Kristna, konvertiter och ateister

Är du afghansk ateist och vill ha kontakt med andra? Meddela Ingrid Eckerman (messenger, ingrid.eckerman at gmail.com). Läs också Råd till asylsökande nedan!

Är du kristen? Då behöver du kontakt med en präst, helst en som känner dig. Be den som hjälper dig att läsa nedan. Det tar minst två år att konvertera för att Migrationsverket ska godkänna det.

Det är viktigt att du beskriver hela processen! När började du tvivla på islam? Kanske redan i hemlandet? Varför? Har du pratat med andra om dina tvivel? När var första gången? Har du varit i kontakt med andra religioner eller ateister? Kan du utöva muslimska ritualer om du kommer till Afghanistan?

En tolk som inte är muslim kan vara bra under förhandlingen.

Observera! De nya elektroniska id-korten (tazkirorna) kommer att ange religion, etnicitet (folkgrupp) och nationalitet (aghan = medborgare i Afghanistan). Läs på engelskaLäs på dari/pashtu!

Begrepp

Apostat = jag har lämnat min religion. På svenska avfälling.
Ateist = jag anser att det inte finns en gud
Agnostiker = vi kan inte veta om det finns en gud eller ej
Teist = jag tror på en gud
- Monoteist = jag tror att det finns en enda gud (kristendom, islam, judendom, shiikism m.fl.)
- Polyteist = jag tror att det finns flera gudar (t.ex. hinduism)
- Panteist = jag tror att gud finns i hela naturen

Koranens budskap är en tolkning av koranen till svenska.

Apostasi – avfall från islam  behandlas i följande verser i Koranen: 3:72, 3:90, 4:137, 5:54 och 16:106 och där fastslås att Gud kommer bestraffa och avvisa apostiter efter döden. I hadithsamlingarna förekommer dock flera uttalanden från Muhammed, som tydligt säger att apostasi ska straffas med döden. Det mest citerade av dessa uttalanden finns i Al-Bukhari: "Guds sändebud sa: 'Om någon överger sin religion (Islam), skall ni döda honom.'" Al-Bukhari (nummer 6922). 

Det är en större synd att som afghan överge islam för kristendomen än att som europé vara kristen från början. Islam är skapad på kristendomens grund. Tillsammans med judarna har vi Bibelns gamla testamente gemensamt. Jesus (Isa) är en profet i islam.

Läs mer om situationen för kristna, ateister och apostater i Migrationsverkets rapport (se nedan).

Kristna


Den 20 oktober 2018 hålls det en konferens för kristna apostater i Kulturhuset, Stockholm. Arrangör är Let my people free, en kristen organisation för konvertiter.

Afghan Christians  Facebook-grupp

Studie: Migrationsverket fattar beslut utifrån felaktiga grunder  Göteborgs universitet 18.1.2018

Afghaner som konverterar till kristen tro  Pastor Christian Mölk 27.10.2016

Situationen för kristna i Afghanistan  Open doors 5.1.2012

Afghanistan   Open doors 2017

Asylnytt - religion, konvertering  FARR


Ateister


En ensamkommande ateists historia i Sverige  Ahmad Rahimi intervjuar

Råd till asylsökande ateister  ATSV Ateist Sverige Förening

Föreningen Humanisterna - bli medlem

Ex-troende

Informationssida om ateismen  (obs sista datum 2007)

Central rådet för Ex-muslimer i Skandinaven Medlemsförteckning

Ensamkommande ateister  Facebookgrupp


Ateismens svar på islam   Facebookgrupp

Ateist Sverige  Facebookgrupp

Min väg från muslim till ateist  Ateist Sverige

"Faktum är att i Islam, är all form av tvivel rörande någonting som finns i Koranen eller i sunnah likvärdigt med kufr eller otro." Villkoren för Shahada, villkor 2, Islamguiden 

De tio bästa och sämsta länderna i världen för ateisterna  Humanisterna 2018

Freedom of thought 2018: Afghanistan 


Migrationsverket


Migrationsverket medger onödigt detaljerade frågor om kristendomen  Dagen 15.1.2018

Afghanistan - kristna, apostater och ateister  Lifos 27.12.2017

Migrationsverkets frågor till den kristna konvertiten  Världen idag 28.11.2017

Mikael Ribbenviks svar om utvisning av kristna till Afghanistan  24.7.2017

Migrationsverket: Inga fler husförhör av konvertiter  Dagen 5.7.2017

Konvertering som asylskäl  Migrationsverket Frågor och svar 17.5.2017

Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering RCI 26/2012

Afghanistan - religionsfrihet, ateism som asylskäl  Lifos 2014


Domar

Fler domar kan fås som pdf. Mess Ingrid Eckerman eller email ingrid.eckerman /at/ gmail.com. 

Mål nr UM 570-16 Förvaltningsrätten i Luleå 2016-09-21: "En person ska – oavsett religionstillhörighet – ha rätt att utan repression från staten eller enskilda kunna fritt visa sin tillhörighet – eller icke-tillhörighet – till religion. Så snart det krävs av den enskilde att denne inte manifesterar eller på annat sätt visar sin inställning till religionen för att förföljelse ska undvikas, är detta ett tecken på ett samhälle som bryter mot Genevekonventionen."

Mål nr UM 4693-17 Förvaltningsrätten i Stockholm 2017-08-10: "Utifrån vad som framgår från den landinformation som redogjorts för ovan anser domstolen att det framstår som mycket svårt för en icke-troende att integrera sig i samhället utan att av sin omgivning riskera att bli uppmärksammad som sådan, alternativt att behöva göra avkall på sitt sätt att leva."
UM 7850-10, MIG 2011:29  Migrationsöverdomstolens avgörande den 30 november 2011 (avslag)

FN:s tortyrkommitté stoppar utvisning av konvertit  Dagen 20.1.2018

Afghansk ateist är flykting enligt migrationsdomstolen  Process Advokatbyrå 22.3.2017

Konvertit vann i Europadomstolens högsta instans  FARR 12.4.2016

Ateist får asyl efter unikt beslut  DN 15.1.2014

Afghansk ateist fick religiöst motiverad asyl i Storbritannien  Signum 14.1.2014


FN - UN

Fakta om mänskliga rättigheter  regeringen.se

Allmän förklaring om mänskliga rättigheter  Svenska FN-förbundet 2008

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter  Regeringskansliet 2011

Guidelines on international protection: Religion-based refugee claims under article 1A(2) of the 1951 convention and/or the 1967 protocol relating to the status of refugees  UNHCR HCR/GIP/04/06 28.4.2004

2014 Report on International Religious Freedom - Afghanistan   Refworld UNHCR 14.10.2015

Nyheter

Är du kristen ska du dö  Världen idag 24.7.2017

Migrationsverkets generaldirektör vet inte att kristna utvisas till Afghanistan  10.7.2017

Du får glömma korset  Blankspot Project 5.7.2017

Jakob, född kristen, riskerar livet i Afghanistan. Migrationsverket tror inte på hans berättelse  30.6.2017

Klara husförhöret - eller bli skickad i döden  AB 22.12.2016

Jag blev chockad över att kristna är så oerhört utsatta  Expressen 7.5.2016

Kristna församlingar växer när asylsökande konverterar  SVT 3.8.2016

Flera kristna afghaner utvisas samtidigt  Dagen 12.10.2014

"Hans kristna tro är inte äkta" Avvisas nu till Afghanistan  SR 4.7.2014

Konvertiter ska avrättas  Världen idag 10.9.2013

Kristna afghaner fick PUT efter lång prövotid  Bengt Sjöberg 4.9.2011

De få kristna i Afghanistan lever i livsfara  Dagen 29.10.2008

Kristen afghan kan slippa dödsstraff  SvD 26.3.2006

Sadiqs familj flydde Afghanistans talibaner  Jesus.se 

1 kommentar:

  1. Hej, sägs finnas ett domslut från Europadomstolen om konversioner, kan vara en lättnad för asylsökande med avslag
    Nån som kan ta reda på beslutet.

    SvaraRadera