Kärlek, sex och HBTQ

HBTQ

I Sverige har vi bara två kön: man eller kvinna. I t.ex. Indien finns ett tredje kön. De som inte tycker att de är bara man eller kvinna kan registrera sig som det tredje könet.

H = homosexuell, att vilja ha kärlek och sex med någon av samma kön.
B = bisexuell = vill ha kärlek och sex med både män och kvinnor.
T = transperson. Känner sig inte bara som kvinna eller man.
Q = queer (engelska). Annorlunda, inte som de flesta andra.

Bög = man som vill ha kärlek och sex med en man.
Flata = kvinna som vill ha kärlek och sex med en kvinna.
Transvestit = vill klä sig i det andra könets kläder.
Transsexuell = känner sig helt och hållet som det andra könet och vill helst byta kön.

UMO = ungdomsmottagning på nätet
RFSL = Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSU = Riksförbundet för sexuell upplysning
FPES = Föreningen för transpersoner
Newscomers Youth = RFSL:s ungdomsgrupp för nyanlända 15-25 år

Pride-festivalen för HBTQ-personer och deras vänner äger rum varje sommar.
Euro-Pride 2018 i Stockholm och Göteborg


Sexualitet och mänskliga rättigheter

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  Folkhälsomyndigheten
Rättighetspraktika - om sexualitet och mänskliga rättigheter  RFSU 2007
Declaration of sexual rights WAS 2014
UNHCR Guidance note on refugee claims relating to sexual orientation and gender identity  UNHCR 21.11.2008

Kärleken är fri  Om dina rättigheter när det gäller giftermål och annat


Migrationsverket

Information till dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson  2011


Rapporter

Afghanistan: Individuals targeted under societal and legal norms  EASO December 2017

Country information and guiding Afghanistan: Sexual orientation and gender identity  Home Office, UK februari 2016

LGBT rights in Afghanistan  Equaldex.com

Afghan LGBT Asylum Seekers in UK among most vulnerable  hrw.org 26.2.2017


Nyheter

Våldet har förvärrats i Afghanistan  Blankspot Project 18.3.2017

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar