måndag 11 juni 2018

Skolgång och uppehållstillstånd

Information om gymnasielagarna och hur man söker.

Se även sidan Asylprocessen

Till alla med tre avslag! 

- Se till att en vuxen har fullmakt för dig! - Skriv under en blankett för ansökan om uppehållstillstånd enligt gamla lagen! - Be din skola NU om en studieplan och ett intyg att du tänker studera! - Ge dessa papper till den som har fullmakt. - Skulle det hända dig något ska papperen skickas in omedelbart till Migrationsverket. Fram till 1 juli 2018 kan man söka enligt gamla gymnasielagen. Man får snabbt avslag från Migrationsverket, men då kan man överklaga till Migrationsdomstolen, och det tar tid. Man behöver en studieplan från skolan. Blankett för ansökan enligt gamla lagen Ni som tänker söka enligt nya lagen bör skaffa en studieplan och intyg snarast. Lärarna går på semester efter skolavslutningen, och sedan blir det svårt att få en studieplan.

Nya gymnasielagen 2018


Vid omröstningen i riksdagen 7 juni 2018 blev det ja för den "nya gymnasielagen". 
 • Du ska ha registrerats på Mottagningsenheten senast 24 november 2015. Om du inte är säker på vilket datum du kom till Malmö kan du skriva email till mottagningsenheten@malmo.se och ensamkommande@malmo.se och fråga. 
 • När man kom ska man ha fått ett boende som ordnats av kommunen (familjehem eller hvb-hem).
 • Man ska ha väntat 15 månader på sitt första beslut.
 • Beslutet måste ha kommit efter 20 juli 2016.
 • Man ska fyllt eller blivit uppskriven till 18 år när beslutet fattas.
 • Man ska ha studerat i Sverige.
 • Man måste vara i Sverige när man ansöker.
 • Man studerar eller tänker studera. Fler utbildningar än gymnasium gäller. 
Se mer utförlig text nedan!

Vet du inte när du kom till Sverige?

Om du kom till Sverige före 24 november men inte fick lämna din asylansökan förrän senare kan du kontakta Mottagningsenheten i Malmö. Skicka email till mottagningsenheten@malmo.se och ensamkommande@malmo.se. Eller ring 0733 91 54 13.

Skicka med foto av ditt LMA-kort och det födelsedatum du fick från början. Lämna den adress dit du vill att pappersbrevet ska gå. Om du inte skriver från din egen mailadress bör du skicka med ett foto av ett brev du skrivit själv. 

Det kan ta en eller två veckor innan du får svar. Hur ska du ansöka?
 • En studieplan eller ett intyg att du gått i skola ska skickas med ansökan.
 • Man måste ansöka under tiden 1 juli - 30 september 2018. Under den tiden kommer blanketten att finnas på Migrationsverkets hemsidaAnsökan kan skickas in digitalt, via e-post. (Adressen kommer nog senare.) 
 • Lämna en adress där du kan hämta papperspost. 
 • Du måste själv skriva under din ansökan.
 • Man får bara ansöka en gång. 


Vad händer när du lämnat in ansökan?

- Du får inhibition, dvs. du kan inte utvisas, och du får antagligen ett LMA-kort. Informationen skickas till den adress du uppgav i ansökan.  
- Ett negativt beslut kan överklagas två gånger och du kan inte utvisas under tiden.
- Du får ett kvitto som du tar med dig till den kommun där du har din adress för att få matpengar.
- Om du inte har någon skola ska du gå till kommunens yrkesvägledare.
- Börja genast med att hitta någonstans där du kan bo under studierna. 
Se Bostad.
- Om du inte har en skola som väntar bör du genast kontakta kommunens studievägledare. Du kan få stå i kö eftersom ni är många som behöver hjälp. Under tiden kan du tala med vuxna och söka på nätet. 


Vad händer när du fått uppehållstillstånd?

- Du ska gå till din kommun och begära matpengar. 
- Du ska gå till Skatteverket för att få dina sista fyra siffror.
- Sedan ska du söka studiestöd på CSN.
- När du har ett kontrakt på boende kan du få bidrag från till hyran från kommunen. Se Bostad.
- Om du inte har en skola som väntar måste du genast ta itu med det! Se ovan.
- Ställ dig i bostadskön på din ort. Har du tur kan du få en egen bostad efter några år.

Skolor

Kanske är du för gammal för gymnasiet? Då finns andra utbildningar. Kontakta yrkesvägledaren i din skola eller kommun!
Om folkhögskola  
Yrkesvux  Om yrkesutbildningar för vuxna. 

Läs mer

Migrationsverket har bra information på lätt svenska.
Kompletterande information som kommit via facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
En ny möjlighet till uppehållstillstånd  Förklaringar från Rådgivningsbyrån 
Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"  Farr
Ny möjlighet till uppehållstillstånd - några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning   SKL 8.6.2018 

Ansökan vid hot om deportering

Migrationsverket måste pröva varje ansökan om verkställighetshinder (VUT) för gymnasiestudier enligt gamla lagen även om den sökande inte uppfyller kriterierna. Den får inte bara avvisas direkt. Dom Mig 2017:28 (UM 13518-17

Det gör att gränspolisen inte kan deportera någon som lämnat in en sådan VUT och ännu inte fått den bedömd.

Detta gäller tills den nya lagen om gymnasiestudier träder i kraft den 1 juli 2018.

Skola för papperslösa i Stockholm

Papperslösa som påbörjat språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet före 18 års ålder får slutföra programmet. Detta gäller även de som kommer från andra kommuner och bosätter sig här i stan. Det måste finnas papper på att de har påbörjat utbildningen. "Även om LMA-kortets giltighet har gått ut är det bra om de tar med sig det hit. De/ ni kan ringa Skolslussen 08 508 34 802 och boka in en tid med en vägledare här hos oss".

Nya gymnasielagen (2018 års lag)


Läs även Vad betyder nya gymnasielagen? på FARR:s hemsida.

Tolkning av propositionen för det nya lagförslaget, Uppehållstillstånd för gymnasiestudier, som riksdagen kommer att rösta om den 7 juni: 16 f § Lagen (2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Om lagförslaget går genom så ska du:
ha ökt asyl 24 november 2015 eller tidigare. Det är den allra första anmälan som räknas. 
ha varit under 18 år när du sökte asyl och blivit mottagen som barn.
fått beslutet om utvisning minst 15 månader efter asylansökan registrerades men inte före 20 juli 2016.
varit 18 år eller äldre vid första avslaget. Lagen gäller även dig som blivit åldersuppskriven.
inte lämnat Sverige. I alla fall ska myndigheterna inte ha vetskap om att man lämnat landet.
Du får inte ha utfört något brott. Vilken typ av brottslighet det gäller (hur stort brott) är oklart
Du måste bevisa att du studerat i Sverige tidigare och att du vill gå i gymnasiet, komvux, folkhögskola eller motsvarande yrkesutbildning, extra viktigt för den som av någon anledning inte kunnat gå i skolan eller har mycket ogiltig frånvaro. "Man ska kunna intyga sin avsikt att studera i ansökan om uppehållstillstånd." Språkintro/SPRINT gäller också!
- Du ska ansöka mellan 1 juli till 30 september. Hur ansökan går till är inte klart. Men studieplan eller liknande intyg från skolan kommer att behövas. "Det är den enskilde som ska visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda. Utgångspunkten bör vara att det är sådan dokumentation som redan finns tillgänglig hos respektive skolhuvudman som den studerande ska använda vid ansökan".
- Den som inte fått alla avslag före 30 september men som omfattas av lagförslaget SKA lämna in ansökan under samma period, för efter 30 september är det försent. Asylprocessen kommer dock att prövas först. När utvisningen vunnit laga kraft träder denna lag in, men har man inte ansökt under periodsintervallet så omfattas man inte. Regeringen anser att det är det juridiska ombudets sak att hålla koll på det.
- Om en person direkt vid asylansökan ansetts vara över 18 men sedan bedömts yngre KAN det finnas en möjlighet att lagförslaget ändå gäller: "... det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna boendet enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl."

Uppehållstillståndet blir tidsbegränsat och gäller i tretton månader. Efter det kan man fortsätta söka uppehållstillstånd för andra paragrafer i samma lag samt i Lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande pågymnasial nivå, När studierna är klara har du 6 månader på dig att hitta ett arbete och visa att du kan försörja dig. Månaden efter att du påbörjade arbetet så ska arbetsgivaren anmäla att du arbetar. Det finns mycket regler om detta.

Uppehållstillståndet kan återkallas om förutsättningarna inte längre är uppfyllda, om man trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktiviteten. Det är viktigt att se till att man inte får ogiltig frånvaro, komma ihåg att sjukskriva sig och om man är sjuk flera dagar så kan det behövas läkarintyg.Rätt till skolgång för asylsökande


 • För att ha rätt till skola måste man börja innan man blir 18 år. 
 • För att gå på ett nationellt program måste man börja senast hösten det år man blir 20. Men för att ha rätt att gå programmet måste man börja innan man fyllt 18 år. Kommunerna kan se olika på detta.
Läs mer hos Skolverket.


Gamla gymnasielagen (2017 års lag)

Frågor och svar om gymnasielagen  Migrationsverket

Uppdatering 7.8.2017

Lagen gäller dig:
1. Du måste ha sökt asyl före 24.11.2015.

2. Du måste ha fått ditt första avslag innan du fyllde 18 år.
3. I beslutet bör det stå "utvisningen förenas med särskild verkställighetsföreskrift", "ordnat mottagande saknas och utvisning kan inte ske förrän han/hon är 18 år" eller ett konstaterande att "han/hon är 18 år när beslutet vinner laga kraft".
4. Du ska vara mellan 17 och 25 år. 


Ansök så här:
5. Du ska vara inskriven på en skola. Om du inte är det ska du genast gå till en skola och be att få bli inskriven.
6. Skolan ska skriva en studieplan eller ett intyg. 
7. Studieplanen eller intyget skickas till Migrationsverket tillsammans med blanketten Ansökan om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.
8. Om du eller någon annan lämnar in den: se till att de stämplar ansökan och be sedan om en kopia. 
9. Om du är osäker: lämna inte in ansökan själv på Migrationsverket. Posta eller be någon annan gå dit.

Lagen gäller INTE
- Dig som blivit åldersuppskriven till 18 år eller äldre

- Dig som var 18 eller äldre när du fick ditt första avslag

Finns juridiskt ombud?

Kolla alltid med ditt/hans/hennes juridiska ombud innan du skickar in ett sådant här VUT!

Ansökningsblankett, Migrationsverket

Läs mer hos FARR: Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Rättslig kommentar om gymnasiestudier SR 33/17  Migrationsverket  

Uppdatering 15.12.2017: Enligt Vi står inte ut är det för närvarande 99 ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Statistik: Svar från statistikavdelningen, Migrationsverket 3.10.2017: Antal inkomna ärenden 605. Antal beslut 340 varav 33 är beviljade (10 %).

130 stycken har fått uppehållstillstånd enligt "gamla" gymnasielagen  Aftonbladet 15.4.2018


Information om "gamla" gymnasielagen 


Från Skolverket: 
För asylsökande ungdomar gäller att de har rätt till utbildning i gymnasieskola om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år, se 29 kap. 3 § skollagen (2010:800) jämförd med 2 § andra stycket p. 1 samma kapitel. 

En asylsökande elev som har uppnått behörighet till ett nationellt program har möjlighet att gå över från språkintroduktion till ett nationellt program även efter det att eleven fyllt 18 år, under förutsättning att detta sker innan det andra kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år (jfr. 15 kap. 5 § skollagen). 

Asylsökande har inte rätt till utbildning i kommunal vuxenutbildning (se 29 kap. 3 § skollagen). 

Papperslösa/gömda barn
Barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till utbildning i bl.a. grundskola och, om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år, gymnasieskola.
Om eleven eller föräldrar/gode män begär det, och berättar varför, så får skolan inte lämna ut upplysningar om att eleven finns i skolan eller var eleven bor. Det gäller mot Migrationsverket och gränspolisen. 

Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasieskolan  Skolverket 23.3.2017

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år  Regeringskansliet 30.6.2017

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasister  FARR 30.7.2016

Uppehållstillstånd för gymnasister - hur funkar det?  FARR, uppdaterad 14.6.2017. En bra genomgång av en krånglig lag. 


Nya regler om uppehållstillstånd för studier  SKL 10.5.2017

Frågor och svar om gymnasielagen  Migrationsverket, uppdaterad 17.6.2017


Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan  Skolverket 7.11.2016

Pressnytt

Lärare får fatta livsavgörande beslut om ensamkommande  SVT 23.10.2017

Migrationsverket: Gymnasielagen ingen räddning  SVT 4.10.2017

Ny lag för ensamkommande anses svårförstådd  SR 6.6.2017

Migrationsverket förberett inför nya gymnasielagen

Regeringen beslutar om ensamkommande i gymnasiet  SR 2.3.2017
Observera: "Det här handlar om alla från 17 år med ett tillfälligt uppehållstillstånd, ofta ensamkommande som riskerar utvisning när de fyller 18 år eller ungdomar som redan har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas."

Ett sammanhållet  mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Lagrådsremiss, Justitiedepartementet 2.3.2017------------------

Gymnasielagen 


Lathund för asylregler för ensamkommande barn mars 2017  Laila Wold 7.3.2017, kontrollerat av FARR. Pdf-fil, kräver ev. google-konton (gmail).

Min tolkning av nya lagförslaget 
Laila Wold 3.3.2017

Uppehållstillstånd för studier för den som kom innan 24/11 2015
För att de som kommit före den tillfälliga lagen trädde kraft inte ska komma i sämre situation än de som kommer att bedömas enligt den tillfälliga lagen föreslås ett tillägg till den tillfälliga lagen. 
Gymnasiestudier ger uppehållstillstånd i fyra år om: 
• fyllt 17 år
• Studerar i gymnasieskola eller introduktion
• Saknar ett ordnat mottagande i hemlandet

Det gäller oavsett om det är fråga om ett första beslut eller en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Men det kan bli glapp mellan beslut och ikraftträdande av lagen den 1 juni 2017. Då ska man kunna få fyraårigt uppehållstillstånd vid en ansökan om förlängning.

Uppehållstillstånd för unga mellan 17-25 år som kom efter 24/11 2015
För dem som kommit efter 24 november och som skulle fått uppehållstillstånd enligt den tidigare praxisen likställs med vuxna som har arbete enligt den tillfälliga lagen.
• Påbörja gymnasiestudier före 18 år.
• inte utgör en hot mot allmän ordning och säkerhet
• Uppehållstillstånd beviljas till och med sex månader efter avslutade studier

Den som är 17 och läser på introduktionsprogram för gymnasiestudier
• Uppehållstillstånd i 13 månader.
• Kan beviljas ytterligare en 13-månaders period om hen deltar aktivt i studierna.

De som akut hotas av utvisning behöver ansöka om inhibition av utvisningsbeslutet. De som tvingats sluta bör ansöka om rätt till att fortsätta studier.

-------------

Meddelande från RGMV, Riksföreningen gode män vårdnadshavare:
Remiss:
Ett uppehållstillstånd på 13 månader betyder inte nödvändigtvis att ungdomar som fått ett sådant beslut utvisas när beslutet vunnit laga kraft. Tvärtom kan även de få uppehållstillstånd förutsatt att de själva lägger manken till, går till skolan, prioriterar studier före fritid, och att remissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasiet beslutas av regeringen.
- Se till att ungdomarna får information om de nya bestämmelserna, vad de innebär och att det finns goda skäl att de kommer iväg till skolan! Men var tydlig med att det ännu inte finns ett beslut.
Remissen innebär:
Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader
- kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger mer tid på studier än fritid för att bli behörig till ett nationellt program
- När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas.
- När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.--------------------------------------
Författare: Meta Wiborgh

I utkastet till lagrådsremiss ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” som presenterades 28/11 2016 framgår att studier på ett introduktionsprogram skall räknas som gymnasiestudier, och detta ska vara grund för möjlighet till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd.


Vad som är viktigt är att asylsökande elever på språkintroduktion eller gymnasieutbildningar i övrigt MÅSTE ha en individuell studieplan.

Med individuell studieplan så har de RÄTT att gå kvar sin utbildning och fullfölja den enligt sin individuella plan i sin gamla hemkommun om de tvingas flytta och byta kommun och huvudman för skola, som de behöver göra i flera kommuner när de fyller 18 och inte har uppehållstillstånd. Då förflyttas de till ny hemkommun. Där har de inte rätt att inleda ny skolgång på gymnasiet. Nya kommunen kan ta emot dem, men behöver inte.Tidigare hemkommun har INTE RÄTT att neka eleverna fortsatt och avslutad skolgång enligt studieplan i den gymnasieskola där de börjat utbildningen - oavsett om utbildningen finansieras av Migrationsverket eller ej.

Språkintroduktionsutbildning syftar till att man ska nå behörighet till annat introduktionsprogram, nationellt program eller anställning. En väg fram för den enskilde eleven ska framgå i individuella studieplanen som måste REVIDERAS löpande utifrån elevens utveckling.

Alltså - mycket viktigt för framför allt vårdnadshavare och gode män att undersöka och kräva utifrån den rätt som deras skyddslingar har, men som är ganska okänd för oss alla:

1. Finns en individuell studieplan? Det är obligatoriskt och oerhört viktigt för alla ensamkommande.

2. Vad står i planen? Är den reviderad?

3. Önska att eleven kan fortsätta gymnasiegången i nya kommunens gymnasium om eleven så vill när hen flyttar till anläggningsboende vid fyllda 18 år - Nya kommunen kan ta emot dem om de har en individuell studieplan, men de måste inte, eller

4. Kräv elevens RÄTT att slutförda gymnasiestudierna enligt studieplanen i den tidigare hemkommunen, om det är en grannkommun. Den kommun har ingen rätt att neka fortsatt skolgång även om eleven flyttar till ny kommun. Inte ens om Migrationsverket inte finansierar detta och även om interkommunal ersättning inte används mellan kommunerna för att finansiera skolgången.

Men det som kan bli ett problem är att om eleverna går i skolan i ursprungskommunen fortsatt, men bor i nya kommunen på anläggning, så kan skoltransportens finansiering och länstrafikens möjligheter till bussar som alla kan åka med för att komma i tid till skolan bli problem.

Handlingsplan vid avslag på asylsökan  #vistårinteut (ev. krävs google/gmail-konto)

Exempel: "Min kille fick avslag tre dagar efter han fyllde 18, samma dag ungefär fick lillebror veta att han får stanna (PUT). Han ska förflyttas till Kabul om inte överklagan går igenom. Deras eget Farah är för farligt anses det."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar