tisdag 6 juni 2023

Stjärnor i natten! - Samtal med Karin Fridell Anter & Ingrid Eckerman


Här intervjuas Ingrid Eckerman, grundaren av Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (där facebookgruppen har 26 000 medlemmar) och Karin Fridell Anter, ordförande i Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

De berättar hur deras engagemang utvecklats från hösten 2015, då många flyktingar kom till Sverige, och hur de fortsätter att engagera sig för de afghanska flyktingarna. 


Deras arbete bygger på att de jobbar tillsammans med tusentals andra volontärer, som ställt upp som kontaktpersoner, gode män, lärare, frivilliga familjehem, stödpersoner, mm. mm. Som exempel finns det grupper i Malå, Göteborg och Stockholm som varje vecka sedan flera år ställer sig på en strategisk plats med plakat och flygblad för att informera förbipasserande. Många har varit involverade i att stödja ungdomarna som studerat enligt gymnasielagen att finna fasta anställningar och skicka in sina ansökningar. Andra har låtit papperslösa unga människor bo hos dem i väntan på att de kunnat söka asyl igen, fyra år efter att deras första avslag på asylansökan vann laga kraft. (Många får återigen avslag.)

I Paris har svenskar bildat en förening De svensktalande migranternas vänner i Frankrike, som ger stöd åt de afghanska numera unga vuxna som kommer från Sverige till Frankrike, där de flesta får uppehållstillstånd. 

Skänk en slant till Stöttepelaren!
Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för månadsgivare

tisdag 9 maj 2023

Ge afghanska medborgare uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder!

Tusentals afghanska flyktingar lever i Sverige helt utan rättigheter, utan statliga eller kommunala bidrag och utan rätt att försörja sig genom arbete. Samtidigt kan de inte utvisas till talibanernas Afghanistan. Därför bör de ges uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder.

söndag 2 april 2023

Desperation och självmord bland de f.d. ensamkommande

 

Migrationsverket har blivit anmält till Justitieombudsmannen för att inte ha beaktat ett läkarintyg om självmordsrisk. 

”Migrationsverket bedömer sammantaget att du inte gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är livshotande. Du kan därför inte få uppehållstillstånd med anledning av ditt hälsotillstånd.” Detta besked fick Nazir när han kom hem från skolan. Nästa morgon hittades han i trädgården. Han hade hängt sig.

torsdag 30 mars 2023

JO-anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende

Till Justitieombudsmannen

Anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende, vilket ledde till suicid

onsdag 29 mars 2023

Ungdomarna betalar den svenska asylpolitiken med sina liv

Det är tio gånger högre självmordsfrekvens bland ensamkommande unga mellan 10 och 21 år, än bland motsvarande svenska. År 2018 redovisades 12 självmord bland de 23.400 ensamkommande, och 68 självmord bland 1.317.000 svenska barn under ett år. De flesta ensamkommande kom från Afghanistan. Uppgivenheten över att inte få skydd i Sverige var total, skriver Birgitta Göransson och Mickael Larsson.

söndag 26 februari 2023

Allt fler avslag på asylansökningar för afghanska medborgare

 

Illustration av Mattias Elftorp i boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021". Migra förlag 2021. https://onodigaflyktingkrisen.se/ 

Alltsedan talibanernas övertagande av Afghanistan i augusti 2021 har de stramat åt lagar och regler allt mer. Införandet av sharialagar och inskränkningar i kvinnors rättigheter är extrema åtgärder. Trots detta har Migrationsverket ökat andelen avslagsbeslut under år 2022. Men utvisningarna kan inte verkställas, då vår regering inte godkänt talibanernas regering.

tisdag 7 februari 2023

Nytt självmord bland ensamkommande

 


Nu kom det – det som alla vi hjälpare fruktar. ”Nazir orkade inte längre. Jag hittade honom i trädgården, hängande i ett träd.”