söndag 28 april 2019

Stöttepelaren: 1 miljon kronor samlades in första verksamhetsåret


Redan på våren 2017 stod det klart att vi skulle få ett stort antal ensamkommande ungdomar utan ekonomiskt stöd. Medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! startade i oktober 2017 föreningen Stöttepelaren – stöd för ensamkommande barn och unga från Afghanistan.

fredag 26 april 2019

Till kyrkorna m.fl.: Ensamkommande får inte ens skollunch under sommaren!

Till
Svenska kyrkans stift och församlingar
Equmeniakyrkans församlingar
Församlingarna inom Pingst
Röda Korsets kretsar
Rädda Barnens lokalföreningar
Sveriges stadsmissioner

”DE FÅR INTE ENS SKOLLUNCH”

Det var budskapet vi skickade i juni 2018, när vi insåg att många ensamkommande ungdomar riskerade att svälta under sommaren.

torsdag 18 april 2019

Sveriges "stöd" för "återvändarna"


Takten på utvisningarna ökar. Allt fler undrar vad som händer ungdomarna som landar i Kabul. Ska inte Sverige enligt återvändaravtalet stödja de "återvändande" flyktingarna? (Observera att många aldrig varit i Afghanistan tidigare, eller bara när de var mycket små.)

måndag 15 april 2019

Mikael Werner: Det finns inga ”säkra” delar i Afghanistan


Nej, det finns inga ”säkra” delar i Afghanistan. De två minst osäkra provinserna är Panjshir och Bamyan. Enligt Migrationsverkets Rättsliga ställningstagande råder där ”andra svåra motsättningar” i enlighet med 4 kap. 2 a § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen. Före införandet av den tillfälliga begränsningslagen 2016 innebar det en garanti för rätt till uppehållstillstånd i Sverige såsom s.k. övrig skyddsbehövande.

onsdag 10 april 2019

Ingrid Eckerman till miljöpartister: Rösta enligt ditt samvete!


Till dig som miljöpartistisk riksdagsledamot:
Rösta med ditt samvete! Gå emot partilinjen om så behövs!
På kongressen 2017 röstade delegaterna igenom att partiet ska kämpa för amnesti. I morgon torsdag är det upp till partiet att visa att ni faktiskt menar något med det löftet.

måndag 8 april 2019

17 000 berättelser på Mynttorget


Tisdag 9 april kl 10-11 kommer Ingrid Eckerman att befinna sig på Mynttorget vid installationen 17 000 berättelser - 17 000 liv för att med 50 rosor uppmärksamma de ensamkommande som begått självmord eller dött i Afghanistan, flytt vidare till Paris, deporterats till Kabul eller lever på våra gator. 

lördag 6 april 2019

Maryams historia - en av dem Migrationsverket inte tror på


Manifestation mot utvisningar av barnfamiljer till Afghanistan


Maryam representerar alla de barnfamiljer som fått utvisningsbesked till Afghanistan. Det finns 1578 personer, vuxna och barn, i dessa familjer. Vi läser delar av hennes berättelse på strategiska platser varje vecka kl 16-17. Vi börjar i på torget i Simrishamn den 8 april då skådespelarskan Lena Viredius läser.

tisdag 2 april 2019

60 forskares remissvar om förlängning av tillfälliga lagen

Regeringen avser att lägga fram ett förslag om förlängning av den tillfälliga lagen om begränsningar i asylrätten för Riksdagen, så att den kan börja gälla 20 juli 2019 när den tillfälliga lagen går ut. 

måndag 1 april 2019

Morgan: Visst har flyktingministrarna vädjat om stopp för utvisningarna!


Från Afghanistans sida har man många gånger försökt påverka europeiska länder att inte tvångsdeportera flyktingar trots gällande avtal, eftersom man inte har möjlighet att ge dem ordnat, säkert och värdigt mottagande. Dock har bistånd villkorsgjort, vilket gör att Afghanistan har svårt att häva avtalen.