbets- och uppehållstillstånd  Process Advokatbyrå 4.9.2017

Nytt rättsligt ställningstagande om beräkning av sammanlagd tid för arbetstillstånd Migrationsverket 20.5.2019
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar