Var kan jag få hjälp?

Artiklar med etiketten Hjälp.

Här samlar vi information om sovplatser, advokater, hjälptelefoner och annat. Men kanske är den inte uppdaterad.

Använd sökfunktionen till höger. Skriv hjälp så kommer en rad artiklar upp. 

Asylrättscentrum (f.d. Rådgivningsbyrån) ger råd gratis och kan ibland ta vissa ärenden.

Se mer nedan under "Hjälp i asylfrågor".

Se också Hjälp i Stockholm

Se också bostad 

Hjälp med mat, dusch, bostad 


I större städer finns ofta hjälporganisationer - se nedan.

På mindre orter finns ofta samarbetsgrupper. Nedan under "Stöd för papperslösa" hittar du lokala grupper.

Svenska kyrkan finns på alla orter. Du kan träffa någon efter gudstjänsten som brukar vara kl 11 på söndagar, eller på församlingens expedition vissa tider i veckan. Be att få tala med prästen eller diakonen.

Röda korset finns kanske på din ort.

Rädda barnen finns också på många orter.

Glöm inte idrottsföreningen, fotbollslaget, skolan, biblioteket och andra.

Hedersfrågor


Storasyster  För den som blivit våldtagen eller sexuellt utnyttjad

Origo  För dig som bor i Stockholms län

Kärleken är fri  Chat på Rädda barnen, öppen vissa kvällar i veckan

Glöm aldrig Pema och Fadime GAPF  För dem som blir utsatta för hot och påtryckningar att göra på ett visst sätt.

Dina rättigheter  En sida med information, chat och många länkar till olika stöd. För tjejer och killar.

Umo.se  Ungdomsmottagning på nätet

Fatta man!  Här finns filmer och annat material för unga män som vill träffa tjejerHjälp för den som har det svårt


Till dig som inte mår bra just nu

Till dig som känner någon som mår dåligt

Fipoh  Korta filmer om psykisk ohälsa. Olika språk.

Youmo  Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer. på flera språk. 

UPOS  Om sex och relationer på 13 olika språk

Refugee line För dig som flytt krig eller katastrof och är i SverigeHjälplinjen  1177


BRIS  Barnens rätt i samhället


SPES  För den som har en god vän som begått självmord

Läkare i världen har mottagningar på ett antal platser i Sverige

Rosengrenska ger sjukvård till papperslösa i Göteborg

Kris- och traumacentrum Stockholm

Närhälsan Kris- och traumamottagningen Göteborg 

Adresser  En lång adresslista från FarrStöd för papperslösa

Se också sökfunktionen Hjälp.

Bostad

Stöttepelaren  På många orter finns det lokalgrupper som ger mat och busskort till papperslösa ungdomar från Afghanistan.

Till dig som lever gömd eller utan papper  Rädda Barnen

Sociala rättigheter för asylsökande och papperslösa  FARR

FARR medlemsgrupper  Här finns många grupper spridda över landet

Ingen människa är illegal  Här finns flera lokalgrupper

Hej främling Även på Facebook

Fackligt center för papperslösa  För dig som jobbar


Stockholm

Se Hjälp i Stockholm


Uppsala

Stadsmissionen i Uppsala

Asylrättsstudenterna i Uppsala 


Malmö - Lund

Mötesplats Otto   Ensamkommandes förbund

Asylgruppen i Malmö   Facebook

Solidaritetscenter, Malmö  (facebook)

Malmö Fristad

Asylgruppen Lund

Nattjouren  Skåne Stadsmission

Till dig som lever gömd eller papperslös  Röda Korsets informationsbroschyr


Göteborg - Borås

Agape Göteborg

Agape Borås

Porten, Borås  Pingstkyrkan 0735-632080 (ons 17.30-19.00), krook99@gmail.com 


Uddevalla

Saronhuset 


Södra Sverige 

Liljengrenska stiftelsen (Varberg) 0768-93 95 93 (18.00-19.00), liljengrenska@hotmail.com Mellansverige


Tinnerökliniken (Linköping/Norrköping) 0733-225887, info@papperslosa.se

Asylgruppen Örebro

Asylgruppen Norrköping

Linköping: Skäggetorps församling http://www.svenskakyrkan.se/skaggetorp
Tel: 013-20 50 96. SMS: 070-329 33 98. E-post: Pernilla.Janson@svenskakyrkan.se


Norrland

Imäl Umeå

Sundsvalls asylkommitté  Tel 076 241 02 24

Sundsvall Rådgivning unga vuxna  Kontakta  Anna EnglundHjälp i asylfrågorFolkkampanj för asylrätt

Begripligt.nu  En innehållsrik hemsida från Strömsunds kommun

Svenska Afghankommittén SAK  Arbetar med bistånd i Afghanistan

BeFRIs  Flyktingmedicinsk mottagning, Uppsala

Malmö asylbyrå  

För kristna, ateister, hbtq: Advokat Victor Banke skriver så här 5 mars 2019: "Vi har beslutat att tills vidare sluta ta betalt för ärenden avseende VUT såvitt gäller konvertiter/ateister/HBTQ, där dessa skäl inte tidigare åberopats, samt för de konvertiter/ateister/HBTQ som åberopat dessa nya omständigheter i VUT hos Migrationsverket, men fått avslag. Den som är i behov av sådan hjälp, eller vet någon som är, kan kontakta: Karin Törnell eller Johannes Björhn på Dubio. Karin@advokatdubio.se samt Johannes@advokatdubio.se."

Sjukvård


Asylsökande under 18 år
Har rätt till samma sjukvård som svenska barn.

Asylsökande över 18 år och papperslösa
Har rätt till "vård som inte kan anstå". Socialstyrelsen har gett detta en vid definition, och nästan all vanlig sjukvård ingår. Detta kan man behöva tala om för sjukvårdspersonalen.

"Tillståndssökande" (ansökt enligt nya gymnasielagen och får dagersättning)
Omfattas inte av sjukförsäkringen. Kan få räkning på kostnaden för sjukvården. I en del landsting, t.ex. Stockholms läns landsting, har man beslutat att samma regler gäller som för asylsökande över 18 år.

Sjukvård för papperslösa

Röda korset - vård, tortyrskadeutredning 

Vård som inte kan anstå  Vårdgivarguiden, SLL

Vård som inte kan anstå  Socialstyrelsen

Vård som inte kan anstå - ett oidentifierat begrepp med allvarliga individuella följder  AllmänMedicin 1-2017

Söka vård om du är asylsökande eller papperslös  1177

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige  1177

Stockholms läns landsting: Vård till ensamkommande som söker uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Arbete mm.


Att arbeta som asylsökande  

ABIS Arbetskooperativet Solidaritet

Fackligt center för papperslösa


För personal 


Suicidprevention - konsten att rädda liv  Seminarium 30.3.2017

Uppdrag psykisk hälsa: Asylsökande och nyanlända


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar