Kärlek, sex och HBTQ

HBTQ

I Sverige har vi bara två kön: man eller kvinna. I t.ex. Indien finns ett tredje kön. De som inte tycker att de är bara man eller kvinna kan registrera sig som det tredje könet.

H = homosexuell, att vilja ha kärlek och sex med någon av samma kön.
B = bisexuell = vill ha kärlek och sex med både män och kvinnor.
T = transperson. Känner sig inte bara som kvinna eller man.
Q = queer (engelska). Annorlunda, inte som de flesta andra.


Bög = man som vill ha kärlek och sex med en man.
Flata = kvinna som vill ha kärlek och sex med en kvinna.
Transvestit = vill klä sig i det andra könets kläder.
Transsexuell = känner sig helt och hållet som det andra könet och vill helst byta kön.
Cis-person = känner sig som det kön man har fått.
Heterosexuell = vill ha kärlek och sex med det andra könet.
Asexuell = vill ha kärlek men har inga eller svaga sexuella känslor.


UMO = ungdomsmottagning på nätet
UPOS = filmer om kroppen och sex på 14 olika språk
RFSL = Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSL Ungdom lokal verksamhet
RFSU = Riksförbundet för sexuell upplysning
FPES = Föreningen för transpersoner
Newscomers Youth = RFSL:s ungdomsgrupp för nyanlända 15-25 år

Pride-festivalen för HBTQ-personer och deras vänner äger rum varje sommar.
Euro-Pride 2018 i Stockholm och Göteborg


Sexualitet och mänskliga rättigheter

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  Folkhälsomyndigheten
Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning och könsövergripande identitet eller uttryck  Integrations- och jämställdhetsdepartementet juli 2010
Rättighetspraktika - om sexualitet och mänskliga rättigheter  RFSU 2007
Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning  Faktablad Justitiedepartemenetet Juli 2005
Declaration of sexual rights WAS 2014
UNHCR Guidance note on refugee claims relating to sexual orientation and gender identity  UNHCR 21.11.2008

Kärleken är fri  Om dina rättigheter när det gäller giftermål och annat


Migrationsverket

Information till dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson  2011


Rapporter

Afghanistan: Individuals targeted under societal and legal norms  EASO December 2017

Country information and guiding Afghanistan: Sexual orientation and gender identity  Home Office, UK februari 2016

LGBT rights in Afghanistan  Equaldex.com

Afghan LGBT Asylum Seekers in UK among most vulnerable  hrw.org 26.2.2017

Malmquist V. Fruktan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-asylärenden  Examensarbete, Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2016

Fact sheet: International human rights law and sexual orientation and gender identity  United Nations Human Rights

Gender and human rights  UN 2002


Nyheter

Kritiken från juristerna: "Homotester" stoppar asylsökande  Expressen 11.2.2019

Innan jag flydde hamnade jag i fängelse  QX 22.1.2019

Rickard Söderberg - inte gay nog för Migrationsverket  QX 30.5.2017

De säger att de är homosexuella men staten vägrar tro dem  QX 30.5.2017

Våldet har förvärrats i Afghanistan  Blankspot Project 18.3.2017

Are LGBT rights human rights? Recent developments at the United Nations  Psychology International Juni 2012


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar