torsdag 28 juli 2022

Kampanjen Håll ihop Sverige mötte Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius


En grupp från kampanjen Håll ihop Sverige! träffade den 1 juli 2022 Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket. Man fick möjlighet att framföra sin oro för de avslagsbeslut som Migrationsverket fattar för afghanska flyktingar. I följande brev till Carl Bexelius sammanfattades samtalet.

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022


Migrationsverket ger med oregelbundna intervall ut så kallade "landrapporter", bland annat
om Afghanistan. De grundas på data som samlats in av Lifos och utgör den kunskap som handläggarna lutar sig mot när de ska bedöma möjligheten att utvisa en person som söker skydd i Sverige. 

onsdag 27 juli 2022

Mikael Ribbenvik, Migrationsverket: Du bortser från mycket!

 "Migrationsverket har inte som mål att hålla nere andelen positiva asylbeslut" säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, i GP 21.6.2022. 

fredag 1 juli 2022

”Den stora saknaden” på Mynttorget invigdes med tal av Jan Eliasson

 

Jan Eliasson invigningstalade vid Den stora saknaden, Mynttorget 20 juni 2022. Foto Melker Dahlstrand.

På Internationella flyktingdagen 20 juni 2022 invigdes Marit Törnqvists installation ”Den stora saknaden”. Den bestod av 502 träplattor riktade till 502 specifika flyktingar som inte längre finns i Sverige. Det är deras svenska föräldrar, gode män, lärare, kontaktpersoner och andra som i texterna uttrycker sin saknad. Mest handlar det om de många tusen afghanska ensamkommande ungdomarna som flytt vidare till andra länder i Europa, framför allt Frankrike, där de flesta fått skydd. Men på brädplattorna nämns också barnfamiljer och ensamkommande från andra länder.