lördag 22 juli 2023

Hur bedömer svenska myndigheter riskerna för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan?

Okänd artist. Bilden från facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Tjugo avslagsbeslut på asylansökningar från
afghanska medborgare granskas
9 juni 2023

måndag 17 juli 2023

Sista pressmeddelandet från Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Detta pressmeddelande är det sista som skickas ut via Mynewsdesk, efter nära sju år. I fortsättningen blir det enbart nyhetsbrev.

tisdag 11 juli 2023

Familjeåterförening: Pakistanier hänvisas till ambassaden i Etiopien


 En ung kvinna och hennes barn som söker återförening med sin man respektive far i Sverige hänvisas av Migrationsverket att resa till en annan kontinent där hon inte kan språket. Utan sällskap och mottagande är en sådan resa knappast tänkbar.

måndag 10 juli 2023

Granskning av Tidöavtalet del av kampen för de afghanska flyktingarna

Tidöavtalet - ett hot mot demokratin:  https://tidoavtalet.blogspot.com/ 

Situationen för de unga afghanska flyktingarna från 2015, liksom för andra grupper av afghanska flyktingar, är fortfarande katastrofal. Etablerade unga vuxna, med yrkesutbildning, fast jobb, lägenhet får utvisningsbeslut för att något litet inte uppfyller kraven i gymnasielagen. Pappor till små barn hänvisas till att lämna Sverige - kanske barnet aldrig får se sin pappa mer. De som var barn när de kom, 13-14 år, förväntas "återanpassa sig" i Afghanistan när de gått ut gymnasiet - trots att de kanske aldrig varit i det landet. Kraven för att få bifall på asylansökan är mycket hårda.

måndag 3 juli 2023

Migrationsverket ställer orimliga krav på asylsökande

När det gäller värderingar liggar Afghanistan och Sverige mycket långt från varandra.

"Västernisering", att överskrida religiösa, moraliska och sociala normer samt att lämna islam är enligt EUAA:s landrapport januari 2023 faktorer som medför risker för återvändare till Afghanistan från väst. Jan Stattin i Gävle har läst många avslag från Migrationsverket beträffande asylansökningar. Här är hans reflektioner. De är också i överensstämmelse med fynden i granskningen av 20 avslagsbeslut.