onsdag 30 januari 2019

Strukturen i avslagen gällande ateism

Om man vet mer om hur handläggarna tänker och agerar i samband med prövning av ateism kan man förbereda sig bättre, både när det gäller verkställighetshinder och inför en muntlig prövning.

Här har vi finns 10 exempel på hur man kan skriva/säga. Därefter följer 13 exempel på hur handläggare och domstol kan handla. 

måndag 28 januari 2019

​Barn och unga i migration 9: Särskild hänsyn krävs för personer med funktionsnedsättning


Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ger barn och ungdomar med funktionshinder rätt till extra stöd och skydd.

fredag 25 januari 2019

Stoppa deportationen av kristne Mahdi Navabi!

Mitt namn är Terésie Nilsson och det jag skriver nedan är mina ord. Jag menar på intet sätt att förolämpa någon, det är skrivet utifrån min trosuppfattning, ingen annans.

tisdag 22 januari 2019

​Ungdomar om förtrycket i Afghanistan: Det är detta vi har flytt ifrån!

I Sverige kan ungdomar med afghansk bakgrund umgås på ett sätt som är otänkbart i Afghanistan. Ungdomarna på bilden har inget samband med dem som uttalar sig i texten.
SvD:s ledare 4 januari 2019 tar upp förtrycket mot barn och kvinnor i Afghanistan och menar att flyktingarna bär med sig ”normer och värderingar som förmedlar en maktstruktur där flickor och kvinnor anses vara underlägsna pojkar och män”. Åsa Lindborg, nybliven jämställdhetsminister, ska motarbeta hedersbrotten. Här har hon hjälp av de ensamkommande.

söndag 20 januari 2019

Barn och unga i migration 8: Kvinnoyrken drabbas när utvisningshotet hänger över deras skyddslingar


En regering som säger sig vilja utjämna skillnaderna i yrkeslivet för män och kvinnor måste se hur dagens asylpolitik påverkar kvinnliga yrkesgrupper.

fredag 18 januari 2019

Öppet brev till statsminister Stefan Löfvén: Ta hand om konsekvenserna av den tidigare asylpolitiken!

Åsa Romson och Stefan Löfven vid presskonferensen 24 november 2015 då den tillfälliga lagen presenterades.

Öppet brev till statsminister Stefan Löfvén
Er första uppgift: Ta hand om konsekvenserna av den tidigare asylpolitiken!
Detta är Sverige idag: Ett skuggsamhälle av asylsökande afghanska barn och ungdomar. Tusentals som utan hemvist, utan bidrag, hoppas på uppehållstillstånd för fortsatta studier. Minst 4 000 ungdomar som inte omfattas av gymnasielagen, som har förlorat sitt juridiska stöd och lever utan bidrag från samhället.

söndag 13 januari 2019

​Barn och unga i migration 7: Flytta inte runt barnen och de unga!


Barn och unga som ryckts upp från sina hem ska i lugn och ro få knyta an till vuxna, skola, kamrater och närsamhället utan att utsättas för återkommande uppbrott.

måndag 7 januari 2019

Våra mest värnlösa barn: de apatiska

Illustration för tidskriften AllmänMedicin: Katarina Liliequist.
Uppdatering 12.1.2019: Enligt uppgörelsen mellan (s) och (c) ska den tillfälliga lagen förlängas i två år. Möjligheten att tillämpa "övrigt skyddsbehov" för de apatiska barnen kommer inte tillbaka, och inte heller möjligheten att ge dem permanent uppehållstillstånd. 

tisdag 1 januari 2019