Psykisk hälsa


Artiklar med etiketten Hälsa.


Röda korsets information om Vård som inte kan anstå 

För dig som mår dålig och varit med om svåra saker: 
Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD 1177  
Må dåligt efter en allvarlig händelse UMO   
UMO på dari 

Länkar till hjälptelefoner mm finns under fliken Var kan jag få hjälp? (ej helt uppdaterad)

Effekter av den nya politiken i Den onödiga flyktingkrisen (2021)

För dig som hjälpare: Se nedan.

2021 -

2024

April 2024. Efter avslag från Migrationsverket självmedicinering med hasch. Fick psykos, gjorde allvarlig självskada i suicidsyfte. Vårdades inom psykiatrin.

Mars 2024. Ett troligt suicid avvärjt. En skör ung man, som dock arbetat fullt ut i vården, förväntades reagera mycket starkt vid avslag från Migrationsverket. Nätverket omkring honom förberedde delgivningen genom att boka en tid på psykiatrisk mottagning innan advokaten skickade avslaget. Det ledde till akut inläggning på psykiatrisk klinik i tio dagar.

2023

Gruppen ensamkommande från 2015 med osäkra uppehållstillstånd kan uppskattas till högst 3 000 personer i september 2023. I denna grupp finns fyra fullbordade suicid. Det utgör en extremt hög frekvens på 133/100 000 personer.

En av Nazirs goda vänner observerade självmordstankar hos annan vän och ordnade att han fick hjälp.

December 2023. Enligt uppgift ska en ung man ha avlidit.

Oktober 2023. En ung vuxen, utbildad undersköterska med fast jobb, har tidigare gjort självmordsförsök i Sverige. Han såg sig tvingad att fly vidare till Frankrike. I Frankrike blev han intagen på psykiatrisk klinik efter att ha blivit "Dublin" och sett fram emot 18 månader som gömd papperslös innan han skulle kunna söka asyl på nytt.

Augusti 2023. En ung vuxen i Stockholm räddades efter allvarligt suicidförsök. Tvångsvård följde.

Augusti 2023. En ung vuxen i Stockholm tog sitt liv efter flera korta inläggningar på psykiatrisk klinik.

April 2023. En ung vuxen med avslag berättade om självmordstankar i sociala media. De bekräftades i samtal. När hen inte svarade telefonen larmades polis. Dock hade tankarna klingat av.

April 2023. En ung vuxen med avslag planerade självmord. Togs in på psykiatrisk intensivvård.

April 2023. En ung vuxen fick avslag, var för tillfället ensam i hemmet. Vårdas på psykiatrisk klinik.

April 2023. En ung vuxen, NGL, blev varslad från den fasta anställningen han just hade fått. Lämnade avskedshälsning i sociala media. Polis larmades och han togs in på psykiatrisk klinik.

Mars 2023. En ung vuxen i kretsen kring nedanstående hängde sig, men repet gick av.

Mars 2023. Så skriver en hjälpare: "Själv satt jag i telefon med polis och akutpsykiatrin i natt. Personen är under vård nu."

Februari 2023. Enligt läkarintyget var självmordsrisken hög om Nazir skulle få avslag. Det blev avslag, och Nazir begick självmord. Nytt självmord bland ensamkommande

Februari 2023. Fullbordat självmord i Värmland.

Januari 2023. Ett självmord rapporterat.

2022


Inför Marit Törnkvists installation Den stora saknaden rapporterades om två bekräftade självmord.

2021

Mars 2021. Ett fullbordat självmord och ett obekräftat självmord. 

2017 - 2020

Ungefär 30 självmord bland ensamkommande ungdomar har ägt rum under åren 2017-2020. Bibliotekarien som avslöjade en självmordsvåg Dagens arbete 13.11.2020

Vilka krav ska man ställa på dem som inte orkar leva? Elisabeth Rundqvist, Dagens arbete 4.12.2020


Hög andel självmord bland asylsökande Psykologtidningen 27.2.20182020

Under sommaren 2020 har Läkare i världen sett en något ökad tillströmning av ensamkommande unga pojkar med komplexa psykiatriska diagnoser där flera är i riskzonen för suicid.

September 2020. En ungdom hoppade ut genom fönster och dog. Mobbning kan ha legat bakom. 

Augusti 2020. Två ungdomar från samma stad begick självmord inom en vecka.

Juli 2020. En ungdom som flytt vidare till Tyskland har begått självmord. 

Juli 2020. En ung afghan med uppehållstillstånd har tagit livet av sig. "Han hade många mörka minnen med sig."

Juni 2020. En ungdom räddades i sista stund. Dagen innan hade han fått sitt avslag.

Juni 2020. En ungdom som varit försvunnen länge hittas i en sjö i närheten av där han bodde.

Februari 2020. En ligger på sjukhus efter självmordsförsök.

Februari 2020. En har plockats upp ur Seine i Paris, efter att ha "trillat i".2019


December 2019. En ungdom som flytt vidare till Frankrike begick självmord. 

November 2019. Ett obekräftat självmord i ett av förvaren. En person gjorde flera självskador och självmordsförsök inför deportationen. 

September 2019. Dödsfall på Västkusten, obekräftad orsak.

Maj 2019. Fullbordat självmord vid ett av Migrationsverkets boenden. 


2018


December 2018. Fullbordat självmord i ett av förvaren. 

November 2018. Självmordsförsök i ett av förvaren, inför deportation.

Oktober 2018: En saknad ungdom har hittats i skogen efter en vecka. Oklart om självmord eller mord.

September 2018: En ungdom i Umeå begick självmord. https://tidningensyre.se/2019/nummer-335/drommen-blev-en-mardrom/ 

September 2018: En ungdom har kastat sig framför tåget i Jönköping.

September 2018: Psykiatrin i Stockholm larmar om att de skriver ut till gatan ungdomar som varit så dåliga att de varit inlagda i slutenvården. 

Juli 2018: Ett allvarligt suicidförsök som krävt sjukhusvård.

Juli 2018: Ett fullbordat självmord. 

Juli 2018: En 23-årig man som deporterats till Kabul begick självmord. Han hade levt i Tyskland sedan han var 14 år. 

Juni 2018: Ett fullbordat självmord.

Mars 2018: Hoppade från höghus men överlevde. 

Mars 2018: Allvarligt planerat självmordsförsök som krävt sjukhusvård.

Februari 2018: Två fullbordade självmord. Flera allvarliga självmordshot. 


Januari 2018: Allvarligt självmordsförsök som krävt sjukhusvård.

2017

Året 2017: #Vi står inte ut rapporterar 15 självmord bland de 35 000 ensamkommande ungdomarna (ungefär 1/2000). År 2016 var det 128 av svenska ungdomar 15-24 år som begick självmord (1/9000).  

Dan före dan 2017: En ungdom rapporterar att en klasskamrat begått självmord.

December 2017: Ytterligare ett självmord. Under oktober - november identifierades 10 självmord. 


November 2017: Ytterligare ett självmord. 

November 2017: Minst två pojkar med uppehållstillstånd har tagit sina liv. Pressen blev för långvarig. Läs Är man alltid ansvarig för sitt egna liv?

September 2017: En gravt synskadad 18-åring tar sitt liv då han får avslag. Lillebror 16 år skulle ha avvisats med storebror som "nätverk" i Afghanistan. 

September 2017: En psykiskt instabil 17-åring, troligen med tillfälligt uppehållstillstånd, knivskär oprovocerad en polisman i nacken. Häktas och vårdas på rättspsykiatrisk avdelning.

I augusti 2017 gjorde en 17-åring som fått avslag ett allvarligt menat självmordsförsök. Han hittades i tid och fördes till sjukhus.

I juli 2017 ytterligare ett självmord, en 16-årig pojke med permanent uppehållstillstånd. Han lämnade ett brev efter sig.

I slutet av maj 2017 hittade man en ung pojke från ett HVB-hem i Knivsta, drunknad. Han hade varit försvunnen i två veckor. 


I april 2017 har två apatiska ensamkommande ungdomar (uppgivenhetssyndrom) identifierats.
Läs mer i avsnittet Om apatiska ungdomar.

روحت شاد جواد، چرا رفتی از پیش ماه😭😭
"Min kompis lev i fred!!! Jawad Nezami ensamkomande pojke har begått självmord i Trollhättan natten till söndag 5/2/2017. Han kom till Sverige hösten 2015 från Afghanistan och bodde på ett stödboende för ensamkomande barn i Trollhättan."

2016

Hämtat från Facebook 22.12.2016: "I min kommun har vi ansvar för 213 ensamkommande barn och unga, och jag är en av deras socialsekreterare. Jag försökte räkna ut hur många suicidförsök vi haft under hösten, vilket är minst 5 st seriöst menade, där det handlar om att försöka hänga sig, tablettöverdos, skära sig i handleder och hals, hoppa från balkong. Under en period i höst kändes det som att vi körde skytteltrafik till Bup akut, där ungdomarna bara gavs en dos lugnande och fick köras hem igen. Antalet ungdomar som vi har fått placera externt i rena behandlingshem har också ökat, antal LVU-ärenden har ökat och vi har även haft ett par stycken som lagts in på psykiatrin med stöd av LPT. Jag misstänker att mörkertalet ändå är stort, det är ffa de ungdomar som bor i HVB som uppmärksammas av boendepersonalen. Barn och unga boendes hos släktingar får ett mer utåtagerande beteende, där deras ohälsa mer tar uttryck som bråk i skolan, skolfrånvaro etc."

Ett fullbordat suicid omskrivet i internationell press.


För dig som hjälpare


Att förebygga suicid bland ungdomar som har osäkra uppehållstillstånd  Webinarium med suicidforskaren Ullakarin Nyberg 21.9.2023

Att skriva läkarintyg om psykisk hälsa i asylärenden  Eckerman I, AllmänMedicin 2023;2:5051

Välkommen till Fipoh - flerspråkig kommunikation om psykisk ohälsa

Den egna berättelsen - om den egna hälsan och migration  Hjärnkoll, poddar

Videofilmer: Motiverande samtal med ensamkommande 


Motiverande samtal (MI) och GRIT med ensamkommande: att förstärka  hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag  KBT-podden med Liria Ortiz 16.10.2017

Hur kan jag som volontär ge hopp till ensamkommande?  DN 22.6.2018

Innehållsrik dag om våra ensamkommandes psykiska hälsa  AllmänMedicin 16.2.2018

Etikseminarium: Asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa  AllmänMedicin 29.1.2018

Utveckla stödet till dem som hjälper  Dagens Medicin 14.12.2017

Trauma Tipping Technique  Dari
Self help for trauma

Psykologen Liria Ortiz stöttar sittstrejkande ungdomar  Psykologtidningen 26.8.2017

Traumamedveten omsorg. Hjälp för barn som varit med om traumatiska händelser  Rädda Barnen
De tre pelarna är trygghet, relationer och coping.

Utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO)  Uppdrag psykisk hälsa

Posttraumatiskt stressyndrom: Barn som varit med om en svår händelse Rädda Barnen

Psykisk ohälsa utbredd bland barn som flytt - Sverige brister i åtagande  Rapport 2017:3, BRIS 26.9.2017

Implementation of WHO Quality Rights assessment In Kabul Mental Health Hospital  Utvärdering av vårdkvalitet och hänsyn till mänskliga rättigheter. MHN 2016

Livesändning 5 maj från Spridningskonferensen  Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa: Suicidprevention - konsten att rädda liv Seminarium för personal 30.3.2017

Möta barn på flykt. Enkel handbok av alla  Lars H Gustavsson m.fl., UNICEF

Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Ett kunskapsunderlag för primävården  Socialstyrelsen 2015

Ensamkommande barn och ungdomar - psykisk hälsa och traumasymtom  Göteborgsregionens kommunalförbund 2014

Nyheter Bortom alla gränser - hälsokonsekvenser av EU:s migrationspolitik  Etikpristagarens seminarium 2023.  SMER 26.10.2023

Extremt hög självmordsfrekvens bland afghanska ungdomar  Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 10.9.2023

Nytt självmord bland ensamkommande  Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 7.2.2023

Bidragande faktorer till psykisk ohälsa hos ensamkommande  Ruweyda, Najah. Examensarbete Röda Korsets högskola 2022

Större självmordsrisk för ensamkommande  Socialstyrelsen inleder projekt. SR 7.10.2020 

Ensamkommande tog sitt liv - nu kritiseras Migrationsverket av JK  Dagens juridik 18.2.2020

Sveriges migrationspolitik kan vara en hälsorisk  Dagen Samhälle 25.3.2019

Mycket svåra livsförhållanden för papperslösa migranter  Göteborgs universitet 29.2.2019

Ingen myndighet tar ansvar för självmorden  Blankspot 22.5.2018

Nästan alla har funderat på att ta sitt liv  Blankspot 21.5.2018

Tio gånger så stor risk - stoppa självmorden bland ensamkommande  Pod. Människor och migration 3.3.2018

Flera fall av självmord bland unga ensamkommande  SR 19.2.2018

Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga  Karolinska institutet 31.1.2018 ISBN 978-91-7676-052-9

Aref Kazimi tog sitt liv efter beskedet  Expressen 18.2018

Ytterligare en ung afghan har begått självmord  16.2.2018

Aref och de fyra sista siffrorna  Tendens kortdokumentär, SR 15.1.2018

Ny rapport: Ovisshet kan drabba flyktingar värre än trauman de flyr från  DN 14.1.2018

Asylsökande erbjuds inte hjälp för psykisk ohälsa  Läkartidningen 15.1.2018

Ett liv i limbo  Rapport från arbetet med flyktingar i Skaraborg  Läkare utan gränser 10.1.2018

Nya invånare - förändrat sjukdomspanorama  AllmänMedicin 1.1.2018

Ensamkommande som försvinner  Barnombudsmannen 2017

Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk  Folkhälsomyndigheten 15.12.2017

Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP  Barnombudsmannen, november 2017

Uppdrag psykisk hälsa: Asylsökande och nyanlända  Sveriges kommuner och landsting (SKL)


Ensamkommande Abrham tog sitt liv i oktober - nu anmäls psykvården av hans gode man  ÖP 21.12.2017

Suicidprofessor efterlyser anständighet  NorrbottensKuriren 10.11.2017

Majoriteten av våra patienter har suicidtankar  NorrbottensKuriren 10.11.2017

Krismöten om självmorden  DN 26.10.2017

Traumatiserade unga asylsökande behandlas brutalt  SvD 1.10.2017


Suicid och suicidförsök ensamkommande unga  En redovisning. Vi står inte ut 22.9.2017


Posttraumatisk stress hos tre av fyra ensamkommande  Dagens medicin 26.9.2017

Stor psykisk ohälsa bland barn som flyr  GP GP 26.9.2017

Psykisk hälsa ökar kraftigt hos ensamkommande  GP 26.5.2017

Om det inte finns hopp blir det svårt  Läkartidningen 18-2017

I Sverige har olika människor olika värde  GP 4.4.2017

Ensamkommande utnyttjas för sexuella tjänster  P4 Malmö 27.4.2017

Skärpt flyktingpolitik ökar risk för psykisk ohälsa  Läkartidningen 3.5.2017


Varför dog Ismat?  Historien om Ismat Sachi som begick självmord i februari 2017. Aftonbladet våren 2017

"Vi måste kunna ge något slags hopp för asylsökande"  SvD 26.3.2017

Självmordshot är tjänstemännens vardag  Kuriren 20.3.2017

Självmedicinering i ovisshetens skugga  C.A.N. 17.2.2017

Förhöjd risk för nya självmord  BlankSpot Project 18.3.2017

15 dömda för gruppvåldtäkter på pojkar  Aftonbladet 8.3.2017

Utvisningshotade ungdomar överväger självmord i grupp  SvD 5.3.2017

Detta är ensamkommande barns väntrum  Göteborgs fria 2.3.2017

Fler självmord är att vänta bland ensamkommande barn  DN 27.2.2017

Rökheroinet ett skenande tåg  UNT 23.2.2017

130 asylsökande döda 2016 - ingen registrerar hur  Aftonbladet 20.2.2017

Barnombudsmannen kallar till krismöte: Ensamkommande planerar självmord i grupp  SVT 14.2.2017

Heroinmissbruk bland ensamkommande i Uppsala  UNT 11.2.2017

Många kommuner känner till självmordsplaner hos ensamkommande  Socialstyrelsen 15.2.2017

Överläggningar om asylsökande barn och ungas psykiska hälsa  Barnombudsmannen 15.2.2017

Psykisk ohälsa vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn  Barnombudsmannen 15.2.2017

Låt inte flyktingbarnen fara mer illa  SvD 14.2.2017

Pressmeddelande angående BO:s granskning 170215  #Vi står inte ut

Självmordsplaner hos ensamkommande i hälften av kommunerna  DN 15.2.2017

Under loppet av en vecka har tre eller fyra ungdomar med afghansk bakgrund begått självmord. I hemliga grupper på Facebook diskuteras när, hur och med vem man planerar sitt självmord. Risken är stor för en självmordsepidemi. Barnombudsmannen har kallat till möte.

