lördag 1 april 2017

Morgan Johansson mörkar sanningen

Författare:
Karin Fridell Anter, arkitekt, docent, god man
Katarina Nyberg, journalist, god man
Ingrid Eckerman, allmänläkare, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

I Aktuellt 30.3.2017 debatterade migrationsminister Morgan Johansson och vänsterpartiets Christina Höj Larsen kravet på amnesti för asylsökande barn och ungdomar som har varit i Sverige i mer än ett år. Vänsterpartiet har ställt sig bakom detta krav, medan Morgan Johansson avvisar det helt.
Migrationsministerns argument är att det skulle innebära fri invandring och ge en felaktig signal till omvärlden – och det skulle ”sätta oss i ett ännu sämre läge än hösten 2015”. Christina Höj Larsen påminde honom om de flyktingbarn som i förtvivlan tar sina liv som en följd av hopplöshet och rädsla, men utan kommentar från ministern.

När det gäller utvisningarna upprepar ministern två generella påståenden:
- Kvaliteten på de gjorda asylutredningarna är tillfredsställande.
- Den som har skyddsbehov ska få stanna, den som inte har skyddsbehov ska lämna Sverige.

Beträffande den i tisdags genomförda deportationen påstår han att inga barn deporterades, endast vuxna män.

Inget av dessa påståenden är sant. Antingen ljuger Morgan Johansson eller så är han dåligt informerad om den verksamhet han har det yttersta ansvaret för.

JO har nyligen slagit fast att ärenden där Migrationsverket anser att det är "uppenbart" att den asylsökande är över 18 år hanterats på ett "mycket tveksamt" sätt. JO anser i de flesta granskade ärenden att Migrationsverkets hantering kan ifrågasättas. http://www.dagensjuridik.se/2017/03/inte-alls-uppenbart-att-asylsokande-ar-vuxna-jo-mycket-tveksam-till-majoriteten-av-fallen

Migrationsverkets kvalitetsrapport visar samma sak. I 60 procent av de fall som granskats har utredningarna inte varit tillräckliga trots att de legat till grund för beslut. Vissa handläggare och beslutsfattare tycks ha missuppfattat det rättsliga ställningstagandet och uppfattat att en muntlig intervju inte räcker för att göra sin ålder sannolik. Man har inte gjort en sammanvägd bedömning av all bevisning som finns i ärendet, bl.a. inte brytt sig om intyg om ungdomens uppskattade ålder från socialtjänst och skola. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6644360

Den rättsliga kvaliteten hos Migrationsverkets asylutredningar har ifrågasatts även vad gäller andra aspekter än åldersbedömningarna. http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-enheter-pa-migrationsverket-brister/

Hur kan Morgan Johansson, med utgångspunkt från detta, hävda att utredningarna är rättssäkra, att alla som har skyddsskäl verkligen får stanna eller att de utvisades åldrar är korrekt bedömda? Menar Morgan Johansson att JO:s och Migrationsverkets utredningar visar på brister som egentligen inte finns? Och i så fall, vad vet Morgan Johansson som ingen annan vet om de utvisade eller utvisningshotade ungdomarnas ålder och skyddsbehov?

Migrationsverket hävdar att 78 procent av de ensamkommande barnen får asyl. Det gäller dem som inte blev uppskrivna i ålder i samband med beslut.

Av dem som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn och som fick beslut under 2016 är det cirka 38 procent som fått bifall – vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18 år är de ”vuxna” och ska utvisas. Den reella siffran för bifall kommer då att sjunka rejält.

Nuvarande politik närmar sig en etnisk rensning av unga afghaner.Kontaktperson Karin Anter Fridell karinfa@explicator.se 0707 694 017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar