torsdag 27 september 2018

Sverige mot deportationer 4-8 oktober 2018


Protest mot deportationer av asylsökande till Afghanistan
De flesta asylsökande från Afghanistan som flytt till Sverige får beslut om utvisning, trots att landet befinner sig i allt svårare väpnad konflikt och trots att många tillhör grupper som är särskilt hotade. Risken för förföljelse har skärpts genom att talibanrörelsen och IS flyttat fram sina positioner. Detta beskrivs av FN:s flyktingorgan ​UNHCR i deras senaste gedigna rapport.
Ensamkommande unga utvisas i ännu högre grad än andra, trots att många av dem är extra utsatta genom att de inte växt upp i Afghanistan. Även barnfamiljer utvisas trots kriget.

Att utvisa människor som riskerar förföljelse står i strid mot FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv och även mot FNs konvention om mänskliga rättigheter § 14.
"Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.".

Att utvisningarna går att genomföra beror på att Sverige och EU har tecknat återtagandeavtal med Afghanistan. Inom EU kallas avtalet Joint Way Forward. Avtalet innehåller löften från Afghanistan att ta emot och skydda de utvisade och från EU-länderna bl.a. att ge visst ekonomiskt stöd till dem. EUs återtagandeavtal slöts samtidigt som EU utlovade ett stort biståndspaket till Afghanistan.

Afghanistans parlament nekade att godkänna återtagandeavtalet med Sverige eftersom det innebär tvångsutvisningar av personer man inte kan ta ansvar för. Sveriges regering har sagt att det inte gör något eftersom EU har ett avtal.

Återtagandeavtalen ska förlängas i oktober 2018. Denna vecka träffas även EU:s makthavare i Bryssel för att diskutera och fatta fortsatta beslut om en ytterligare åtstramad migrationspolitik, även kallad "Fort Europa".
Vi protesterar inom hela Europa med manifestationer 4-8 oktober.
Vi protesterar
 mot att bistånd används för att pressa mottagarlandet att ta emot återvändande.
Vi protesterar mot att Sverige fortsätter att tvångsutvisa människor som riskerar att dödas i kriget eller förföljas i Afghanistan.

Vi vill att Sveriges regering river avtalet nu!
Vi vill att Migrationsverket avbryter tvångsutvisningar till Afghanistan på grund av säkerhetsläget!

Vi vill värna FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv och även FN:s konvention om mänskliga rättigheter § 14. "Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse."
Detta händer 4-8 oktober:
* 4 oktober: Den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm.
* 6-7 oktober: Sittstrejker på ett flertal orter i Sverige och Europa (mellan kl ca 10-16).
* 8 oktober: Ljusmanifestationer över hela EU (kl ca 18-20).
Läs mer i Facebook!
Medverkande orter i Sverige (fler kan tillkomma):
- Luleå
- Skellefteå
- Umeå
- Borlänge
- Gävle
- Uppsala
- Stockholm
- Linköping
- Alingsås
- Göteborg
- Växjö
- Ljungby
- Malmö
- Karlshamn

Värd 
Don´t Send Afghans Back.

Medarrangörer
ECADA - European Citizens Against Deportation to Afghanistan
FARR - Flyktinggruppernas Riksråd, Sverige
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Ung i Sverige
Vi står inte ut
Refugees Welcome Sweden
Ensamkommandes förbund
22:00 Human Asyl
Kontakt
Elizabeth Gyllenger elizabeth.gyllenger@gmail.com, 0739 52 90 91.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar