lördag 21 december 2019

Rikstäckande nätverk

Information om rikstäckande nätverk hämtad från lucka 21, julkalender 2019, #Vi står inte ut.

Refugees Welcome
Refugees Welcome Sverige förutser en värld där människor är fria från krig, förföljelse eller institutionell diskriminering. Det är vårt uppdrag att göra Sverige till en välkomnande plats för alla flyktingar och höja ribban för alla länder runt om i världen och skapa en global standard i solidaritet och inkluderande gemenskap.
Till exempel vill vi: Arbeta aktivt mot de tillfälliga lagstiftningarna. Skapa en nationell organisation som inkluderar alla lokala nätverk/grupper.Säkerställa att flyktingfrågor är ständigt aktuella i den politiska debatten och agera mobilisatör för flyktingars röster. Eftersträva att bli väktare för flyktingars mänskliga rättigheter.
https://www.facebook.com/refugeeswelcomesverige/
IMÄI
Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja personer som fått avslag på sin asylansökan hos Migrationsverket.
Arbetar också politiskt med att lyfta frågan om asylsökandes och papperslösas rättigheter samt
https://www.ingenillegal.org/
Tillsammanskapet
Förbundet Tillsammansskapet verkar för en rättvis och jämlik värld, där människor lever tillsammans i frihet och på lika villkor. Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället.
http://tillsammansskapet.se/
https://www.facebook.com/Tillsammansskapet/
Musiker mot rasism
Musiker mot rasism är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Initiativet togs 2012 av Alexander Goldmann i Göteborg som en reaktion på den då eskalerande rasismen. Under 2013 har ideella föreningar bildats i Göteborg, Malmö och Stockholm.
Visionen är att med musiken som kraft försöka påverka människor att aktivt ta ställning mot rasism och för mångfald i sin vardag.
http://musikermotrasism.se/
https://www.facebook.com/Musikermotrasism/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar