Barn

Det blir allt mer uppenbart att man tar dålig hänsyn till barnets behov vid bedömning av asylskäl. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag, och under 2019 ska den in i alla lagar och förordningar. Det är inte säkert att det gör någon större skillnad.

Idag får ensamkommande barn avslag med besked om utvisning inom några veckor. Man hänvisar ofta till icke-existerande släktingar. I andra fall får de tillfälligt uppehållstillstånd till 18-årsdagen för att kunna utvisas då. Mycket få har fått avslag med "fördröjd verkställighet", vilket skulle kunna göra den gamla gymnasielagen tillämplig.

Barnfamiljer tvångsdeporteras. Apatiska barn tvångsdeporteras.

Här kommer vi att samla dåliga exempel på hur Sverige tar hand om barn. Många fler dåliga exempel finns redan på andra sidor och artiklar.

Utbildning

Caring for children moving alone: Protecting unaccompanied and separated children  Online course. Future learn

Sidor


Barnens asylrättscentrum

Minderåriga med första avslaget  Facebookgrupp

Godmanakuten

#Rättssäkert Migrationsverket och domstolarna

Åldersbedömningar

Om apatiska ungdomar  17.9.2017

Antalet barn med uppgivenhetssyndrom ökar igen  25.11.2016

Rapporter


Rättsligt ställningstagande angående hälsotillstånd och vårdmöjligheter som grund för uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer med särskilt fokus på devitaliserade barn  Lifos rapport SR 17/2019

Forskarnas publikationer  Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Child returns in Afghanistan: Prospects for durable solutions  Save the children 2019

Barnets bästa i skymundan när asylärenden överklagas  Linköpings universitet 31.1.2018

Nyheter


Barnombudsmannen om fler häktade barn: Djupt oroande  SR 24.5.2019

Svårt sjuka barn ska inte utvisas  SvD 19.5.2019

Barn som har rätt till uppehållstillstånd försätts i limbo  Magasinet Paragraf 3.4.2019

Hundratals ensamkommande försvunna i Stockholm  DN 6.3.2019

Tappa inte fokus på barnens rättigheter, Stefan Löfven!  BRIS 6.3.2019

Ångest och stress hos asylsökande skolbarn som tvingas flytta  P4 Jämtland 25.2.2019

Starka protester i Lit mot utvisning  SVT 11.2.2019

Stening hotar barnfamilj vid utvisning  Blankspot 28.2.2019

Det måste finnas utrymme för medmänsklighet - låt minderåriga få stanna!  Vi står inte ut 27.1.2019

Ett mottagande som inte är rättssäkert har normaliserats  RGMV 7.1.2019

Children are entitled to Family Reunification with their Parents C-550/16 A & S Court of Justice of the European Union  EU migration law blog 26.4.2018Bacha bazi, danspojkar


Föräldralösa Almas lever som sexslav  Expressen 9.1.2019

Det sexuella våldet mot pojkar - bacha bazi  Vi står inte ut 4.1.2019

Muhammad - en av alla pojkar som flytt sexuellt våld  Vi står inte ut 18.12.2018

18-årige Mohammad skrev bok om sitt liv som sexslav  SR 11.5.2018

Dokumentär om Bacha bazi

Krigare, sexsäljare, narkoman, papperslös eller självmord - en afghanpojkes valmöjligheter  27.12.2016

Bacha bazi - kulturellt accepterade sexuella övergrepp på barn i Afghanistan   Informationskriget.se 21.2.2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar