torsdag 30 mars 2023

JO-anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende

JO Dnr 2801-2023

Till Justitieombudsmannen

Anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende, vilket ledde till suicid

onsdag 29 mars 2023

Ungdomarna betalar den svenska asylpolitiken med sina liv

Det är tio gånger högre självmordsfrekvens bland ensamkommande unga mellan 10 och 21 år, än bland motsvarande svenska. År 2018 redovisades 12 självmord bland de 23.400 ensamkommande, och 68 självmord bland 1.317.000 svenska barn under ett år. De flesta ensamkommande kom från Afghanistan. Uppgivenheten över att inte få skydd i Sverige var total, skriver Birgitta Göransson och Mickael Larsson.