söndag 30 april 2017

Malmö som ankomstkommun november 2015?

Hej!

Jag skulle vilja ta hjälp av er att sprida superviktig information som berör ensamkommande barn som haft Malmö som ankomstkommun, alltså först blivit placerade av socialtjänsten i Malmö vid ankomst till Sverige under hösten 2015, särskilt i närhet till det kritiska brytdatumet 24 nov. 

10 miljoner - ett hån mot ungdomarna och hjälparna

Kvällen skulle ägnas deklarationen. Så kollar jag nya meddelanden i messenger. Bilder av blod och skärsår. De kommer från en för mig okänd ung man som jag chattat med under dagen, efter att ha tagit bort en bild av en hängd man från facebook-gruppen. Han säger att jag inte behöver veta om det är nya eller gamla bilder. Sedan slutar han att svara.

lördag 29 april 2017

måndag 24 april 2017

(s) och (mp): Det är sverigedemokraternas poltik ni genomdriver!

Om Morgan Johansson och Stefan Löfvén får som de vill är 80 - 90 % av dem som registrerades som ensamkommande 2015 utvisade till hösten.
Jag har aldrig någonsin i mitt 75-åriga liv haft så lite förtroende för en regering. Det som händer nu kunde jag aldrig tro skulle hända i mitt land. I mitt Sverige, som jag varit så stolt över.  

lördag 22 april 2017

Terese Hansen: "Morgan - du fick aldrig dina rosor!"Hej Morgan Johansson!

Jag vill be dig att stanna upp några minuter och ta dig tid att läsa mitt brev från lördagen den 8 april 2017.

måndag 17 april 2017

Kan man gömma sig i Afghanistan?

Många handläggare anser att man kan gömma sig i Afghanistan, t.ex. för fiender i släkten. Det är inte med sanningen överensstämmande. Här är information som kan användas vid asylansökan, överklaganden och begäran om verkställighetshinder.

fredag 14 april 2017

Ali Zadardi: "Statsminister kan jag o mina vänner få våra drömmar??"


Detta handlar bara om mitt liv o mina känslor men det är inte bara min historia. Vi bär alla samma rädsla o oro om framtiden.

söndag 9 april 2017

Ingrid Eckermans tal i Göteborg


Här är talet som Ingrid Eckerman höll i Göteborg 9 april 2017, vid manifestationen anordnad av Vi står inte ut i samband med den socialdemokratiska partikongressen.

fredag 7 april 2017

David, Ingela, Lisa: Socialdemokrater: ​Argument om asylhantering att ta med till kongressen

Vi tror att Socialdemokraterna vill ha ett rättssäkert Sverige för alla.

Författare:
David Karlsson, Amnesti Nu Ingela Sjunnesson, Vistårinteut Lisa Skiöld, BOiU - Barnombudsmannen i Uppsala

torsdag 6 april 2017

"Afghanska ungdomars berättelser"

En ny Facebook-sida har startats. Här samlas ungdomarnas berättelser från olika håll. Det kan vara filmer gjorda på egen hand, filmade tal vid möten, dikter, andra berättelser.

Afghanska ungdomars berättelser


Statistiken visar att vi behöver de utvisningshotade ungdomarna

Regeringen och Migrationsverket är i full gång att utvisa merparten av de cirka 23 000 ensamkommande med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten. Ett fåtal kommer att kunna använda sig av ”gymnasielagen”.

Vi finner detta kontraproduktivt. De investeringar som gjorts i dessa ungdomar kan utnyttjas i arbeten som svenskfödda är mindre intresserade av. Detta skulle gynna såväl industrin som äldreomsorgen. 

Moratorium nu, sedan amnesti!

"Ropen skalla: Amnesti åt alla!" 


Nätverket #Vi står inte ut kräver amnesti för ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige. Termen "amnesti" (nåd) användes i kampanjen Flyktingamnesti 2005 för papperslösa.

onsdag 5 april 2017

Stefan Löfvén: Vilka signaler skickar du ut?

Den senaste tiden har du i olika sammanhang talat om de signaler Sverige skickar ut, utan att närmare definiera dem. Så här ser det ut:

tisdag 4 april 2017

Rashid: "Vi har inga namn"
Rashid Baloch blev åldersuppgraderad redan vid ankomsten till Sverige. Han hamnade därför på vuxenboende och fick inte gå i skolan under sitt första år i Sverige. Han har ännu inte varit på sitt första samtal på Migrationsverket.

söndag 2 april 2017

Över 60 % av ensamkommande kommer att utvisas!

Så länge Migrationsverket inte tar större hänsyn till säkerhetssituationen i Afghanistan i sin beslutsprocess kommer de allra flesta ensamkommande barn och ungdomar att utvisas. 

Migrationsverkets redovisade statistik beträffande antalet ensamkommande barn och ungdomar som får uppehållstillstånd är friserad. Den verkliga siffran är 38 procent, inte 78 procent som Migrationsverket uppger.

lördag 1 april 2017

Morgan Johansson mörkar sanningen

Författare:
Karin Fridell Anter, arkitekt, docent, god man
Katarina Nyberg, journalist, god man
Ingrid Eckerman, allmänläkare, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

I Aktuellt 30.3.2017 debatterade migrationsminister Morgan Johansson och vänsterpartiets Christina Höj Larsen kravet på amnesti för asylsökande barn och ungdomar som har varit i Sverige i mer än ett år. Vänsterpartiet har ställt sig bakom detta krav, medan Morgan Johansson avvisar det helt.

Ökade självmordsdiskussioner på sociala media

Komplettering 31.3.2017. Ytterligare ett självmord har ägt rum idag. Det sjunde, åttonde eller nionde denna vinter. 
Den 27 mars ägde ytterligare ett självmord rum. En pojke med afghansk bakgrund, kanske så ung som 15 år, hittades i ett hem för vård och boende. Nyheten spreds snabbt på sociala media.