söndag 22 december 2019

Hjälp i mellersta Sverige

Information om hjälp i mellersta Sverige hämtat från lucka 3, julkalender 2019, #Vistårinteut.

Hemma i Ale
Ideell organisation som främst arbetar för att hitta fadderfamiljehem till ensamkommande ungdomar som är över 18 år samt verka för integrering och inkludering i Ale.
Hemma i Ale

Goda krafter i Alingsås
Nätverk för frivilliga familjehem, faddrar och övriga engagerade i asylsökandes situation i staden.
Goda krafter i Alingsås Offentlig sida

Föreningen Tollebobarnen, Lerums kommun
Stöttar cirka 70 ungdomar på olika sätt i vardagen, till exempel med pengar till resor till skolan.

Föreningen VEUM, Vänföreningen för Ensamkommande Ungdomar i Mark.

Vara goda krafter i Vara

Tillsammans för ensamkommande i Falköping
Stöttar ensamkommande unga i deras skolgång samt försöker hitta olika boendelösningar till dem. Ordnar aktiviteter samt hjälper till med praktiska frågor.
Tillsammans för ensamkommande i Falköping

Hem i Herrljunga
Letar hem i Herrljunga till de som fyller 18 år så att de ska kunna bo kvar i kommunen. Har en privat grupp på Facebook.

Stöd åt asylsökande i Aneby
Föreningen ger stöd och hjälp till asylsökande, företrädesvis ensamkommande ungdomar, som har anknytning till Aneby och samtidigt vara ett nätverk för civilsamhället i Aneby. Föreningen verkar också opinionsbildande.

Ett Norrköping för alla
Arbetar för sammanhållning, trygghet och mot rasism i Norrköping. Ordnar bland mycket annat Tillsammansfika.

Hitta hem Kumla
Arbetar för att hitta hem för ensamkommande barn och unga i Kumla.
https://m.facebook.com/pg/hittahem.kumla/about/

Kvar i Ydre
En förening som ordnat boende och tagit ansvar för de cirka 20 ensamkommande ungdomarna som finns i kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar