söndag 22 december 2019

Songlines

Information från lucka 13, julkalender 2019, #Vistårinteut

Songlines vill att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. De samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet. 
Songlines stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera bra och viktiga aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt. Tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden påbörjades arbetet 2017. Projektet ska pågå i tre år och därefter hoppas vi att Songlines är en permanent verksamhet inom moderorganisationen JMS.
Polar Tech 2018: Songlines live
https://www.youtube.com/watch?v=iQlSIgCrIU8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar