lördag 1 april 2017

Ökade självmordsdiskussioner på sociala media

Komplettering 31.3.2017. Ytterligare ett självmord har ägt rum idag. Det sjunde, åttonde eller nionde denna vinter. 
Den 27 mars ägde ytterligare ett självmord rum. En pojke med afghansk bakgrund, kanske så ung som 15 år, hittades i ett hem för vård och boende. Nyheten spreds snabbt på sociala media.

Den 28 mars deporterades ett drygt tiotal män till Kabul. Några av dessa var vid ankomsten till Sverige ensamkommande barn. En ska ha haft cancer och inte fått med sig sina mediciner. En ska ha varit påverkad av tabletter men ändå godkänts av läkare för transport, med följd att han inte fick med sig vare sig pengar eller tillhörigheter. 
Jag är initiativtagare och administratör för facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som i rask takt är på väg mot 7000 medlemmar - varav kanske ett par tusental afghaner.
Efter dessa händelser märks en klar ökning av inlägg med självmordsrelaterat inlägg. Övriga medlemmar i gruppen mobiliserar sig då för att försöka inge hopp. Ofta lyckas man med detta, åtminstone tillfälligt. I de slutna gruppen "Svenska såsom dricksvatten" sker diskussionerna oftast på annat språk, men av bilderna att döma kan man utgå från att självmordsdiskussioner äger rum även där. 
För några timmar sedan fick polisen kontaktas då en pojke stod i begrepp att ta tabletter. För några dagar sedan blev en person inlagd pga. självmordsförsök. Idag rapporteras det om att en flicka ska ha begått självmord - men det är oklart om det är nu eller tidigare. 
Idag överlåts självmordspreventionen till lekmän på Facebook, trots att inte ens profesionella ser reella möjligheter. Så här säger en psykolog på BUP: ”Mina patienter säger att det är bättre att de tar sina liv än att de skickas tillbaka. För här i Sverige kan de välja att dö på ett humant sätt. De tror att dit de kommer att skickas kommer de att dödas på ett barbariskt sätt. Och de vet mer än de flesta om hur tortyr, våldtäkter och misshandel känns. De har känt rakbladen i ansiktet, vuxna mäns penisar i sina underliv och slagen mot sina kroppar. Att ställa sig framför en spårvagn eller kasta sig från en bro känns som ett bättre alternativ.”
Det vore bra med en förklaring från hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström om hur han ser på detta.

Kontaktperson Ingrid Eckerman, pensionerad allmänläkare  ingrid at eckerman.nu  08 600 15 56, 070 55 73 193

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar