Att jobba

Här finns information för alla som jobbar eller vill jobba

Fler artiklar med etikett Fakta.

Observera! Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier? Då måste du plugga! Du kan inte byta spår och söka uppehållstillstånd för arbete. Jobba gärna på loven och helgerna - men sätt plugget först! 

Om du har fått uppehållstillstånd för skyddsskäl och är under 25 år måste du ha fullgjort gymnasiet för att få permanent uppehållstillstånd.

Här hittar du information om:


 • Anställning
 • Anställningsavtal
 • Kollektivavtal
 • A-kassa
 • Facket
 • Betala skatt
 • Information till arbetsgivaren
 • Att arbeta som asylsökande
 • Spårbyte
 • Att få arbetstillstånd när man lämnat Sverige
 • Lagar

Se också
Gymnasielagen 
Söka jobb efter examen  

Anställning


Ett anställningskontrakt ska alltid skrivas, där det framgår lön och andra anställningsvillkor. Det gäller också vid kortare anställningar och timanställningar. Lita inte på en arbetsgivares muntliga löften. Se nedan!

Arbetsgivaren ska anmäla till Skatteverket senast den 12:e dagen i månaden efter att hen har en utländsk medborgare anställd.

Timanställning: Man jobbar när arbetsgivaren behöver en, och man får betalt timme för timme. Arbetstiden är inte bestämd, och man är inte anställd när man inte jobbar.

Tidsbegränsad anställning: Tiden måste anges i kontraktet. Det kan vara ett vikariat för någon som är sjuk eller ledig, ett sommarjobb, en provanställning eller en lärlingsanställning. 

Provanställning: Ungdomar börjar ofta jobbet som provanställda för att arbetsgivaren ska se att det fungerar. Den får vara högst 6 månader. Arbetsgivaren kan säga upp anställningen med två veckors varsel. Meningen är att det nästan alltid ska fortsätta i tillsvidare-anställning.

Tillsvidare-anställning: Det finns inget slut i kontraktet. Man kan bli uppsagd om det blir arbetsbrist (för lite arbetsuppgifter) eller om man har misskött sig (se LAS).

Läs mer om anställningar på verksamt.se

Anställningsavtal


Innan du börjar din anställning ska du ha ett anställningsbevis, underskrivet av din arbetsgivare och av dig (man skriver i två ex). Där ska bland annat stå din arbetsgivares namn och adress, vilken sorts anställning det är, när den börjar, vilka arbetsuppgifter du ska utföra.

I anställningsbeviset (kontraktet) står också hur lång uppsägningstid man har. Vanligen brukar den vara 1 månad, dvs. man måste säga till i 1 månad förväg att man tänker sluta jobbet. 

Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal så finns det mesta där. Men om arbetsgivaren inte har kollektivavtal måste alla detaljer finnas med i anställningsavtalet. Om du söker uppehållstillstånd för arbete måste din anställning uppfylla samma villkor som i ett kollektivavtal.

Läs mer hos Unionen.

Kollektivavtal


Ett kollektivavtal skrivs mellan arbetsgivaren (eller arbetsgivarens organisation) och ett fackförbund. Det reglerar en mängd olika frågor på arbetsplatsen och i anställningsvillkoren.
Exempel: Lön, arbetstid, semester, uppsägningstid, försäkringar, pension.

Om en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med ett fack så gäller det alla anställda på arbetsplatsen, även de som inte är med i facket. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal så måste alla dessa detaljer finnas med i anställningsavtalet.

Läs mer på fackförbund.com.

A-kassa


Om du är med i en a-kassa (arbetslöshetskassa) så får du ersättning om du blir arbetslös. Du måste ha varit medlem i a-kassan i minst 4 månader och du måste ha anmält dig till Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Alfakassan kan vara ett bra alternativ för den som mest har extrajobb. 
Läs mer på a-kassa.se.
Hitta rätt a-kassa
  

Facket


En fackförening samlar anställda i samma yrke eller bransch. Fackföreningarna förhandlar med arbetsgivaren om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö och annat. Som medlem i ett fackförbund kan man få hjälp när man får problem i arbetslivet.

Man kan se det som en sorts försäkring att vara med i facket. Men där kan man också utbilda sig inom t.ex. arbetsmiljö och organisation, och komma med i styrelsen. Många chefer har börjat som fackliga ombud.

Läs mer och hitta rätt fack
fackförbund.nu 
fackförbund.com
Fackligt center för papperslösa  

Betala skatt

Varje år måste man deklarera sin inkomst till Skatteverket. Före 2 maj ska man ha talat om hur mycket man tjänade under året innan. Om man har bank-id kan man göra det på mobilen eller datorn. Annars får man göra det på papper. Om man inte deklarerar kan man få straffskatt.

Arbetsgivare drar alltid skatt som betalas in till Skatteverket. Du får en blankett från Skatteverket (på mobilen eller i brevlådan). Där är dina inkomster redan ifyllda, liksom hur mycket skatt du har betalt. Om allt är ok kan du bara underteckna och skicka in.

Om du har tjänat väldigt lite kan du få tillbaka en del av den skatt du har betalat.

Det är tre olika myndigheter som vi betalar skatt till:
- Staten, som betalar vägar och tåg, flygplatser, stora vägar, myndigheter (t.ex. migrationsverket) och domstolar, fängelser och förvar och mycket annat.
- Regionen, som betalar sjukvård och kollektivtrafik (stadsbussar, t-bana, lokaltåg) och kultur (teater, kulturhus, konserthus mm.)
- Kommunen som betalar skola, vård och omsorg, socialtjänst, dagis, gator och parker.

Läs mer på Skatteverket.

Information till arbetsgivare 


Arbetsgivaren måste meddela Skatteverket att hen har anställt någon från "tredje land", dvs. utanför EU.

Anställningsavtal  verksam.se

Information till arbetsgivare  ffpv.se

Anställning av tredjelands-medborgare  Migrationsverket


Att arbeta som asylsökande


1. Du måste ha AT-und (undantag från arbetstillstånd) från Migrationsverket. För detta måste du ha försökt visa din identitet. En taskira eller ett pass brukar räcka, men inte alltid. Du får ett nytt LMA-kort med "AT-und".

2. Migrationsverket ska ansöka om ett samordningsnummer (i stället för personnummer) hos Skatteverket.

3. Du måste ha en arbetsgivare som fyller i en blankett till Skatteverket.

4. Skatteverket ger dig ett samordningsnummer som är i stället för personnummer. Det ska du visa din arbetsgivare. Då kan arbetsgivaren betala skatt för dig.

5. Du ska anmäla till Skatteverket att du vill betala skatt. Det sker på en särskild blankett.

6. Du behöver ett bankkort där lönen kan sättas in. Det brukar vara lättast på Swedbank. Ta med din taskira eller ditt pass och ditt samordningsnummer. Om de inte vill så ska du be att få tala med chefen. Sedan kan du be att få ringa upp kundtjänst. Det är inte alltid personalen på bankkontoret vet vad som gäller.

7. Glöm inte tala om för Migrationsverket att du arbetar. Du ska inte få dagersättning från MigV under den tiden. Om du inte talar om det kan du få betala tillbaka din dagersättning senare.

Lycka till!

Spårbyte


Om man har ett arbete kan man ibland ansöka om att få uppehållstillstånd för arbete.

1. Du måste ha godkänd identitet, dvs. ett pass som Migrationsverket godkänner.

2. Du måste ha arbetat minst fyra månader innan du ansöker. Anställningen måste innebära minst 13 000 kr per månad i lön (före skatt). Den måste följa kollektivavtalsregler. Du får inte ha arbetat mer än heltid. Du måste ha tagit ut din semester.

3. Ansökan ska sändas in inom två veckor från det att ditt utvisningsbeslut vinner laga kraft. Det är samma dag som Migrationsöverdomstolen fattar beslut om din asylansökan. Om du inte överklagat är det tre veckor efter det första eller andra avslaget. Ett ansökan om verkställighetshinder räknas inte.

4. Om du har fått återreseförbud och inte har varit utanför EU under den period som nämns så kan du troligen inte göra spårbyte. 

För dig

Arbeta under tiden som asylsökande  Migrationsverket

Uppehållstillstånd på grund av arbete (barn och unga)  Barnrättscentrum

Uppehållstillstånd på grund av arbete  Rådgivningsbyrån

Samordningsnummer  Skatteverket

Anmälan om preliminär A-skatt  Skatteverket

Före detta asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd För dig som vill byta spår från studier till arbete. Migrationsverket

Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetar Glöm inte att ansöka om förlängning innan det gamla tillståndet går ut! Migrationsverket

Arbetskooperativet ABIS finns i Göteborg, Stockholm, Malmö, Kristinahamn och Stenungsund. De förmedlar arbeten till asylsökande.

Om permanent uppehållstillstånd för dig som tidigare har sökt asyl och nu kan försörja dig själv som anställd eller egen som företagare Migrationsverket


För arbetsgivaren

Anställa en asylsökande  Migrationsverket

Anställa från länder utanför EU  Migrationsverket

Anställning av tredjelandsmedborgare  Skatteverket

Blanketten för arbetsgivaren  Skatteverket

Underrättelse - Anställning av utlänning  Skatteverket

Information till arbetsgivare som överväger att anställa asylsökande  Destan juristfirma


Att få arbetstillstånd när man lämnat Sverige


Detta är ännu krångligare. Den information som läggs här är inte fullständig.

Återreseförbud utgör inte hinder mot att beviljas arbets- och uppehållstillstånd  Process Advokatbyrå 4.9.2017

Nytt rättsligt ställningstagande om beräkning av sammanlagd tid för arbetstillstånd Migrationsverket 20.5.2019


Lagar 


Lagen om anställningsskydd (LAS): 
En arbetsgivare får säga upp en anställd bara om det blir arbetsbrist, dvs. det finns inte längre några arbetsuppgifter, eller om den anställda inte har skött sig.

Läs mer på fackförbund.nu

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Det finns också regler om vilka raster, pauser och nattvila man har rätt till. Arbetsgivare och facket kan tillsammans bestämma i ett kollektivavtal att andra regler ska gälla.

Läs mer på Arbetsmiljöupplysningen.

Arbetsmiljölagen (AML): Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god. Alla anställda är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker något som är fel. Om det finns mer än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Varje arbetsplats bör ha ett skyddsombud.

Läs mer på vision.se

Semesterlagen: Varje anställd har rätt till 25 semesterdagar med lön per år. Man har rätt att ta ut fyra veckor under juni, juli och augusti. Om man har uppehållstillstånd för arbete måste man ta ut minst 20 semesterdagar per år - man får inte jobba för mycket. I ett kollektivavtal kan andra regler bestämmas.

Läs mer på ST:s sida.

Sjukförsäkring: Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. De första två veckorna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassan

Studieledighetslagen: Du har rätt att få tjänstledigt utan lön för studier om du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna och du har varit anställd hos arbetsgivaren minst 12 månader under de senaste två åren. Du bestämmer själv vilka studier det är.

Läs mer på ST:s hemsida.

Föräldraledighetslagen: Du har rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn t.ex. när det föds, under barnets första 1,5 år, och när barnet är sjukt. Du kan också vara ledig på deltid under en längre period. Ofta får man föräldrapenning.

Läs mer på vision.se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar