Nätverket och kontakt

In English


The appeal Stop the deportations of Afghan youth! was published October 12, 2016. A website and a facebookgroup with the same name were attached.

This has developed to an active network with many debaters, several facebookgroups, a manifestation, a conference, a nationwide manifestation and a registered non-governmental organisation. There is no board; different and sometimes temporary groupings operate different activities.

Contact
Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@gmail.com  +46 70 55 73 193, +46 8 600 15 56
Karin Fridell Anter  karinfa@explicator.se +46 707 694 017


På svenska


Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! publicerades 12 oktober 2016. Till detta kopplades en hemsida och en facebookgrupp med samma namn. Uppropet med bakgrundsmaterial 

Detta har utvecklats till ett aktivt nätverk med åtskilliga debattörer, flera facebookgrupper, en manifestation, en konferens och en registrerad förening. Någon styrelse finns inte; olika och ibland tillfälliga grupperingar driver olika aktiviteter.

Vad vill vi? Vid en workshop i januari 2019 bestämde vi oss för detta:

 • Vår första prioritet är att stoppa utvisningarna till Afghanistan med fokus på barn och unga.
 • Vi vill att den tillfälliga lagen görs om så att övrigt skyddsbehövande och ömmande omständigheter återinförs. 

Kontakt
Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@gmail.com  070 55 73 193, 08 600 15 56
Karin Fridell Anter  karinfa@explicator.se 0707 694 017

Verksamheter

 • Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! oktober 2016, med 11 000 undertecknare 
 • Hemsidan med fakta, information, debattartiklar, texter skrivna av ungdomar och volontärer 
 • Den öppna facebookgruppen med 21 000 medlemmar, varav kanske en tredjedel afghaner. Den sköts om av cirka 15 administratörer.
 • De slutna grupperna Vi som stödjer 18-åringar och 18-åringar som behöver stöd med cirka fem administratörer. 
 • Stöttepelaren - en registrerad insamlingsförening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar. Pengarna fördelas till lokalgrupper runt om i landet.
 • Flyktingarnas dag, manifestationer i Malmö, Umeå och Stockholm 25 november 2017
 • Uppropet Stoppa de rättsosäkra utvisningarna till Afghanistan! mars 2018, med 8000 undertecknare
 • Den internationella konferensen How safe is Afghanistan? 4 oktober 2018 
 • De nationella manifestationerna Sverige mot deportationer! 4-8 oktober 2018, i samarbete med många andra organisationer och grupper

Vad som gjorts

 • Informerat via facebook, över 200 pressmeddelanden och många hundra insändare och debattartiklar
 • Skrivit tiotusentals brev till alla kommunpolitiker för Miljöpartiet och Socialdemokraterna inför deras kongresser 2017
 • Skrivit tusentals brev till riksdagspolitiker och lokala politiker, bland annat via Signby.me 
 • Flera anmälningar av Migrationsverket och regeringen till JO och JK
 • Deltagit i demonstrationer och manifestationer av olika slag
 • Stöttat förtvivlade och desperata ungdomar så att de orkat ett tag till
 • Förmedlat boende och annat stöd till ungdomar
 • Förmedlat ekonomiskt stöd till papperslösa ungdomar
 • Stöttat förtvivlade volontärer och andra engagerade runt ungdomarna
De fick regeringen att svänga om afghanerna  Expressen 2.6.2018


Nätverket i media


Öppet brev till inkommande regering  ETC 31.12.2018

Civilsamhället pressas orimligt hårt!  Dagens Samhälle 9.8.2018

Tilliten och rädslan  Installation i Vamlingbo kyrka, sommaren 2018. Flera av texterna har hämtats från hemsidan och uppropen.

De fick regeringen svänga om afghanerna  Expressen 2.6.2018

De ensamkommande ska avgöra valet  Aftonbladet 30.1.2018

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar  Dagens Samhälle 20.10.2016


Forskning


Asztalos Morell I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. In: Feischmidt M., Pries L., Cantat C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham 
Google books

Vittnesseminarium om civilsamhället och asylpolitiken  Förvaltningsakademin, Södertörns högskola 8.11.2018

​RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond  Ett EU-projekt lett från Uppsala universitet. Där ingår ett rundabordssamtal 6.12.2018 med bland annat volontärer 

Medlemmar


Här listas namn på några medlemmar i nätverket som märks utåt.

Ingrid Eckerman, allmänläkare, master of public health, initiativtagare till Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!, ideellt familjehem, mormor och kontaktperson åt ytterligare några ungdomar, Stockholm (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Karin Fridell Anter, docent i arkitektur, god man, mormor åt några ungdomar, Uppsala (1, 2, 3, 4, 7)

Pia Sandqvist, socionom, Uppsala (3, 4)

Hans Lindberg, rektor, Snåsa, Norge (2)

Jörgen Hermansson,  socialpedagog och ideellt familjehem (2, 4)

Minna Blom, volontär, ideell familjehemsförälder och f.d. boendepedagog (3, 4)

Kia Edvardsson, socialpedagog, ideellt familjehem (2)

Bitti Lindmark, lärare, familjehem (2, 4)

Maud Hårleman, tekn.dr. i arkitektur (2, 4)

Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., diploma in public health, ordf. i VEUM (Volontärföreningen för ensamkommande ungdomar i Marks kommun), extrafarsa till två afghanungdomar, Horred

Meta Wiborgh, distriktsläkare, ideellt familjehem, Kraftsamling för ensamkommande flyktingbarn och unga i Luleå

Bertil Egerö, docent emeritus, god man, ideellt familjehem, Lund

Jan Stattin, fil dr. Pensionerad skolledare och universitetslektor, idag lärare på språkintroduktion i historia och religion. Förälder till en pojke från Afghanistan. Gävle

Björn Mellquist, lärare, tolk, god man, god vän, sfv

Mats Eliasson, överläkare, professor i medicin, ideellt familjehem, tidigare god man, Kraftsamling för ensamkommande i Luleå 

Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater

Frans Schlyter, Jur.kand., god man

Katarina Nyberg, journalist (3)

Lisa Rabe, fil.kand.

Jan-Åke Eriksson, bildredaktör (7)

Jenny Grönvall, ekonomichef

Yvonne Sand, leg. psykoterapeut

Shervin Shahnavaz, psykolog (7)

Calle Carnerud (7)

Joachim Vogel, professor i sociologi; social rapportering, Värmdö 

Funktioner

1. Administratör för uppropet Skriv under Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
2. Administratör för gruppen Stoppa utvisningar av afghanska ungdomar!
3. Administratör för grupperna Vi som stödjer 18-åringar och 18-åringar som behöver stöd
4. Funktionär i föreningen Stöttepelaren
5. Redaktör för hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
6. Redaktör för hemsidan Flyktingarnas dag
7. Arrangörsgruppen för konferensen How safe is Afghanistan?

Kontakt: Ingrid Eckerman, ingrid.eckerman@gmail.com, 08 600 15 56 eller messenger.


1 kommentar:

 1. Fråga: har ni tillgång till kopia av brevet från personalen på MV till Regeringen som det rapporterats om i DN häromdagen?

  SvaraRadera