Överklagan och VUT

Här lägger vi länkar till material som kan användas vid överklagan och verkställighetshinder (VUT).

Du kan också använda taggen Fakta  

Observera att det är bättre att inte lämna VUT alls än att lämna en dålig VUT! Det skäl för upphävd verkställighet man skrivit i ansökan kan aldrig mer användas. Varje gång måste det vara något nytt. Bäst är att ha hjälp av en advokat. Se Var kan jag få hjälp?

Asylfrågor

Asylprocessen
Om VUT - verkställighetshinder

Åldersuppskrivningar

Åldersbedömningar 
Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  En pdf-fil fås vid begäran.

Att gömma sig 

Kan man gömma sig i Afghanistan?
Informationsspridning i Afghanistan, lokalt och nationellt

Religion

Kristna, konvertiter och ateister
Rapporter om ateism och apostasi

Markkonflikter

Rapport om markkonflikter
Kan man gömma sig i Afghanistan? 

Säkerhetsläget 

Nytt från Afghanistan
Om det generella (förvärrade) säkerhetsläget i Afghanistan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar