söndag 11 november 2018

Afghanistan: Talibanerna tar över i hazarernas land - nytt folkmord hotar

Distrikten i Ghazni


Ghazni anses av Migrationsverket som ett tillräckligt säkert område att hänvisa deporterade eller frivilligt återvändande till. Enligt vad en representant från Migrationsverkets säkerhetsavdelning sade då Rädda barnen presenterade sin rapport har säkerhetsläget i Afghanistan inte förändrats under de senaste fyra åren. 

söndag 28 oktober 2018

Till alla riksdagsledamöter: Nu är det nog!


I dagarna har alla riksdagsledamöter utom SD fått minst ett brev i sin brevlåda, skickad av en mängd medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Med variationer har brevet följande innehåll.​

Jag är en av de åtminstone 100 000 svenskar som engagerat oss för de ensamkommande ungdomarna. Vi märktes i valet när Centerpartiet och Vänsterpartiet och ökade.

onsdag 24 oktober 2018

Nerskriven i ålder - omfattas ej av gymnasielagen

Ungdomar som "vunnit" när de blivit nerskrivna till sin riktiga ålder har i själva verket dragit en nitlott.

Skandalen kring den tillfälliga lagen om inskränkningar i asylrätten, de medicinska åldersbedömningarna och de två gymnasielagarna växer. 
Negra Efendic har i Svenska Dagbladet visat allmänheten hur undermålig metoden för medicinska åldersbedömningar är, och hur den felaktigt använts som den enda grunden för Migrationsverkets åldersbestämningar. 

tisdag 23 oktober 2018

Underbemanning på Migrationsverket saboterar etableringen för ensamkommandeDe blanka tidböckerna på Migrationsverkets hemsida visar sig inte bero på ett programfel - utan på att det helt enkelt inte finns tider att boka. Det finns heller ingen möjlighet att ställa sig i kö. 

måndag 22 oktober 2018

Margareta: "Undan för undan tog vi plats i varandras hjärtan"


Författare: Margareta Söderberg  

Hej alla. Jag vill berätta.
Min son försvann för 30 år sedan, nittonårig. Min älskade dog för 5 år sedan. Men vänner, barnbarn och barnbarnsbarn har fyllt mitt hjärta igen.
Så plötsligt en septemberdag 2017 kom Du.

söndag 21 oktober 2018

Repressalier och tvångsmedel vid beslut om utvisning - information om vad som faktiskt gäller

Författare: Advokat Emilie Hillert 


Sammanfattning
Efter tredje avslaget ska du vara ute ur landet inom 4 veckor. Då händer detta:
- Du förlorar dagersättningen.
- Du får inte bo kvar i Migrationsverkets boenden. 
- Migrationsverket kan meddela gränspolisen att du ska utvisas.
- Gränspolisen kan sätta dig i förvaret. 
- Du får återreseförbud, dvs. du får inte komma tillbaka till Schengen-länderna inom ett eller några år.
- Du kan lämna in verkställighetshinder (VUT) om det finns något nytt som inte sagts tidigare.
Mer info: Efter tredje avslaget