ÅldersbedömningarNyheter 2023Medicinska åldersbedömningar - skandalen fortsätter  Läkartidningen 23.1.2023
"Vi förlorar nu en möjlighet till mer vetenskapligt anpassade utlåtanden från RMV från 2024 och framåt." Ingrid Eckerman och Bertil Kågedal.

"Tillåt granskning av RMV:s metod"  SvD 19.1.2023  
Professorerna Ola Nilsson och Olle Häggström, ledamöter av granskningskommittén, anklagar regeringen för att inte tycka solida vetenskapliga kunskapsunderlag är viktigt när politiska beslut ska fattas.

"Beslutet att lägga ned en utredning som motiverats av att stärka rättssäkerhetsgarantier för barn i asylprocessen rimmar illa med Tidöavtalets ambition att se över asylprocessen i syfte att stärka rättssäkerheten." 

Så har åldersbedömningarna dömts ut - om och om igen  ETC 15.1.2023

Justitieminister Gunnar Strömmer till Ekot: ”Utredningen tillsattes av den tidigare regeringen. Den nya regeringen har gjort en annan bedömning, vilket är att regeringen ska inte styra myndigheters forskning och metodutveckling. Därför lade vi ner utredningen före jul”. 
Nina Heldring på Rättsmedicinalverket: ”Den studien som skulle göras hade vi sett fram emot”.

Nyheter 2020 - 2022

Felaktigt åldersbedömda måste få en svensk ursäkt  Thord Eriksson, DN debatt 26.11.2021
Åldersbedömningar och rättssäkerhet Ingrid Eckerman 2021. I: Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Migra förlag och Stöttepelaren 2021.

Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande  Ingrid Eckerman 2021. I: Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Migra förlag och Stöttepelaren 2021.

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett?  Ingrid Eckerman 3.2.2021. En sammanfattning av två kapitel i "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021". 


Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar 2  Ingrid Eckerman 31.1.2021. Kompletteringar till rapporten med samma namn, publicerad 22.2.2018, uppdaterad senast 9.1.2018.

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Ingrid Eckerman 24.2.2018. En sammanställning av kritiken mot de medicinska åldersbedömningarna. Kan fås som pdf för att användas vid t.ex. överklagande.

Läkare anonymiseras i asylfall  Fria.nu 1.2.2018

Nu finns Wikipedia-artikeln Medicinsk åldersbedömning. Där finns information om FN:s, EU:s och Sveriges regelverk liksom all kritik mot Sveriges åldersbedömningar samlad. Uppdateringar och viktiga referenser kommer att läggas där framöver.

Snabbguide: Kritiken mot åldersbedömningarna  Negra Efendic, SvD 24.6.2018


Utredningen om de medicinska åldersbedömningarna


I oktober 2020 har utredare och nio experter tillsats av Justitiedepartementet. Ett första delutlåtande, en granskning av Sveriges och andra länders metoder för medicinsk åldersbedömning, ska vara klar 11 juni 2016. Den övriga utredningen ska vara klar 2024.


Nerskrivning i ålder


En migrationsdomstolar har i ett fall underkänt Migrationsverkets åldersuppskrivning och gett permanent uppehållstillstånd. Man hänvisade till osäkerheten när det gäller att bedöma om en knäled är mogen eller ej. Ytterligare en domstol har sågat den medicinska åldersbedömningen.
"Unik dom" - utlåtande om asylsökandes ålder sågas  SvD 23.10.2018
Ännu en domstol går emot RMV:s åldersbedömning  SvD 30.11.2018

Åtminstone ett exempel finns där en åldersuppskriven ungdom skrivits ner i ålder och därefter fått avslag på ansökningarna enligt både gamla och nya gymnasielagen. Han anses ha varit underårig vid avslaget.

I ett annat fall har ett juridiskt ombud hävdat att eftersom inget ordnat mottagande fanns så borde personen i så fall fått nej med uppskjuten verkställighet. Domstolen gav tillfälligt uppehållstillstånd enligt gamla gymnasielagen.

Ett antal ännu ej beslutade ärenden där åldern överklagas föreligger. Enligt brevväxlingen nedan med Migrationsverket tycks det vara bättre att behålla den uppskrivna åldern för dem som då omfattas av nya gymnasielagen.

Frågor och svar från Migrationsverket om dem som skrivs ner i ålder vid överklagan:
- Vilken ålder kommer att räknas när det gäller nya gymnasielagen? Svar: den ålder som gäller är den som domstolen bestämt. - Så den som får sin ålder nedskriven till under 18 kommer inte att omfattas av någon av gymnasielagarna? Svar: Det kan personen göra om den får åldern nedskriven och sedan ett tillstånd för ej ordnat mottagande. Men den som får åldern nedskriven och sedan ett avslag omfattas inte.


Sammanfattning av kritiken 


Medicinsk åldersbedömning  Wikipedia. Utvidgad och uppgraderad 29.6.2019. Uppdateras löpande.

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Ingrid Eckerman 24.2.2018, uppdateras löpande. På begäran som pdf ingrid.eckerman /at/ gmail.com.

Om åldersbedömningar och att lära av misstagen  Bring & Rönnegård, Statistikfrämjandet 10.5.2019

Sammanställning kritik MÅB  Jessica Rydell, april 2019

Sammanfattning av kritiken mot medicinska åldersbedömningar från 2017 och framåt  Rådgivningsbyrån


Motioner till riksdagen 

Utredning av medicinska åldersbedömningar  Skriftlig fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen (V) 11.10.2019

Utredning av medicinska åldersbedömningar  Skriftlig fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen (V) 16.8.2019

En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande  Motion 2018/19:2305 Maria Ferm m.fl. (mp)  Debatt och beslut 16.5.2019

Medicinska åldersbedömningar på felaktig grund  Finn Bengtsson (m). Debatteras 17.5.2018
Finn Bengtssons (m) tal i riksdagen om medicinska åldersbedömningar  17.5.2018

Övrigt

Från Twitter, avsändare Blekinge Tekniska Högskola 20.5.2018Hej 
Så här svarar forskaren: ”Resultaten visar att man med högsta säkerhet kan säga att en person som har öppna tillväxtzoner säkert är under 18 år medan man om en person med slutna tillväxtzoner ”bara” kan säga att personen är över 15 år.”
Bild

Riksdagsledamöter reagerar över åldersbedömningarna  16.5.2019

Yttrande till Justitiedepartementet över skrivelse från Statens medicinetiska råd  RMV 22.3.2019

Årsredovisning 2018  Rättsmedicinalverket

Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen  SMER 20.12.2018

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande - ett förslag  Brev till RMV från Svenska Läkaresällskapet 12.12.2018

Statistik  

Rättsligt ställningstagande åldersbedömning - SR 20/2018  Lifos, Migrationsverket 1.6.2018

Fredrik Alm. Age assessment of refugees: Is age a crucial factor?: Is age a crucial factor? Uppsala universitet, Teologiska fakulteten. 3.6.2019

Erik Malmqvist, Elisabeth Furberg, Lars Sandman. Ethical aspects of medical age assessment in the asylum process:a Swedish perspective  Int J Legal Med (2018) 132:815–823

Johansson Emil. Age Assessment of Unaccompanied Minors inSweden and the Rights of Children  Juridiska fakulteten, Lunds universitet  Masteruppsats Jur MO2 23.5.2019


Nyheter t.o.m. 2020

Se referenserna till Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar och Wikipedia-artikeln Medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar - ett kolonialt arv  Lina Arvidsson, Dagens Juridik 30.6.2020

Hans ålder skrevs upp efter ett ögonkast  Tord Eriksson, Aftonbladet 16.6.2020


Rättsläkare riktar skarp kritik mot att utredning dröjer  Sjukhusläkaren 14.1.2020

Fem år äldre - efter ett ögonkast  Thord Eriksson 31.10.2019

Det är fel att ljuga - men om det handlar om överlevnad  Paragraf 7.11.2019

Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas med Hippokratespriset 2019  Svenska Läkaresällskapet oktober 2019

Stoppa osäkra åldersbedömningar tills utredningen är klar  FARR i Syre 25.6.2019

Stoppa osäkra åldersbedömningar   FARR i ETC 27.6.2019

Åldersbedömningar utreds och JK-anmäls  Advokaten 2019;5

Home office policy on age assessment of young asylum seekers ruled unlawful  BT 23.5.2019

Fler bör granskas för åldersbedömningarna  SvD 6.5.2019

Staten JK-anmäls för brister i åldersbedömningarna  SvD 6.5.2019

Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna  Dagens Medicin 6.5.2019

Svar om åldersbedömningar väcker statistikfrågor  Läkartidningen 9.4.2019

Regeringen tillsätter utredning om åldersbedömningar  SvD 8.4.2019

RMV och Socialstyrelsen ger regeringen vilseledande information  Läkartidningen 5.4.2019
Replik SoS: Nej, Socialstyrelsen vilseleder inte regeringen  Läkartidningen 5.4.2019
Replik RMV: Åldersbedömningar väcker känslor och engagemang  Läkartidningen 5.4.2019

RMV utsett till "årets rullgardin"  Läkartidningen 5.4.2019

Visselblåsarna: Metoden är inte värdig en rättsstat  Sjukhusläkaren 14.3.2019

Slöseri att polisanmäla de 17 ensamkommande  Aftonbladet 19.2.2019

Rättsmedicinalverket: Vi kommer inte att stoppa åldersbedömningar av pojkar  SVT 14.1.2019

Politiska krav på stopp av åldersbedömningarna  SVT 10.1.2019

Även barnläkare kräver oberoende granskning av åldersbedömningarna  Läkartidningen 7.1.2019

Angående medicinsk åldersbedömning  Svenska barnläkarföreningen 21.12.2018

Vi ställer oss bakom SMERs skrivelse till justitiedepartementet gällande medicinska åldersbedömningar  Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 21.12.2018

Regeringen kräver svar om åldersbedömningarna  SvD 21.12.2018
Enligt uppgift 23.1.2019 har regeringen ännu inte ställt någon formell fråga till RMV. 

Vi ställer oss bakom SMERs skrivelse till Justitiedepartementet gällande medicinska åldersbedömningar  Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 21.12.2018

Åldersbedömningar utan jämförelsematerial är fusk  Dagens Medicin 21.12.2018

Sökes: "Agent" med rätt att granska RMV  Ingrid Eckerman, Läkartidningen 20.12.2018

Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen  SMER 20.12.2018

Även SMER vill se en oberoende granskning av åldersbedömningarna  Läkartidningen 20.12.2018

Tunga vårdinstansens krav: Granska åldersbedömningarna  SvD 20.12.2018

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar  Läkartidningen 14.12.2018

Läkaresällskapet kräver oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar  14.12.2018

Läkarförening vill ha utredning: "Råder oklarhet"  SvD 13.12.2018

Abbas får stanna: "Lättad, men det är inte rätt"  SvD 4.12.2018

Ännu en domstol går emot RMV:s åldersbedömning  SvD 30.11.2018

En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande  Motion till riksdagen 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Tusentals färre åldersbedöms  SvD 29.11.2018

Nu uttalar sig RMV-chef om läget  Läkartidningen 29.11.2018

Socialstyrelsen: Fel göra analys om åldersbedömning  SvD 20.11.2018

Fick intervju med helt fel person  Journalisten 15.11.2018

RMV vägrar svara på frågor  Journalisten 14.11.2018

Efter avhoppen och kritiken: RMV lägger locket på  Läkartidningen 13.11.2018

”Jag har en störning som gör att jag inte kan acceptera att makthavare inte svarar på frågor”  Intervju med journalisten Negra Efendic, Journalisten 7.11.2018

Rättsmedicinalverkets olika besked av åldersbedömningar väcker frågor: "Absurt"  SvD 2.11.2018

Ny studie problematiserar frågan om medicinska åldersbedömningar men tillför ingen ny kunskap  RMV 1.11.2018

Om bristande saklighet och felaktiga åldersbedömningar  Anne Ramberg 28.10.2018

MP kräver granskning av bedömningarna: "Hög tid"  SvD 26.10.2018

"En enskild dom, ett enskilt fall" - ingen ändrad syn på åldersbedömning efter domstolens kritik  Dagens juridik 25.10.2018

Justitieministern: "Utgår från att det görs korrekt"  SvD 24.10.2018

Unik dom - utlåtande om asylsökandes ålder sågas  SvD 23.10.2018

Uppgifter: Var femte pojke felklassas med knämetod  SvD 18.10.2018

Ny förvirring om åldersbedömningar när faktafel rensas ut  SvD 17.10.2018

SvD avslöjar: Allvarligt fel fick stor roll i asylärenden  SvD 5.10.2018

Åldersbestämning med röntgen eller MR - grundläggande tankefel  Läkartidningen 17.7.2018

Åldersbestämningar - ännu ett läkaretiskt misslyckande  Läkartidningen 30.6.2018

Allt som kan mätas är inte vetenskap  SvD 17.6.2018

Omstridd bedömning av pojkar får fortsatt stöd  SvD 31.5.2018

Finn Bengtsson - den moderata superhjälten   Vi står inte ut 18.5.2018

Åldersbedömningar bör inte ses som enda bevis  SvD 30.4.2018

Åldersbedömningarna fortsätter - trots felräkning  SvD 6.4.2018

Rapport om åldersbedömningar förtydligas  Socialstyrelsen 4.4.2018

RMV:s bedömningar om ålder har svängt i flera fall  SvD 29.3.2018

"Politiskt tryck" mot arbetet med åldersbedömningarna  SvD 24.3.2018

Socialstyrelsen bjuder in kritiska statistiker till möte  Läkartidningen 22.3.2018

SMER påminner om etiska aspekter vid medicinska åldersbedömningar  Läkartidningen 21.3.2018


Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Sammanfattning av kritiken Ingrid Eckerman 24.2.2018, uppdateras fortlöpande

Socialstyrelsen vill inte tala om felräkningen  SvD 18.3.2018

Nya medicinska metoder vid bedömning av ålder läker inte brister i bevisvärdering  Rådgivningsbyrån mars 2018

RMV bedömer åter flickors ålder  Läkartidningen 9.3.2018

Hundratals flickor väntar på asylbesked: "Skandal"  SvD 8.3.2018

Socialstyrelsen backar om bedömning: "Fel att tala om risk"  SvD 3.3.2018

Hellre fria än fälla - fem skäl att inte lita på de medicinska åldersbedömningarna  Dagens Juridik 19.3.2018

Experterna på rättsjuridik talar för döva öron - snart är skandalen ett faktum  Dagens juridik 9.2.2018

Rättsläkare lämnar RMV: "Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar  Läkartidningen 6.2.2018

Medicinska åldersbedömningar - vad är det vi mäter?  Vetenskapens värld 5.2.2018

RMV svänger om ålder på ensamkommande  SvD 2.2.2018

De medicinska åldersbedömningarna: När rättssäkerheten kommer i sista hand  Advokaten 1-2018

Åldersbedömningar: En moralisk och vetenskaplig katastrof  Rättsläkare Tommie Olofsson, Signum 1-2018

Chefens svar: Jag är inte rätt person att svara  UNT 31.1.2018

Läkare som åldersbedömningar får vara anonyma - bolag hotar hoppa av annars  Juridik 24.1.2018

Åldersexpert om mätmetod: "Jag var inte säker"  SvD 26.1.2018

Neda Khanshan om medicinska åldersbedömningar  Lexiqon 25.1.2018

Granskning visar: Orimliga beviskrav för barns ålder  FARR 19.1.2018

RMV valde expert utan erfarenhet för granskning  SvD 16.1.2018

RMV öppnar för nya utlåtanden i åldersärenden  SvD 18.1.2018

Subjektiv bedömning lika bra som förment objektiva kriterier  Läkartidningen 18.1.2018

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar  Läkartidningen 18.1.2018
Obs läs kommentaren "Osäkerheten i modellen ej redogjord för" Ann-Sofi Ceciliason 22.1.2018


Nu har 11000 fått åldern bedömd trots kritiken  En bra sammanfattning. DN 14.1.2018

SVT granskar: Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder  SVT 14.1.2018

Stoppa mörkläggningen av 20 års forskning  SvD 12.1.2018

Olivia Wigzell och Barnläkarföreningen bär ansvaret  Dagens Samhälle 12.1.2018

Kravet: Ny granskning av omstridda knäleder  SvD 12.1.2018

Åldersbedömningar av asylsökande måste vara rättssäkra  UNICEF 12.1.2018

Åldersbedömningarna: En gigantisk oförmåga  Dagens Samhälle 11.1.2018

Åldersbedömningarna bör omedelbart frysas  SvD 11.1.2018

Ministern försvarar risad åldersbedömning  Dagens Medicin 10.1.2018

Socialstyrelsen: RMV har fel - vi har inga experter  SvD 10.1.2018

Politiker ifrågasätter metod för åldersbedömningar av asylsökande  Läkartidningen 9.1.2018

Min KU-anmälan i rättsskandalerna om åldersbedömningar  Staffan Danielsson (c) 9.1.2018

Generaldirektören: Trygg med de metoder de valt  SvD 9.1.2018

Rättsläkare fortsätter skriva under utlåtanden trots kritik  SvD 8.1.2018

Trots den starka kritiken: Sverige fortsätter att åldersbedöma  SvD 8.1.2018

Sätt stopp för RMV innan systemet kollapsar  SvD 8.1.2018

Politiker kräver förändringar i åldersbedömningarna  SvD 8.1.2018

Experter: Bilder oanvändbara för åldersbedömning  SvD 8.1.2018

Kristina Lindquist: Varför är det så tyst om skandalen med åldersbedömningarna?  DN 7.1.2018

Rättsläkare står inte bakom egna åldersutlåtanden  SvD 6.1.2018

Inga fler "second opinions" av åldersbedömnngar  SvD 30.12.2017

Rättsläkare: "Jag känner mig smutsig"  SvD 21.12.2017

Regeringen larmades tidigt om åldersbedömningar  SvD 18.12.2017

RMV avvisar hård kritik om åldersbedömningar  SvD 13.12.2017

Världsledande expert sågar svensk åldersbedömning  SvD 11.12.2017

Det varma hjärtat hade behövt ett kallt huvud  Kvartal 6.12.2017

Åldersbedömningarna är en rättsskandal  SvD 5.12.2017

Allt verka gått snett med åldersbedömningarna  SvD 4.12.2017

Åldersbedömningar gör att fler anses vara barn  SvD 3.12.2017

Professorer: Rättsläkarnas integritet är hotad  SvD 2.12.2017

Forskare bakom testmetod tolkar tvärtemot RMV  SvD 1.12.2017

Larm efter extrakoll: 17 av 20 åldersbedömningar är "fel"  SvD 30.11.2017

Barnläkarna: Till migrationsminister Heléne Fritzon och regeringen angående medicinsk åldersbedömning  Barnläkarföreningen 22.11.2017

Rättsläkare: RMV:s modell ett hafsverk av självutnämnda experter  SvD 20.11.2017

Ingen anledning att ändra metod för åldersbedömning  SvD 15.11.2017

Rättsläkare: Rättsläkare larmar - metoden för åldersbedömningar fel  SvD 12.11.2017

Barnläkarna: Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande unga - nuläge  Barnläkarföreningen 12.11.2017

Ny rapport! Du har inte förmått göra din ålder sannolik. Rapport om åldersbedömningar av ensamkommande barn 2016-2017  FARR november 2017

RMV ser över metod för åldersbedömning  Aftonbladet 13.11.2017

Utvärdering av medicinska åldersbedömningar skjuts fram  DN 13.11.2017

Migrationsverket gav fel information om ålderstester  SVT 12.11.2017

Sverige och de medicinska åldersbedömningarna - en irrfärd  Kvartal 29.6.2016

Chefredaktören: Är det rimligt att lita på en sådan osäker metod?  VLT 30.10.2017

Barn klassificeras felaktigt som vuxna - avskaffa åldersbedömningarna  Dagens juridik 11.10.2017

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä  Läkartidningen 26.10.2017

Age assessment: Council of Euorope's member states' policies, procedures and practises respectful of children's rights in the context of migration  Europarådet september 2017

Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas ut  Slutreplik, Läkartidningen 4.10.2017

RMV svarar angående åldersbedömningarna: Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna  Läkartidningen 29.9.2017

Resultat av åldersbedömningarna pekar på fel i metoden  Läkartidningen 20.9.2017

Rättsläkare: Resultat av åldersbedömningar tyder på felaktigheter i metoden  Dagens integration 21.9.2017

Allt kraftigare kritik mot åldersbedömningar  ETC 26.9.2017

Det går inte att avgöra exakt ålder på skelett  SvD 14.11.2016

Metoder för radiologisk åldersbedömning  Socialstyrelsen 2016. Sammanfattning

Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Barnläkarföreningens skrivelse till Migrationsverket 17.17.2015

Schmeling A et al. Forensic age estimation. . 2016 Jan; 113(4): 44–50.

Resultat 31.7.2017

2 481 svar har skickats till Migrationsverket. För 432 ungdomar (17 %, 6 flickor) bedömdes undersökningen "möjligen tala för att hen är under 18 år". För 22 gick det inte att göra någon bedömning. För 2027 ungdomar (81 %) bedömdes undersökningen "(möjligen) tala för att hen är över 18 år". 

Månadsstatistik - medicinska åldersbedömningar  Rättsmedicinalverket 1.8.2017

Sammanfattning


Den nya medicinska åldersbedömningen började användas i mars 2017. Ett pilotprojekt för utvärdering pågår till november 2017. Metoden består av magnetkameraundersökning (MR) knä samt tandröntgen. Det som studeras är mognaden, dvs. då tillväxtzonen i lårbenets nedre del slutit sig respektive att minst två visdomständer är fullmogna (stadium H).

I båda fallen krävs att två läkare gjort samma bedömning. Man svarar "talar för" eller "talar möjligen för" att någon är över 18 år respektive "talar möjligen för" att någon är under 18 år. När utlåtandet skickats är det en allmän handling.

Undersökningen visar endast om personen var över eller under 18 år när undersökningen gjordes. Eftersom man mäter slutstadier (fullt utvecklade visdomständer respektive sluten tillväxtzon i lårbenet) kan man inte tala om när detta stadium uppnåddes. Det säger alltså ingenting om hur gammal personen var för 1-2 år sedan.

Knäundersökningen

Obs nytt kunskapsläge februari 2018! Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar

Tillväxtzonen i nedre delen av lårbenet sluter sig vanligen hos pojkar vid 22-24 års ålder, ibland ännu senare. Vid låga socioekonomiska förhållanden går detta långsammare. Det betyder att 18-24-åringar med öppen tillväxtzon kommer att tolkas som under 18. Hos någon enstaka pojke sluter den sig tidigare.

Risken att med knäundersökningen bedöma någon som vuxen fastän vederbörande är under 18 år är 3 % för pojkar och 7 % för flickor. Risken att en vuxen bedöms som barn är 29 %.

Tandundersökningen

Visdomständerna är vanligen fullt utvecklade i 20-årsåldern. Skillnaden mellan etniska grupper i de här åldrarna är liten, men det finns ingen tydlig 18-årsgräns. Enligt Socialstyrelsen bör bedömning av tänder inte användas för att avgöra 18-årsgränsen.


Resultat 

Det visar tre månader av medicinska åldersbedömningar  Resultat t.o.m. 30.6.2017  RMV 4.7.2017

Uppdaterat 28.6.2017
Nu har Rättsmedicinalverket släppt resultatet av de första 581 medicinska åldersbedömningarna. Vi vet att Migrationsverket remitterat personer som fyllt både 18 och 19 år. Det framgår inte av texten hur många av de 581 som på naturligt väg fyllt 18 år.

Svenska Dagbladet har fått fram siffror. Den undersökta gruppen var 13-19 år gamla, och över 200 av dem fyller eller har fyllt 18 år under 2017. 442 personer (76 %) i den undersökta gruppen bedömdes vara över 18 år.

Kommentar: Ska man kunna göra en bra utvärdering av metoden måste man jämföra den undersöktas uppgivna ålder, Migrationsverkets officiella ålder och åldern enligt den medicinska åldersbedömningen, individ för individ. I en så pass liten grupp bör man hellre använda medianvärden än medelvärden.

Advokat: Jag skäms över vad Sverige nu gör  SvD 26.8.2017

Åldersbestämning kritiseras: Lågt bevisvärde  SvD 18.7.2017

Nya uppgifter: "Fel slutsats att de ljuger om sin ålder"  SvD 23.6.2017

Godtycket var ännu större före åldersbedömningarna  DN 16.6.2017

Ministern avfärdar kritik mot åldersbedömning  SvD 15.6.2017

Medicinska åldersbedömningar får allt mer kritik från läkare  DN 15.6.2017

Röntgen visar olika åldrar - ensamkommande räknas vara vuxna  DN 11.6.2017

Advokatsamfundet: "Det är inte rättssäkert"  DN 11.6.2017

Om ålder på ensamkommande - Rättsmedicinalverkets rapport visar att de ensamkommande är ungefär så gamla som de uppgivit  Vi står inte ut 4.6.2017

De första medicinska åldersbedömningarna klara  Rättsmedicinalverket 30.5.2017

Lena Melin: Ni jublar i förtid - eller mot bättre vetande  4 200 personer, dvs. färre än tio procent av dem som kommit hit sedan 2014, har remitterats för medicinsk åldersbedömning. Aftonbladet 30.5.2017

Tre av fyra som ålderstestats är över 18 år  Aftonblandet 30.5.2017

Ny studie ska säkra åldersbedömningen  Aftonbladet 21.5.2017

Nu startar ny undersökning om åldersbestämning  Dagens hälsa 20.12.2016


– När det finns en kvarstående osäkerhet så ska man bedömas som barn och man ska godta de uppgifter som sökande har lämnat, men det är fortfarande så att det är den sökande som då ska göra sannolik den ålder man har. Däri ligger just svårigheterna med dom här frågorna, säger Carl Bexelius (biträdande rättschef på Migrationsverket). SVT 27.10.2016


Frågor till Rättsmedicinalverket med svar 31.5.2017

- Hur många av de undersökta hade fyllt 18 på naturlig väg? Vi vet ju att Migrationsverket remitterat både 18- och 19-åringar för medicinsk åldersbedömning.
- Hur många av de undersökta hade blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket?
- Kan undersökarna se vilken officiell ålder patienterna har? På "vanliga" röntgenplåtar finns ju alltid personnumret med. 

Svar: Rättsmedicinalverket tar inte in uppgifter om ålder på personer som ska genomgå medicinsk åldersbedömning. Leverantörerna som analyserar bilderna gör s.k. blindade bedömningar vilket innebär att de inte har några uppgifter om personerna. Rättsmedicinalverket har hittills inte tagit emot några ärenden från Migrationsverket rörande medicinska åldersbedömningar i ärenden som överklagats till Migrationsdomstolen.


Information om nya medicinska åldersbedömningen


Film och broschyr om medicinsk åldersbedömning  Rättsmedicinalverket april 2017

För dig som god man - medicinska åldersbedömningar  Rättsmedicinalverket (på flera språk)

Metoder för medicinska åldersbedömningar  Rättsmedicinalverket

Socialstyrelsens utredning av metoden beräknas vara klar i november 2017.

Presskonferens med Migrationsverket och Rättsmedicinalverket 31.3.2017 Den nya metoden handlar endast om över eller under 18 år.

Första medicinska åldersbedömningarna i asylärenden snart klara  Läkartidningen 31.3.2017

Komplettering 27.2.2017
Anna Lindblad, Rättslig expert från MV höll nyligen en bra presentation på SKL som beskriver rättsläget på ett bra och enkelt sätt. See 3:05 – 3:30 in i videon. Hon säger där (3:22 minuter) att de som fått avslag kan begära verkställighetshinder med anledning av den nya metoden för medicinska åldersbestämningar, men det är inte säker att MV kommer att ersätta kostnaderna i dessa fall ur ett rättsligt perspektiv efter som deras process är avslutad.
https://playskl.solidtango.com/video/ensamkommande-barn-och-unga-omstallning-infor-nya-regelverk-22-feb-09-58-15-56 Dock måste någon troligtvis ställa upp och betala.

Komplettering 31.1.2017
Rättsmedicinalverket har nu slutfört sin upphandling av medicinska åldersbedömningar av knäled och tänder. Man räknar med 500 undersökningar per månad, med start under första kvartalet 2017.

Pressklipp

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande   AllmänMedicin 2-2017

Ny studie ska säkra åldersbedömningen  Aftonbladet 21.5.2017

Fortsatt haveri kring åldersbedömningar  SvD 10.4.2017

Migrationsverkets åtgärdsförslag i fråga om utredning och bedömning av barnsålder är inte tillräckliga  Rådgivningsbyråns nyhetsbrev 5.4.2017

Så går en åldersbedömning till  SSIL.today 3.4.2017

Inte alls "uppenbart" att asylsökande är vuxna - JO "mycket tveksam" till majoriteten av fallen  Dagens Juridik 24.3.2017
Migrationsverket avfärdar information från andra myndigheter  SR 24.3.2017
JO kritiserar Migrationsverkets åldersbedömningar  P4 Kalmar 23.3.2017
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar  21.3.2017
Åtgärdspaket ska höja kvalteten på åldersbedömningar  Migrationsverket 7.3.2017
Nu inleds medicinsk åldersbedömning i asylärenden  DN 7.3.2017
Brister i Migrationsverkets åldersbedömningar  SR 5.3.2017
Universitetet i Oslo avslutter kontroversielle alderstester av asylsökere  Universitas 3.3.2017
UiO avslutter alderstesting av asylsökere  NRK 3.3.2017
Asylsökande ska masstestas  Norrköpings tidningar 24.2.2017
Röntgentraumat  Fokus 23.2.2017
Klartecken för storskaliga ålderstester  SR 26.1.2017
Rättsmedicinalverket svarar på frågor
20 000 asylsökande unga i väntan på åldersbedömning  SR 15.1.2017
Nya kameror räcker inte för att avgöra ålder  SvD 21.2.2017
Åldersbedömningar är ovetenskapliga  SVT Vetenskap 23.10.2016


Komplettering 26.1.2017, från inlägg på facebook:
Här är ett direktcitat från Migrationsverket - klippt ur ett svar på en fråga om statistik som jag fick från dem - som ger svart på vitt om den nya praxisen: 
"Enligt ny praxis hanteras alla som är 17,5 år som vuxna i prövningen, oavsett när de sökt asyl, alltså oavsett ny eller gammal lagstiftning."


Modell för åldersbedömningar klar  Dagens Medicin 9.9.2016
Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen - etiska aspekter  SMER 26.10.2016
Hellre fria än fälla vid medicinsk ådersbedömning  Dagens Medicin 23.5.2016


Inledning

Ungefär 5 600 åldersuppskrivningar har skett de senaste två åren. 

Det finns starka misstankar att migrationsverkets handläggare är ålagda att skriva upp åldern till 18 år på så många ensamkommande som möjligt. Det förenklar för Migrationsverket: De kan hänvisas till billigare boenden tills utvisning kan verkställas, och utvisning kan ske utan "ordnat mottagande".

Det är oklart vilken kompetens handläggarna har, vilken erfarenhet de har av tonåringars snabba utveckling, och vilka riktlinjer de har.


Det förekommer att den asylsökande uppfattar att utvisning sker på grund av att hen "ljugit" om sin ålder.


Du är vuxen tills du bevisar motsatsen. Preliminär genomgång av åldersuppskrivning från barn till vuxen i samband med avslag i asylärendet  FARR januari 2017

Med det nya lagförslaget kommer tillfällig åldersbedömning ske direkt vid registreringen. Lagen föreslås börja gälla 1 maj 2017, för dem som lämna in sin ansökan efter 31 januari 2017. Möjligheten att bedöma de allra flesta som "uppenbart" över 18 år finns kvar. Kommer man fortsätta använda den schablonmässigt? Då slipper man satsa pengar på hvb-hem i väntan på överklagandeprocessen. För dem som nu finns i Sverige gäller den gamla lagen. 


JO anser att kommunerna ska avvakta att beslutet vinner laga kraft innan de överlåter den asylsökande åt Migrationsverkets omsorger. SKL och Malmö stödjer detta. Flera kommuner har överklagat att Migrationsverket inte längre ersätter kommunen för  kostnaderna. Ett ärende ligger nu i Kammarrätten i Göteborg. Inte heller Skatteverket, där barnet ska registreras när hen får uppehållstillstånd, behöver följa Migrationsverkets bedömning.

Läs bloggen: Migrationsverket svarar på frågor    Riktlinjer och rekommendationer


Justitieombudsmannen JO: Fram till dess att ett slutligt och överklagbart beslut fattas i asylärendet bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig.

Mer JO: ... Migrationsverket inte är en folkbokföringsmyndighet och inte har tilldelats uppgiften att slutgiltigt bestämma en persons identitet. Frågan om identitet är i stället ett led i verkets prövning av rätten till uppehållstillstånd. - Det finns också risk för tillämpningssvårigheter med anledning av att det ställs upp en särskild förutsättning för att en åldersbedömning ska göras, nämligen om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, samtidigt Dnr R 101-2016 Sid 4 (6) som det allmänna beviskravet – att sökanden ska ha gjort sin ålder sannolik – gäller när det tillfälliga beslutet om ålder fattas. Jag noterar också att man i författningskommentaren till bestämmelsen om medicinska åldersbedömningar nämner ytterligare en förutsättning, nämligen att det ska finnas tvivel kring sökandens uppgift om ålder. JO kritiserar det nya lagförslaget kraftigt.

Mer JO: Under hösten 2016 påbörjades inspektioner fokuserade på om ensamkommande barns rättigheter respekteras. Rapporten väntas i mars 2017.

Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad: En kommun (framför allt socialnämnd/ skolnämnd/överförmyndarnämnd) har inte stöd vare sig i lag eller i allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen av ett asylärende.

Advokatsamfundet:  Något generellt underkännande av relevanta muntliga uppgifter kombinerat med den stödbevisning som rimligen kan erhållas, förutom medicinsk åldersbedömning, är inte förenligt med internationell migrationsrätt.


Rättsmedicinalverket: Det finns för närvarande inga metoder som med exakthet kan fastställa en persons ålder. Men det finns flera metoder som används för att bedöma en uppskattad ålder.


Rättsmedicinalverket: I utlåtandet kommer det att anges en viss grad av sannolikhet för att personen är över eller under 18 år. Rättsmedicinalverket kommer därmed inte att ange någon exakt ålder.


Statens medicinetiska råd: Osäkerheter och felmarginaler ska anges vid den medicinska åldersbedömningen och framgå på ett tydligt sätt av underlaget. Anledningen är att den slutliga åldersbedömningen ska bli så transparent, rättssäker och förutsägbar som möjligt.


Migrationsverket: I ett asylärende har den sökande bevisbördan för att göra sina asylskäl, sin identitet och frågan om han eller hon är underårig sannolik. Det är i första hand skriftlig bevisning som är relevant vid bedömningen av den sökandes ålder.

FARR: Åldersbedömningen i själva asylärendet ses som en del av identitetskontrollen. Om den ålder som en ung person har uppgett inte godtas, kan det alltså sätta ned trovärdigheten och bidra till att asylberättelsen inte blir trodd om den sökande inte har bevis.


Uppsats om Migrationsverkets riktlinjer: Dessa exempel illustrerar hur riktlinjerna är oförutsebara samt möjliggör godtyckliga beslut.


Göteborgs stad: Det är enligt kommunstyrelsens mening bättre om en 19-åring bedöms vara barn än att en underårig bedöms vara vuxen.


Unicef: Medicinska åldersbedömningar inte ensamt vara en metod för att besluta om en person är under eller över 18 år. I bedömningen måste många olika underlag vägas in, från exempelvis psykolog, barnläkare, lärare och socialsekreterare.


Detriment of the doubt: Age assessment of unaccompanied asylum seeking children  ECRE (European Council of Refugees and Exiles), AIDA (Asylum Information Database), AIDA Legal Briefing no 5, dec 2015. Vid osäkerhet ska det vara den uppgivna åldern som gäller.  


Medicinska åldersbedömningar är en fråga för lagstiftaren - inte för domstolen  Dagens juridik 25.11.2016. Lagen gäller lika för alla.

Ny HD-dom viktig för åldersbedömningar av asylsökande  SR 11.7.2016


Siffror


Uppgifter från Migrationsverket 7.1.2017

Förra året avgjordes nästan 9 300 ärenden som gällde ensamkommande barn, och dessa bedömdes alltså vara barn. Samtidigt fick omkring 3 200 personer åldern uppskriven under förra året.

Sydsvenskan 4.12.2016

Tusentals barn görs vuxna utan bevis i det svenska asyllotteriet  Mycket läsvärt reportage om hur åldersbedömningarna egentligen görs. Principen är att fälla om man inte har säkra bevis för att fria, trots att andra myndigheter säger att det är fel.


DN 29.11.2016


Enligt siffror från Migrationsverket beräknas över 11 000 av de som kom ensamma till Sverige förra året ha fyllt 18 år vid halvårsskiftet samma år. 16 procent av asylansökningarna för ensamkommande barn har hittills lett till utvisningsbeslut. Med motsvarande avslagsnivå kan det handla om över 1000 personer som utvisas innan den nya lagen väntas träda i kraft.


Aftonbladet 30.11.2016


I år har drygt 9 000 afghanska asylärenden passerat Migrationsverket. Drygt 2 000 har fått uppehållstillstånd, drygt 2 600 har fått avslag och resterande ärenden har antingen lämnats över till ett annat EU-land eller dragits tillbaka.


Uppgifter från Migrationsverket 24.11.2016


I år har hittills 2073 barn utan vårdnadshavare ansökt om asyl i Sverige. Fram till dagens datum har det genomförts 6378 utredningar i år med barn utan vårdnadshavare. Antalet asylutredningar som genomförts i år med barn utan vårdnadshavare som också ansökt om asyl under 2016 är 120 stycken. Totalt har det skett 2695 ålderuppskrivningar under 2016, men det stora antalet är från ansökningar som lämnades in 2015. Antalet ålderuppskrivningar i år av barn utan vårdnadshavare som ansökt om asyl under 2016 är 41.


Av de ensamkommande barn som ansökte om asyl 2015 och är registrerade som medborgare i Afghanistan har 1641 blivit uppskrivna i ålder under 2016. 23 personer från Afghanistan har skrivits upp i ålder under 2016 och ansökan inlämnad 2016. Antalet öppna ärenden med ensamkommande barn från Afghanistan är i nuläget 17073.

De ålderuppskrivningar som redovisat siffror på har alla varit ålderuppskrivningar som inneburit att den sökande blivit 18 år och därmed bedömts som vuxen.Regering och myndigheter


Ökad rättssäkerhet när ålder får överklagas separat  Migrationsverket 17.11.2016

Systemet med åldersbedömningar ses över  SR P4 Kalmar 17.11.2016

Rapport: Osäkert att bedöma åldern med nya metoden  SR P4 Kalmar 15.11.2016


Hur ska kommunen göra när Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barns ålder under handläggningen?  JP Infonet


Är åldersbedömningarna av ensamkommande barn rättssäker?  En utvärdering av Migrationsverkets interna riktlinjer ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Uppsats, Lunds universitet, vt. 2016.  "Utvärderingen visar att riktlinjerna för åldersbedömningen i en väldigt liten utsträckning uppfyller kraven på rättssäkerhet."


Åldersbedömning inom ramen för asylprocessen - en etisk analys  Socialstyrelsen maj 2016


Metoder

Besked om nya åldersbedömningen  SVT 9.9.2016

Rapport: Osäkert bedöma åldern med nya metoden  P4 Kalmar 15.11.2016


Uttalande om medicinska åldersbedömningar i asylprocessen  Statens medicinetiska råd 20.10.2016

Advokatssamfundets remissvar över departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37).

Till ledamöterna i Sveriges advokatsamfund  Generalsekreteraren cirkulär 32/2016  20.12.2016


FARR:s remissvar


Barnombudsmannens remissvar


Rättsmedicinalverket upphandlar åldersbedömningar: "Tjänsterna omfattar bildtagning med magnetkamera av knäled och röntgenundersökning av tänder med panoramaröntgen samt medicinsk analys av bilderna." Denna metod har godtagits av Barnläkarföreningen. Verksamheten beräknas komma igång första kvartalet 2017. 


Socialstyrelsen: Aktuell forskning visar att undersökning med magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen, samt att åldersbedömningar med icke-radiologiska metoder saknar vetenskapligt stöd.


SBU har tittat på icke-radiologiska metoder: Att göra en åldersbedömning enbart baserad på fysiska grunddrag är inte tillförlitligt. I riktlinjerna till brittiska socialarbetare för "holistisk åldersbedömning" påpekas det att det är viktigt att samverka
med ett nätverk av olika kompetenser, såsom lärare, psykologer, poliser och barnläkare som kan agera stöd i åldersbedömningsprocessen.


Debattartikel: Medicinska ålderbedömningar är en fråga för lagstiftaren - inte för Högsta domstolen  Dagens juridik 25.11.2016

Åldersbedömningar i asylärenden - rättssäker och tillförlitlig?  Lunds universitet Ht 2016 

Överklagbarhet av Migrationsverkets åldersuppskrivningar av asylsökande under handläggandet av asylärendet  Uppsats vid juridiska fakulteten, Lunds universitet Vt 2016


Sluta med radiologiska bedömningar av ensamkommande barn  Läkartidningen 29-31/2014


Information


Bedömning av ålder i asylärenden  Migrationsverket 4.9.2016

Medicinska åldersbedömningar  Rättsmedicinalverket 15.11.2016

Återrapportering beträffande regeringsuppdrag till RMV att genomföra medicinska åldersbedömningar (Ju2016/03931Å)  Rättsmedicinalverket 15.11.2016

18-årsdagen ny mardröm för asylsökande barn  SvD 26.9.2016


Så ska asylsökandes ålder bedömas  Aftonbladet 9.9.2016


Åldersuppskrivningar - tips och råd  Stories of the refugees


Mognad och mognadsbedömning  Kunskapsguiden, Socialstyrelsen 23.9.2016Felaktiga åldersuppskrivningar

Ainaz, 10 år, utvisas utan sin mamma  NWT 28.1.2017

Mahdi, 17 år, utvisas - lillebror får stanna  SVT 29.1.2017


JO-anmälan januari 2016 med sex avidentifierade fall 

Avslag på grund av räknefel  

Från Facebook: Ett ltet exempel på kvaliteten i en asylutrening (stavfelen finns i utredningen): "Fråga:Varför är dem intresserade av just dig? Svar: Jag vet inte varför, men pappa var en känd man man i området och han och jag var kända för att vi hade kontakt med regeringen. Fråga: Berätta mer? Svar: Dem bruikade säga tillmig att jag skulel jobba med dem för att när själva regeringen kom till oimerådet elelr soladearer eller usas militär sså brukadejag inan dem kem vara spion och rapportera till dem, samtidigt skulle ajg rapportera vem som har mycket pengar oich vilka som är rika. Fråga:På vilket sätt var du och pappa kända i området som du sa?" Sedan fortsätter det hela. Inga uppföljande frågor kring svaret på "Berätta mer?".


Från Facebook: Jag vet tre killar som skrivits upp i ålder så de blir två månader ÄLDRE än sina storebröder.


Media

De flesta som ålderstestas bedöms vara över 18 år  DN 1.8.2017

Medicinska ålderstester får allt mer kritik av läkare  DN 15.6.2017

Inte alls "uppenbart" att asylsökande är vuxna - JO "mycket tveksam" till majoriteten av fallen  Dagens Juridik 24.3.2017

Krav: Migrationsverket bör pausa åldersbedömningar  SvD 10.2.2017

Skarp kritik: Godtyckligt när flyktingars ålder bedöms  SvD 27.1.2017

Nu ska tusentals asylsökande ålderstestas  SVT 2.1.2017

Kristina vill ge barnen amnesti  Skaraborgsbygden 21.12.2016

Åldersdomen som 290 kommuner väntar otåligt på  Sydsvenskan 7.12.2016

Analysrapport. Tematisk kvalitetsuppföljning av åldersbedömning i samband med beslutet om uppehållstillstånd  Migrationsverket 28.11.2016

Det går inte att avgöra exakt ålder på skelett  SvD 14.11.2016

Systemet med åldersbedömningar ses över  SR 17.11.2016

Osäkert att bedöma åldern med nya metoden  SR Rapport 15.11.2016

Åldersbedömningar är ovetenskapliga  SVT 23.10.2016

Det finns inga säkra vetenskapliga metoder  SVT 23.10.2017

Ensamkommandes ålder ändrades med två veckor  SR 18.10.2016


Handläggare ändrade ålder - utan medicinsk bedömning  SR P4 Kalmar 10.11.2016

Här tycks handläggaren inte ens ha träffat den asylsökande.

Migrationsverket: Lagändring behövs för att skilja barn från vuxna  SVT 3.9.2016


Fortfarande frivilligt för asylsökande att genomgå undersökning  SVT 3.9.2016


Barnläkarföreningen är inte motståndare till åldersbedömningar  SVT Opinion 1.9.2016


Migrationsverket gissar åldern på asylsökande  SVT 31.8.2016


Kritiska barnläkaren vänder  SVT Uppdrag granskning 30.8.2016

Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Barnläkarföreningen 20.7.2015

Regering vill ålderstesta unga asylsökanden  SR 17.6.2016


JO: Asylsökandes uppgivna ålder gäller  SR 16.6.2016


Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn  Läkartidningen 43-2015


Barnens ålder går inte att fastställa genom röntgen  Dagens Samhälle 7.8.2015

Migrationsverket ändrar sin praxis för åldersbedömningar i asylmål  Sveriges advokatsamfund 9.9.2015

Migrationsverkets riktlinjer för åldersbedömning  Farr 22.6.2014


Svåra problem med åldersbedömning  InfoTorg Juridik 19.5.2014

Politik blev viktigare än vetenskap  Flamman 5.1.2016


Sluta med radiologiska bedömningar av ensamkommande barn  Läkartidningen 14.7.2014

Barnperspektivet vid åldersbedömningar - barnets bästa vid utredningar av ensamkommande asylsökande i övre tonåren  Lunds universitet 2014 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar