Barn

Det blir allt mer uppenbart att man tar dålig hänsyn till barnets behov vid bedömning av asylskäl. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag, och under 2019 ska den in i alla lagar och förordningar. Det är inte säkert att det gör någon större skillnad.

Idag får ensamkommande barn avslag med besked om utvisning inom några veckor. Man hänvisar ofta till icke-existerande släktingar. I andra fall får de tillfälligt uppehållstillstånd till 18-årsdagen för att kunna utvisas då.

Barnfamiljer tvångsdeporteras. Apatiska barn tvångsdeporteras.

Här kommer vi att samla dåliga exempel på hur Sverige tar hand om barn. Många fler dåliga exempel finns redan på andra sidor och artiklar:

Sidor


#Rättssäkert Migrationsverket och domstolarna

Åldersbedömningar

Om apatiska ungdomar  17.9.2017

Antalet barn med uppgivenhetssyndrom ökar igen  25.11.2016

Rapporter


Barnets bästa i skymundan när asylärenden överklagas  Linköpings universitet 31.1.2018


Nyheter


Ett mottagande som inte är rättssäkert har normaliserats  RGMV 7.1.2019

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar