Barnen och kvinnorna

Artiklar med etiketter: Barnen, Kvinnorna.


Barnen

Det blir allt mer uppenbart att man tar dålig hänsyn till barnets behov vid bedömning av asylskäl. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag, och under 2019 ska den in i alla lagar och förordningar. Det är inte säkert att det gör någon större skillnad.

Idag får ensamkommande barn avslag med besked om utvisning inom några veckor. Man hänvisar ofta till icke-existerande släktingar. I andra fall får de tillfälligt uppehållstillstånd till 18-årsdagen för att kunna utvisas då. Mycket få har fått avslag med "fördröjd verkställighet", vilket skulle kunna göra den gamla gymnasielagen tillämplig.

Afghanistan tar inte emot tvångsdeporterade barnfamiljer. Familjerna hamnar i stället i limbo. Deras ekonomiska stöd i Sverige minskas, samtidigt som arbetstillstånd tas ifrån föräldrarna.

Apatiska barn tvångsdeporteras från Sverige till andra länder.

Länkar se nedan!

Kvinnorna och flickorna

Barnens situation är intimt förknippat med kvinnornas situation, i Sverige såväl som i Afghanistan. Barnen drabbas av kvinnors osäkra situation. Flickor har andra svårigheter i Afghanistan än pojkar. Därför samlas information om kvinnor och flickor under denna rubrik.

Utbildning

Caring for children moving alone: Protecting unaccompanied and separated children  Online course. Future learn

Sidor

Hedersförtryck.se  Här finns en lista på ideella organisationer som ger stöd till barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

Barnens asylrättscentrum

Minderåriga med första avslaget  Facebookgrupp

Godmanakuten

#Rättssäkert Migrationsverket och domstolarna

Åldersbedömningar

Om apatiska ungdomar  17.9.2017

Antalet barn med uppgivenhetssyndrom ökar igen  25.11.2016

Strömsundsmodellen - samarbete för frivilligt "återvändande"


Regeringen och Barnombudsmannen


Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnens rättigheter  Regeringskansliet Ds 2019:23

Frågor och svar inför att barnkonventionen blir svensk lag  Barnombudsmannen 25.10.2019

Processbeskrivning BUV Initialprocessen för barn utan vårdnadshavare i den omarbetade skyddsprocessen (Dnr 1.3.4-2016-74410)  Barnombudsmannen 26.5.2016

Migrationsverket och domstolarna


Bristande motivering av barnets bästa i asylbeslut  Migrationsverket 22.12.2022
Louise Dane. Den reglerade invandringen och barnets bästa  Stockholms universitet 2019

Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 24/2017  Migrationsverket 1.6.2017

Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen - SR 36 /2016  Migrationsverket 11.7.2016

Yttrande över Migrationsverkets Processbeskrivning BUV - initialprocessen för arn utan vårdnadshavare i den omarbetade skyddsprocessen   Asylrättsbyrån (f.d. Rådgivningsbyrån)  26.5.2016

Migrationsverkets processbeskrivning för barn utan vårdnadshavare  Rädda Barnen 30.5.2016

Rättsligt ställningstagande om att höra barn - SR 36/2015  Migrationsverket 9.9.2015

Dane, Louise. Europadomstolen och barnets bästa  Förvaltningsrättslig tidskrift 2015;2:193-224Myndigheter


Ensamkommande barn och unga som försvinner  Länsstyrelsen i Skåne 20.5.2019


Rapporter

Se också Forskning, rapporter, böcker   

Lindberg, Anna, Lundberg Anna och Mufte, Mehek. Barnens tid och framtid. En studie av den svenska asylbyråkratin efter 2015  Asylkommissionen 2022


2019 Findings on the worst forms of child labor (Afghanistan på sid 102) Department of Labor, USA 2020 


Barn och unga i migrationsprocessen  Ett seminarium om barnkonventionen, anordnat av Fores 20.2.2020

Children and armed conflict in Afghanistan - Report of the Secretary-General (S/2019/727)  Reliefweb, UN Security council 10.09.2019

Child-Sensitive Return Sweden  UNICEF 2019

10 fakta om familjeåterförening  Röda Korset

Forskarnas publikationer  Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Child returns in Afghanistan: Prospects for durable solutions  Save the children 2019

From Europe to Afghanistan. Experience of child returnees  Rädda Barnen 20.5.2019

Child Notice Afghanistan  UNICEF 2018

Yttrande avseende SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande  RGMV 18.10.2018

Stora risker för barn och unga som återvänder  Rädda Barnen 16.10.2018

Temanotat Afghanistan: Forhold for barn og unge  Landinfo, Norge 16.5.2018

Protected on paper?  UNICEF 2018

Barnets bästa i skymundan när asylärenden överklagas  Linköpings universitet 31.1.2018

Åldersbedömning av ensamkommande barn  Nilufer Azeri, examensarbete, Juridikum, Stockholms universitet vt 2017

Ett nytt rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga, och ett tydliggörande av god man-uppdraget  RGMV 11.9.2017

Josefsson J. Children at the borders  Linköpings universitet 2016

Barn i migrationsprocessen  MIM, Malmö universitet  2015Bacha bazi, danspojkar


Föräldralösa Almas lever som sexslav  Expressen 9.1.2019

Det sexuella våldet mot pojkar - bacha bazi  Vi står inte ut 4.1.2019

Muhammad - en av alla pojkar som flytt sexuellt våld  Vi står inte ut 18.12.2018

18-årige Mohammad skrev bok om sitt liv som sexslav  SR 11.5.2018

Barn till salu: Bacha bazi  UR skola 2017

Dokumentär om Bacha bazi

Krigare, sexsäljare, narkoman, papperslös eller självmord - en afghanpojkes valmöjligheter  27.12.2016

Bacha bazi - kulturellt accepterade sexuella övergrepp på barn i Afghanistan   Informationskriget.se 21.2.2016


Nyheter


Maryams mardrömmar kommer tillbaka  Sveriges röster september 2022  


Varför måste det självklara intygas?  Emilie Hillert, Magasinet Paragraf 27.3.2021FN ställer frågor om barns rättigheter  Asylrättscentrum 29.10.2020


Sonita  Tysk-afghansk dokumentär 2015  SVT play
Vi är rädda att förlora allt  OmVärlden 15.6.2020

Ska Sverige sticka ut - splittra familjer?  Röda Korset, Aftonbladet 1.6.2020


Sverige skickar små barn till hedersvåldet  Aftonbladet 9.3.2020

Afghanska skolor dras in i krigföringen - barnen särskilt drabbade  Mänsklig säkerhet 28.1.2020

Woman tortured in Faryab: Officials  ToloNews 8.1.2020

Simin försvann spårlöst från Karlstad - återfanns i tältläger i Paris  SVT 29.11.2019

Barnens rätt kränks varje dag - i Sverige  Aftonbladet 20.11.2019

Afghanistan paedophile ring may be responsible for abuse of over 500 boys  The Guardian 13.11.2019

It's hard to be a girl in Afghnanistan. For the Jogi minority, it's even tougher  Radio Free Europe 24.10.2019

Krigsvåld mot barn ökar i Afghanistan  SVT 5.10.2019

Tusentals elever drabbade när svenskdrivna skolor stängts i Afghanistan  DN 4.10.2019

Afghanistan: Spiral of violence gives no rest to children, still the most impacted by war  FN 2.10.2019

Sweden: Afghanistan's refugee women want justice!  World Socialist Alternative 2.10.2019

Vi är kvinnorna från Afghanistan  ETC 24.8.2019

Sittstrejkande afghaner rädda för sina liv  Svenska Kyrkan 9.8.2019

Vi kan inte återvända till Afghanistan  Nya Wermlandstidningen 9.8.2019

Våra barn lider - ändå vill Sverige utvisa oss  Aftonbladet 7.8.2019

Kommer flykten att ta slut någon gång?  ETC 3.8.2019

I hemlandet väntar död, misshandel, missbruk och tvångsgifte - stoppa utvisningar av kvinnor till Afghanistan!  DT 23.7.2019

Afghanska familjer sittstrejkar för permanent uppehållstillstånd  SVT 31.7.2019

Barmfamiljer protesterar mot utvisningarna  DN 30.7.2019

Utvisningshotade barn bjöd in till vernissage  Sändaren 30.7.2019

Sittstrejken fortsätter på Norra Bantorget  MittI 30.7.2019

Jag kan dödas inom en timme i Afghanistan  ETC 23.7.2019

Rädda barnen kommenterar situationen för barn från Afghanistan som hotas av utvisning  Rädda Barnen 20.7.2019

Lördag 20 juli: De afghanska barnfamiljernas sittstrejk fortsätter  Happytogobattle 20.7.2019

Barnfamiljer protesterar mot utvisning till Afghanistan  DN 19.7.2019

Barnfamiljer sittstrejkar på Norra Bantorget  Arbetaren Vimeo 18.7.2019

Är det barnens bästa att skickas till Afghanistan?  18.7.2019

Jag vill leva här, inte dö i Afghanistan  Arbetaren 17.7.2019


Humanitära skäl måste finnas kvar för de mest utsatta barnen  UNICEF 20.5.2019

Svårt sjuka barn ska inte utvisas  SvD 19.5.2019

Över hälften av asylsökande kvinnor och flickor från Afghanistan får avslag  SR 4.4.2019

Barn som har rätt till uppehållstillstånd försätts i limbo  Magasinet Paragraf 3.4.2019

Hundratals ensamkommande försvunna i Stockholm  DN 6.3.2019

Tappa inte fokus på barnens rättigheter, Stefan Löfven!  BRIS 6.3.2019

Ångest och stress hos asylsökande skolbarn som tvingas flytta  P4 Jämtland 25.2.2019

Starka protester i Lit mot utvisning  SVT 11.2.2019

Stening hotar barnfamilj vid utvisning  Blankspot 28.2.2019

Det måste finnas utrymme för medmänsklighet - låt minderåriga få stanna!  Vi står inte ut 27.1.2019

Ett mottagande som inte är rättssäkert har normaliserats  RGMV 7.1.2019

Glädjande besked för barns rätt till familjeåterförening  UNICEF 19.11.2018

Barnkonventionen måste omfatta alla barn  DN 18.7.2018

Children are entitled to Family Reunification with their Parents C-550/16 A & S Court of Justice of the European Union  EU migration law blog 26.4.2018


Kvinnan i det afghanska samhället  Integrationsforum 27.1.2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar