fredag 28 juni 2024

Öppet brev till Migrationsverket i Malmö: Vi kräver en omprövning!

Den dörr som för många unga afghaner tycktes öppna sig mot ett liv i frihet och säkerhet är nu på väg att stängas av Migrationsverket. Foto Hans Lindberg.

Ytterligare en skandal har drabbat Migrationsverket. Genom att inte på flera år behandla unga människors ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier har man saboterat deras möjligheter att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. De hänvisas till att söka asyl – något som idag är mycket svårt att få för afghanska män, vilket de flesta är som omfattas av gymnasielagen.

söndag 23 juni 2024

Ingen massinvandring av afghaner"Asylträdet" enligt Baba, Stadsmissionen i Stockholm

Bidra till våra pressmeddelanden!

Myten om massinvandring fortlever år efter år, trots att fakta visar något annat. Allra minst pågår någon massinvandring från Afghanistan. Det kan man se bland annat i Migrationsverkets månadsrapport januari – maj 2024.

lördag 22 juni 2024

Bidra till våra pressmeddelanden!

 


Sedan hösten 2016 har många hundra pressmeddelanden skickats ut med avsändaren "Stoppa utvisningarna till Afghanistan!" (tidigare "Stoppa utvsningarna av afghanska ungdomar!").

torsdag 13 juni 2024

I ”hemlandet” tvingas de bli förtryckare

 

I Sverige deltar de afghanska männen i omhändertagandet av småbarnen. Från barnfamiljernas sittstrejk på Norra Bantorget 2019. Foto Ingrid Eckerman.

Den återvändande mannens skyldigheter i det talibanstyrda Afghanistan innebär att han måste acceptera och även delta i kränkningar av flickors och kvinnors rättigheter. Att tvingas anpassa sig till hemlandets kulturella seder och bruk kan därför vara en kränkning av mänskliga rättigheter.