Var kan jag få hjälp?

Här samlar vi information om sovplatser, advokater, hjälptelefoner och annat.

Se också Hjälp i Stockholm

Se också Bostad 

Hjälp med mat, dusch, bostad över sommaren

I större städer finns ofta hjälporganisationer - se nedan.

På mindre orter finns ofta samarbetsgrupper. Nedan under "Stöd för papperslösa" hittar du lokala grupper.

Svenska kyrkan finns på alla orter. Du kan träffa någon efter gudstjänsten som brukar vara kl 11 på söndagar, eller på församlingens expedition vissa tider i veckan.

Röda korset finns kanske på din ort.

Rädda barnen finns också på många orter.

Glöm inte idrottsföreningen, fotbollslaget, skolan, biblioteket och andra.

Hedersfrågor


Glöm aldrig Pema och Fadime GAPF  För dem som blir utsatta för hot och påtryckningar att göra på ett visst sätt.

Dina rättigheter  En sida med information, chat och många länkar till olika stöd. För tjejer och killar.

Umo.se  Ungdomsmottagning på nätet

Fatta man!  Här finns filmer och annat material för unga män som vill träffa tjejer


Hjälp för den som har det svårt


Till dig som inte mår bra just nu

Till dig som känner någon som mår dåligt

Youmo  Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer. på flera språk. Hjälplinjen  1177


BRIS  Barnens rätt i samhället


SPES  För den som har en god vän som begått självmord

Läkare i världen har mottagningar på ett antal platser i Sverige

Rosengrenska ger sjukvård till papperslösa i Göteborg

Kris- och traumacentrum Stockholm

Närhälsan Kris- och traumamottagningen Göteborg 

Adresser  En lång adresslista från FarrStöd för papperslösa


Bostad

Stöttepelaren  På många orter finns det lokalgrupper som ger mat och busskort till papperslösa ungdomar från Afghanistan.

Sociala rättigheter för asylsökande och papperslösa  FARR

FARR medlemsgrupper  Här finns många grupper spridda över landet

Ingen människa är illegal  Här finns flera lokalgrupper

Hej främling Även på Facebook

Fackligt center för papperslösa  För dig som jobbar


Stockholm

Se Hjälp i Stockholm


Malmö - Lund

Asylgruppen i Malmö   Facebook

Solidaritetscenter, Malmö  (facebook)

Malmö Fristad

Asylgruppen Lund

Nattjouren  Skåne Stadsmission

Till dig som lever gömd eller papperslös  Röda Korsets informationsbroschyr

Göteborg - Borås

Agape Göteborg

Agape Borås

Porten, Borås  Pingstkyrkan 0735-632080 (ons 17.30-19.00), krook99@gmail.com 

Uddevalla

Saronhuset 


Södra Sverige 

Liljengrenska stiftelsen (Varberg) 0768-93 95 93 (18.00-19.00), liljengrenska@hotmail.com Mellansverige


Tinnerökliniken (Linköping/Norrköping) 0733-225887, info@papperslosa.se

Asylgruppen Örebro

Asylgruppen Norrköping


Norrland

Imäl Umeå

Sundsvalls asylkommitté  Tel 076 241 02 24

Sundsvall Rådgivning unga vuxna  Kontakta  Anna EnglundHjälp i asylfrågorFolkkampanj för asylrätt

Begripligt.nu  En innehållsrik hemsida från Strömsunds kommun

Svenska Afghankommittén SAK  Arbetar med bistånd i Afghanistan

BeFRIs  Flyktingmedicinsk mottagning, Uppsala

Malmö asylbyrå  


Sjukvård


Asylsökande under 18 år
Har rätt till samma sjukvård som svenska barn.

Asylsökande över 18 år och papperslösa
Har rätt till "vård som inte kan anstå". Socialstyrelsen har gett detta en vid definition, och nästan all vanlig sjukvård ingår. Detta kan man behöva tala om för sjukvårdspersonalen.

"Tillståndssökande" (ansökt enligt nya gymnasielagen och får dagersättning)
Omfattas inte av sjukförsäkringen. Kan få räkning på kostnaden för sjukvården. I en del landsting, t.ex. Stockholms läns landsting, har man beslutat att samma regler gäller som för asylsökande över 18 år.

Vård som inte kan anstå  Vårdgivarguiden, SLL

Vård som inte kan anstå  Socialstyrelsen

Vård som inte kan anstå - ett oidentifierat begrepp med allvarliga individuella följder  AllmänMedicin 1-2017

Söka vård om du är asylsökande eller papperslös  1177

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige  1177

Stockholms läns landsting: Vård till ensamkommande som söker uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Arbete mm.


ABIS Arbetskooperativet Solidaritet

Fackligt center för papperslösa


För personal 


Suicidprevention - konsten att rädda liv  Seminarium 30.3.2017

Uppdrag psykisk hälsa: Asylsökande och nyanlända


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar