söndag 16 september 2018

Nya gymnasielagen – saknar du lite av de 15 månaderna?


Om du har väntat för kort tid (mindre än 15 månader) för att omfattas av nya gymnasielagen kanske du kan räkna på ett annat sätt.

Det är inte alls säkert om det godkänns av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen, men kan vara värt ett försök! Jag som skriver detta är inte advokat. Ett exempel med datum ges längre ner.

Räkna med dessa två saker

1. Det datumet du kom till Sverige
Det kanske dröjde några dagar eller veckor innan du kunde registrera din asylansökan, men du hade tagits emot i Malmö eller i en annan stad och registrerats av Mottagningsenheten.

2. Det datumet du delgavs beslutet
Migrationsverket beslutade att ge dig första avslaget vid ett visst datum som står i beslutet, men det tog några dagar eller en vecka innan de meddelade dig, genom att kalla dig till ett möte för delgivning. Då har du väntat längre än det datumet som står i beslutet.

Exempel

Din ansökan registrerades av Migrationsverket 17 november 2015, och du fick första avslaget 3 februari 2017. Då har du väntat 14,5 månader enligt MigV. 

Men om du kom till Sverige 10 november 2015, och gick på delgivningssamtal 10 februari 2017, då har du väntat 15 månader på första avslaget.

Hur gör du?

A. Skriv ett kort brev där du visar hur du räknar.
B. Bifoga bevis, t.ex. en anteckning från mottagningsenheten i Malmö som visar när du kom till Sverige (som styrker punkt 1) samt brevet från Migrationsverket där du blev kallad till delgivning (som styrker punkt 2).

Har du redan lämnat in din ansökan kan du skicka in detta som en komplettering. OBS gör det innan 30 september 2018!

Här kan du läsa mer om mejladresser till olika mottagningsenheter:

Här finns Migrationsverkets sida om Nya Gymnasielagen:

Mall för brev

Angående tiden jag fick vänta på första beslut

Jag kom till Sverige … (datum) ..., och gick på delgivningssamtal … (datum).... Jag har därmed väntat mer än 15 månader på att få mitt första beslut. Jag bifogar bevis för dessa datum.

(ditt namn)
(LMA kort nummer)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar