tisdag 31 januari 2017

Socialdemokraterna svarar på en annan fråga

Här är ett svar som Socialdemokraterna lämna på en fråga. Det gulmärkta kan uppmärksammas särskilt - känns som tvärtemot den politik som bedrivs idag.

Socialdemokraterna svarar på frågor

Fråga 1 till Socialdemokratiska partiet 16.1.2017

Regering, riksdag och Migrationsverket har de senaste månaderna utsatts för kraftig kritik pga. utvisningar av tonåringar till Afghanistan. Förutom att landet är farligt för var och en att vistas i är arbetslösheten 40 %. I avsaknad av fungerande familje- och kontaktnät kan de nyanlända inte räkna med att få ett "hederligt" arbete.

Rättsmedicinalverket svarar på frågor

Ett antal frågor ställdes till Rättsmedicinalverket som nu slutfört sin upphandling av medicinska åldersbedömningar. Se också sidan Åldersbedömningar.

lördag 28 januari 2017

Konferens i Stockholm 18-19 februari

Nätverket #Vi står inte ut ordnar en konferens i Stockholm 18-19 februari.

Se programmet och gå till anmälan på http://vistarinteut.org/kalendarium/


torsdag 26 januari 2017

Manifestation i Malmö 14 februari!

Plattformen Extencia planerar en manifestation i Malmö den 14 februari. De politiska partierna i regeringen ska ställas till svars för sin flyktingpolitik.

Läs mer här!

Migrationsverkets etiska kommitté svarar INTE på frågor

26.1.2017

Till Migrationsverkets etiska råd

Det har rests mycken kritik över Migrationsverkets sätt att bedöma åldern på flyktingar som vid ankomsten registrerades som ensamkommande barn. Med den nya lagstiftningen är barnets officiella ålder ytterst viktigt, då den bestämmer barnets framtid.

Ali: "Jag kom hit som en fågel med skadade vingar"


Jag kom hit som en fågel med skadade vingar, jag fick hjälp av er att flyga igen. Varför vill ni nu kasta mig till katten?


onsdag 18 januari 2017

Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de afghanska ensamkommande flyktingbarnen

Gruppen inom nätverket Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! som gjorde en JO-anmälan har dessutom skickat detta brev till JO.

Till JO Stefan Holgersson

Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de afghanska ensamkommande flyktingbarnen

Roya: "Jag är en afghan tjej – finns det plats för mig i den här världen?"

Det kom ett brev till Facebook. Författaren är Roya Sadat Hosseini, Vislanda. Med hennes tillstånd publiceras texten här. Hon hade illustrerat med "Den afghanska flickan", men på grund av copyright väljer jag Malala Yousafzai som blev skjuten i huvudet då hon uppmuntrade flickor att gå i skolan 

Hej allihopa. Jag skrev ett brev till Sveriges folk! Jag ska dela det med er! Om ni vill ni kan läsa den. Jag är inte så bra på svenska. Hoppas att ni förstår att vad jag skrev.

söndag 15 januari 2017

Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar

Den 2017-01-15 har en grupp inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” JO-anmält Migrationsverket för dess schablonartade åldersbedömningar av asylsökande barn. 
Läs hela texten här!

fredag 13 januari 2017

Morgan Johansson och Migrationsverket skyller på varandra

Migrationsminister Morgan Johansson hänvisar till Migrationsverkets nya praxis när det gäller utvisningarna till Afghanistan. Migrationsverket påpekar att de måste följa lagarna. Det var regeringen som lade fram lagförslaget och riksdagen som antog det. Var ligger ansvaret? Var finns mandatet att rätta till?


torsdag 12 januari 2017

Migrationsverket svarar på uppropet

I december 2016 skickades uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! till alla politiska partier och till Migrationsverket. Se Upprop till alla partier! 

Vi fick kortfattade stödjande svar från F! och (v). Nu kom också ett utförligt svar från Migrationsverket. Det är intressant med hänsyn till att Morgan Johansson brukar hänvisa till Migrationsverkets ändrade praxis. Men Migrationsverket hänvisar här till de lagar som regeringen stiftat och riksdagen beslutat. Vems ansvar är det?


söndag 8 januari 2017

Till dig som är riksdagsledamot för något av allianspartierna eller Miljöpartiet

Brev skickat till allianspartiernas och Miljöpartiets riksdagsledamöter 8.1.2017.
Pressreleasen

Vi är tiotusentals som protesterar mot utvisningen av asylsökande till Afghanistan. Vi som skriver under det här brevet är representanter för bl.a. gruppen ”Vi står inte ut, men upphör aldrig att kämpa”, som bara den har 7000 medlemmar och fler än 20 000 som gillar vårt arbete. Stödet är mycket större än så!

söndag 1 januari 2017

Årets osynliga inrikeshändelse: Den nya asylpolitiken

För mig är 2016 års flyktingpolitik en omvälvande inrikeshändelse. Jag trodde aldrig att detta skulle kunna ske i vårt land. Mitt land som jag varit stolt över, som har varit ett av de bästa i världen. Men för landets största dagstidning tycks det vara en icke-händelse.