söndag 25 november 2018

Många rapporter om asylpolitiken!

Ett urval av böcker och rapporter som hittills givits ut.

Vår asylpolitik är en brännande fråga som den nya regeringen, oavsett hur den kommer att se ut, inte slipper ifrån. Det var nog många som tänkte sig att när gymnasielagen går igenom blir det lugnt. 
Men så blir det inte. Dels är det 4000 - 5000 ungdomar som inte omfattas av lagen. Dessutom har vi volontärer "barn" och "barnbarn" både på Paris gator och på gatorna i Afghanistan. Vi glömmer inte, vi förlåter aldrig, och vi fortsätter kämpa för dem vi har kvar.
Än så länge finns inte Wikipediaartikeln "Afghanistanutvisningarna 2016-2019". Men det är bara en tidsfråga. Vi är fortfarande alltför upptagna för att kunna prioritera den.
Dock har det bara sedan i somras kommit ut tre olika rapporter. Annat liknande material har publicerats på hemsidor. Böcker med berättelser har publicerats och är på väg. Forskning om flyktingar och volontärer pågår. Nedan finns länkar till olika material.
Den tillfälliga begränsningslagen måste upphöra den 20 juli 2019. Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas i väntan på den. 

Forskning 


Vittnesseminarium 8.11.2018, Södertörns högskola. 
How safe is Afghanistan? Internationell konferens 4.10.2018
RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond Ett EU-projekt lett från Uppsala universitet. Där ingår ett rundabordssamtal 6.12.2018 med bland annat volontärer.
Flyktingkrisen analyseras i stort forskningsprojekt SSIL today 27.12.2017
Asztalos Morell I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. In: Feischmidt M., Pries L., Cantat C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham  Google books Denna studie bygger på facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 

Rapporter 


Barn i förvar  Röda Korset 28.11.2018

"Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber". Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga  #Vi står inte ut 10.9.2017. Berättelser om undermåliga asylutredningar med många grava fel. Rapporten består huvudsakligen av exempel.
Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig  Etikkommissionen i Sverige 2014

​Ensamkommande barns och ungdomars behov  Socialstyrelsen 2013
Barnen utan röst  Etikkommissionen i Sverige 2012

Hemsidor 

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 22.2.2018; uppdateras fortlöpande
#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdateras fortlöpande med nya exempel på rättsosäkerhet.
Vad kostar en invandrad ungdom?  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdaterad senast 21.5.2018

Ungdomars berättelser   Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  Uppdateras fortlöpande 

Böcker


Muhammad J Muhammadi  Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa!  Books on demand 2019

Vi gör vad vi kan. Volontärer om flyktingmottagandet i Sverige från 2015  Migra förlag och Liv i Sverige 2019

Aboozar Nazari: 24 dagar till ett nytt liv  Vombat förlag 2018
Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan  Svenska kyrkan, Hoburgs församling, Sudrets pastorat 2018  
Muhammad J Muhammadi: Ska vi dansa?  Books on demand 2018 

Fatemeh Khavari: Jag stannar till slutet  Norstedts 2018

​Vi som såg dem komma  Antologi. Malin Edgren m.fl. Melitt Kultur 2018
Eva Alderborn: Barn under samma himmel  Vulkan 2018 www.evaalderbornprod.se

Carina Årman: En ensamkommande och jag  Solentro 2018
Ali Zardadi: Ängeln och sparven. Texter av en ensam ungdom på flykt  Catoblepas förlag 2017

Malin Edgren: Jag gör vad som helst  Melitt Kultur 2017


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar