Kärlek, sex och HBTQI

Artiklar med etiketten Hbtqi


Har du blivit sexuellt utnyttjad, tidigare eller i Sverige? 
Har du utfört sexuella handlingar fast du inte ville?


Det är förbjudet när det gäller barn under 18 år och kan polisanmälas.
Det kan vara svårt att prata om sådant. Kontakta RISE - de som svarar i telefonen är personer som har egna erfarenheter. 

Behöver du juridisk hjälp?

Då bör du vända dig till en jurist som är specialist på hbtqi-frågor.
Vänd dig till RFSL och be om kontakt! 


HBTQI

I Sverige har vi bara två kön: man eller kvinna. I t.ex. Indien finns ett tredje kön. De som inte tycker att de är bara man eller kvinna kan registrera sig som det tredje könet.

H = homosexuell, att vilja ha kärlek och sex med någon av samma kön.
B = bisexuell = vill ha kärlek och sex med både män och kvinnor.
T = transperson. Känner sig inte bara som kvinna eller man.
Q = queer (engelska). Annorlunda, inte som de flesta andra.
I = intersexuell. Den kroppsliga utvecklingen är annorlunda, t.ex. könsorgan eller gener.


Bög = man som vill ha kärlek och sex med en man.
Flata = kvinna som vill ha kärlek och sex med en kvinna.
Transvestit = vill klä sig i det andra könets kläder.
Transsexuell = känner sig helt och hållet som det andra könet och vill helst byta kön.
Cis-person = känner sig som det kön man har fått.
Heterosexuell = vill ha kärlek och sex med det andra könet.
Asexuell = vill ha kärlek men har inga eller svaga sexuella känslor.


UMO = ungdomsmottagning på nätet
UPOS = filmer om kroppen och sex på 14 olika språk
RFSL = Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSL Ungdom lokal verksamhet
RFSU = Riksförbundet för sexuell upplysning
FPES = Föreningen för transpersoner
Newscomers Youth = RFSL:s ungdomsgrupp för nyanlända 15-25 år

Hedersförtryck.se  Här finns en lista på ideella organisationer som ger stöd till barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. 

Pride-festivalen för hbtqi-personer och deras vänner äger rum varje sommar.
Euro-Pride 2018 i Stockholm och Göteborg


Sexualitet och mänskliga rättigheter

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  Folkhälsomyndigheten
Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning och könsövergripande identitet eller uttryck  Integrations- och jämställdhetsdepartementet juli 2010
Rättighetspraktika - om sexualitet och mänskliga rättigheter  RFSU 2007
Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning  Faktablad Justitiedepartemenetet Juli 2005
Declaration of sexual rights WAS 2014
UNHCR Guidance note on refugee claims relating to sexual orientation and gender identity  UNHCR 21.11.2008

Kärleken är fri  Om dina rättigheter när det gäller giftermål och annat

Trovärdighet

Trovärdighet är ett centralt begrepp i asylprövningen.Migrationsverket och domstolar

Asylsökande beviljas flyktingstatus pga. könsidentitet som transperson  Mål 7227.20  domstolar.se 15.2.2021


LGBT People in Afghanistan after the Taliban takover  (Hbtqi-personer i Afghanistan efter att talibanerna tagit över) OutRight International Januari 2022. Här finns en film med text på dari, pashtu och engelska.

Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden  Aino Gröndahl, RFSL 9.11.2020

Jag vill vara fri. En rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och nio berättelser om Sverige  RFSL Ungdom 2020

Temarapport Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott  Lifos 19.1.2018

Afghanistan: Individuals targeted under societal and legal norms  EASO December 2017

Country information and guiding Afghanistan: Sexual orientation and gender identity  Home Office, UK februari 2016

LGBT rights in Afghanistan  Equaldex.com

Afghan LGBT Asylum Seekers in UK among most vulnerable  hrw.org 26.2.2017

Malmquist V. Fruktan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-asylärenden  Examensarbete, Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2016

Fact sheet: International human rights law and sexual orientation and gender identity  United Nations Human Rights

Gender and human rights  UN 2002


Nyheter
Sexslaven som lyckades fly  SR, Verkligheten i P3 1.8.2020 


Ni viftar med flaggor medan Hbtq-flyktingarna utvisas  RFSL, Expressen 30.7.2019

West-Prides regnbågstalare ska utvisas - är inte homosexuell nog  QX 9.7.2019

Ni viftar med flaggor medan Hbtq-flyktingarna skickas ut  Expressen 31.7.2019

HBTQ-stereotyper premieras vid asylbedömning  SR 29.7.2019

Att vara homosexuell i Afghanistan och Iran: "Hamnade i fängelse för att jag har pojkvän"  TV4 29.6.2019

Muhammad berättade om övergreppen - prisas med utmärkelsen Ungt kurage  SVT 5.6.2019

Abbas lever instängd på förvaret  VT.se 17.5.2019

Hög tid för Sverige att ta hoten mot ateister på allvar  DN 5.5.2019

Stening hotar barnfamilj vid utvisning  Blankspot 28.2.2019

Kritiken från juristerna: "Homotester" stoppar asylsökande  Expressen 11.2.2019

Innan jag flydde hamnade jag i fängelse  QX 22.1.2019Inga kommentarer:

Skicka en kommentar