Pressmeddelande från #Vistårinteut 170212 angående självmord och självmordsförsök ensamkommande

Ännu ett dödsfall på asylboende  SR P4 Väst 8.2.2017

Möte med myndigheter om ensamkommande barns hälsa  Barnombudsmannen 8.2.2017

Ensamkommande ungdomar dör hellre här än i sina ursprungsländer  P4 extra 8.2.2017

Pressmeddelande från #Vi står inte ut 170208

Pressmeddelande från #Vistårinteut 170206

Ser vi början på en självmordsepidemi?  8.2.2017

------

De ensamkommandes psykiska hälsa rapporteras ha försämrats i samband med att de fått sina tillfälliga uppehållstillstånd, ålderuppskrivningar och utvisningsbesked. Sömnproblem, koncentrationssvårigheter och självskadebeteenden har beskrivits.

Dålig psykisk hälsa hos flyktingar med temporärt skydd  Läkartidningen 15.1.2007

En farhåga som finns bland dem som känner ungdomarna är att de hellre ska begå självmord än att låta sig utvisas till Afghanistan. Rapporter har kommit om både fullgångna självmord och självmordsförsök.

Socialstyrelsen för statistik över alla diagnoser som sätts inom svensk sjukvård. Däri ingår självmord och självmordsförsök. Men bara de som har fullständigt personnummer, med de fyra sista siffrorna, kommer med i statistiken. Det är därför för närvarande omöjligt att se hur många asylsökande som begår självmord.

På Facebook har getts ett antal exempel på självmord och självmordsförsök. Försök till insamling av data pågår.


Asylsökande pojke i Trollhättan tog sitt liv  Ttela 6.2.2017

16-årig flyktingpojke tog sitt liv - två till försökte  Aftonbladet 27.1.2017

For one Afghan boy, hopes of a new life in Europe end in suicide  Reuters invistigate 22.9.2016

De ensamkommande ny målgrupp för heroinlangare  DN 10.1.2017

Ny metod ska hjälpa ensamkommande  UNT 27.12.2016

Fick avslag - tog sina liv  Aftonbladet 12.12.2016

Mina patienter säger att de inte orkar mer  ETC 19.12.2016

Allt fler självmordsförsök på asylboenden  BlankSpot Project 21.12.2016

Ensamkommande pojkar säljer sex  GP 19.12.2016

"Känns tufft och tragiskt"  Aftonbladet 12.12.2016

Psykiatrin rustar när många asylsökande får avslag  SR 28.11.2016

Överdos av tuberkulosläkemedel vanligt bland unga asylsökanden  Lakartidningen.se 2016-11-15 

Positiv hälsoutveckling för asylsökanden och nyanlända  SKL rapport 31.3.2016

Uppdrag psykisk hälsa  Presentation av rapport 31.3.2016

Polisen: Till er med fördomar om ensamkommande flyktingbarn  Metro 13.9.2015

Landstingen saknar kompetens för nyanländas psykiatriska vård  DN 27.8.2015

Efter självmordet - BUP söker upp ensamkommande  SR P4 27.6.2016

Landstinget fick inte reda på självmordet  SRP4 Blekinge 2.5.2016

Fler självmordsförsök på boenden för ensamkommande  HD 11.6.2015

Larm om självmord bland flyktingbarn  Sydsvenskan 24.3.2015

Psykisk ohälsa hos asylsökanden och nyanlända migranter - ett kunskapsunderlag för primärvården  Socialstyrelsen 2015-1-19

Självmord bland invandrare ökar  Lakartidningen.se 2014-01-09

Pojkarna ifrågasätts av myndigheterna  DN 12.11.2012

De förlorar hoppet och blir desperata  DN 12.11.2012

2 kommentarer:

  1. Det bra att ni tar upp detta men jag anser att de svenskar som ha samma tankar inte får samma uppmärksamhet. En bekant till mig förlorade sin dotter i självmord och hon hade svårt att få plats
    i sjukvården så hon blev hemsänd med ett recept på mediciner som hon hämtade ut och åt upp. Död i hemmet. Men flyktingungdomar är tydligen prio 1. Jag skäms för Sverige!

    SvaraRadera
  2. Att en ung människa tar livet av sig är ett stort misslyckande för samhället - oavsett vilket medborgarskap ungdomen har. Det finns saker att göra så att ungdomar mår bättre och inte hamnar i den situationen att de ser döden som enda alternativet. Barn- och ungdomspsykiatrin är underdimensionerad, oavsett flyktingar. Jag skäms för detta, likaväl som jag skäms för att vi medvetet skickar ungdomar till undergång. Den här sajten handlar just om det, inte om självmord i största allmänhet. Kanske finns det en annan sajt, ett annat upprop som handlar om det?

    SvaraRadera