torsdag 6 april 2017

Statistiken visar att vi behöver de utvisningshotade ungdomarna

Regeringen och Migrationsverket är i full gång att utvisa merparten av de cirka 23 000 ensamkommande med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten. Ett fåtal kommer att kunna använda sig av ”gymnasielagen”.

Vi finner detta kontraproduktivt. De investeringar som gjorts i dessa ungdomar kan utnyttjas i arbeten som svenskfödda är mindre intresserade av. Detta skulle gynna såväl industrin som äldreomsorgen. 

Våra beräkningar [1] visar att av dem som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn och som fick beslut under 2016 är det 38 procent som fått bifall, det vill säga vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18 år är de ”vuxna” och ska utvisas då de inte anses ha skyddsskäl. Den reella siffran för bifall kommer då att sjunka rejält.

En 18-åring född och uppvuxen i Sverige har kostat familjen ca 1,4 miljoner kronor. Dagis och skola har kostat lika mycket. Lägger vi till hälso- och sjukvård, socialtjänst mm. är vi uppe i storleksordningen 3 miljoner kronor [2]. En 18-åring från t.ex. Afghanistan har vi haft kostnader för bara under några år. Dessa motiverade ungdomar väljer troligen kortare utbildningar och kan komma in i produktivt arbete tidigare än en ”svensk” ungdom.

I de fall Migrationsverket inte accepterar ungdomens uppgivna ålder och inte anser att asylskäl finns ökar kostnaderna kraftigt för utredningar, domstolsförfarande, utvisningar, tvångsdeporteringar mm. Dessutom försämras ungdomarnas psykiska hälsa och de kräver mer sjukvård. De indirekta kostnaderna är ännu större: dels är den investering som gjorts under flera år bortkastad, dels har asylpolitiken slitit på dem som på olika sätt arbetat med ungdomarna så att vi kan räkna med tidigare insjuknande i stressrelaterade sjukdomar och ökade sjukskrivningar.

Industrin skriker efter arbetskraft. Bristen på arbetskraft hindrar Volvo från att växa [3]. En anledning är att färre unga söker sig till industriprogrammen. Äldrevården står för stora utmaningar de kommande tjugo åren då den stora kullen fyrtiotalister blir mycket gamla.

Sverige behöver, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64 000 människor i arbetsför ålder [4]. Regeringens proposition 2016/17:133 har titeln ”Det föds helt enkelt för få för att vi ska klara oss utan invandring.”

Ungdomskullarna kring år 2000 var extra små (se figur). De ensamkommande barnen och ungdomar är födda just de åren. Jämfört med behoven av arbetskraft är de en liten skara. I flera län påpekar man att man är direkt beroende av att behålla de flyktingar som kommit dit för att klara behovet av arbetskraft [5, 6].

Att i detta läge göra oss av med ungdomar som redan lärt sig språket och efter bästa förmåga integrerats i det svenska samhället är ett oerhört slöseri. 

Medlemmar ur arbetsgruppen för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Katarina Nyberg, journalist, god man
Frans Schlyter, senior utredare inom kriminalvården, god man
Björn Mellquist, lärare, god man
Jan Stattin, fil.dr, lärare för nyanlända ungdomar
Karin Anter Fridell, arkitekt, docent, god man
Mats Eliasson, överläkare, professor, Luleå
Bertil Hagström, allmänläkare, Horred
Ingrid Eckerman, allmänläkare, Stockholm

Referenser
1.     Över 60 % av ensamkommande kommer att utvisas! https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2017/04/over-60-av-ensamkommande-kommer-att.html
3.     Svårare att anställa industriarbetare. SR P4 Göteborg 3.4.2017  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6665452
4.     Arbetsförmedlingen: Sverige behöver stor invandring för att undvika arbetskraftsbrist. SVT 5.12.2016. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-sverige-behover-stor-invandring-for-att-undvika-arbetskraftsbrist
5.     Jämtland rundar lag för att ta emot fler flyktingar. SvD 21.2.2017. https://www.svd.se/sa-forsoker-jamtland-runda-lagen--for-att-fa-fler-flyktingar/om/svenskt-flyktingmottagande
6.     Utan invandring dör Hälsingland. HelaHälsingland 3.12.2015. http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/utan-invandring-dor-halsingland

1 kommentar: