Överklagan och VUT

Här lägger vi länkar till material som kan användas vid överklagan och verkställighetshinder (VUT).

Du kan också använda taggen Fakta i högerspalten. 

Observera att det är bättre att inte lämna VUT alls än att lämna en dålig VUT! Det skäl för upphävd verkställighet man skrivit i ansökan kan aldrig mer användas. Varje gång måste det vara något nytt. Bäst är att ha hjälp av en advokat. Se Om VUT - verkställighetshinder och Var kan jag få hjälp?

Asylfrågor

Asylprocessen
Om VUT - verkställighetshinder

Åldersuppskrivningar

Åldersbedömningar 
Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  En pdf-fil fås vid begäran.

Att gömma sig 

Kan man gömma sig i Afghanistan?
Informationsspridning i Afghanistan, lokalt och nationellt

Religion

Kristna, konvertiter och ateister
Rapporter om ateism och apostasi

Markkonflikter

Rapport om markkonflikter
Kan man gömma sig i Afghanistan?

Säkerhetsläget 

Nytt från Afghanistan
Om det generella (förvärrade) säkerhetsläget i Afghanistan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar