Nytt från Sverige

Innehåll

1. Bakgrundsfakta - hänvisning
2. Bloggen
3. Migrationsverket och domstolarna
4. Regering och riksdag
5. Rapporter
6. Nyheter

Påminnelse om situationen i oktober 2016, då Stoppa utvisningarna grundades: Sveriges skamliga asylpolitik  Dagen 14.10.2017

1. Bakgrundsfakta


För information och fakta rekommenderas följande wikipedia-artiklar.
Afghanistan
Afghanistans historia  
Sveriges asylpolitik från hösten 2015
Medicinsk åldersbedömning
Gymnasielagen 2017
Gymnasielagen 2018
Sveriges utvisningar till Afghanistan från 2016

2. Bloggen

2,5 års arbete med sparat material och länkar är borta då någon hackade sig in. Det är bara att börja på ny kula i april 2019! Många länkar finns dock på andra sidor och i andra artiklar.

(Pressnytt från Sverige 2015-2018)

Andra protester  

#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna

Åldersbedömningar

Kristna, konvertiter och ateister 

Kärlek, sex och hbtq

Barn 

Psykisk hälsa

Många rapporter om asylpolitiken

Uppropet

Andra protester  Här samlas länkar om protestaktioner, upprop, debattartiklar.

Fakta

Åldersbedömningar

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar

Många rapporter om asylpolitiken


3. Migrationsverket och domstolarna  


Flykten från Sverige  Torun Elsrud, Artikel 14 nr 2023;4 - 2024;1Rättsfall från Migrationsöverdomstolen under 2019   lagen.nu (tidigare finns också)

Landinformation: Säkerhetsläget i Afghanistan Lifos 2020-04-07 version 2

Verksamhets- och utgiftsprognos 2020  Migrationsverket februari 2020 Diarienr 1.1.3-2020-1427

Ensamkommande tog sitt liv - nu kritiseras Migrationsverket av JK  Dagens Juridik 18.2.2020

Underskott i domstolarna drabbar asylsökande  GP 30.12.2019

Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd Migrationsverket 19.12.2019


Migrationsverket: "Alla kan inte beviljas skydd i Sverige"  SVT 20.11.2019

Du som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste flytta från Migrationsverkets boenden  11.11.2019
Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser  SKL 11.11.2019

Dags att prioritera återvändandet  Expressen 8.8.2019

Återvändandeprocessen  Migrationsverket, seminarium 20.5.2019

#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna

Rättslig kommentar angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019 SR 29/2019

Migrationsdomstlarna har ökat rättsosäkerheten  DN 22.11.2017

Migrationsverkets expert om läget i Afghanistan: Det går att leva där  Allas 1.7.2018

Migrationsverket: Om Afghanistan blev som Syrien kunde vi stoppa utvisningarna  Aftonbladet 21.6.2019

Den muntliga utsagans betydelse  Examensarbete Luleå Tekniska Universitet 2016

4. Regering och riksdag


Invandrarna och Tidöavtalet  Tidöavtalet - ett hot mot demokratinUtvärdera Sveriges hantering av ensamkommande barn och unga  Motion 2020/21:1627 av Elin Lundgren (s) Riksdagen 2.10.2020

Uppehållstillstånd till ensamkommande som rotat sig i Sverige  Motion 2019/20:577 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)  Vid omröstningen 29.4.2020 var det endast (V) som röstade för amnesti för dem som varit här i tre år.

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer  Promemoria, Justitiedepartementet Ds 2:2020

Utgiftsområde 8: Migration  Debatt om förslag 17 dec 2019  Riksdagen.se

Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons svar på skriftliga frågor om medicinska åldersbedömningar  KU-anmälan 2019/20:15 (421-2019/20) av Christina Höj Larsen (V)

Utredning av medicinska åldersbedömningar  Svar på skriftlig fråga 2019/20:162 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Uppehållstillstånd för ensamkommande som rotat sig i Sverige  Motion 2019/20:577 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) 27.9.2019

Utredning av medicinska åldersbedömningar  Fråga från Christina Höj Larsen (v) 16.8.2019 med svar från Morgan Johansson 11.9.2019

Den framtida migrationspolitiken - den parlamentariska kommittén  Migrationsinfo 17.9.2019

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan  regeringen.se 18.6.2019

Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande bo kvar under sin asylprocess  Regeringen 16.5.2019

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Migrationsverket  Myndigheten ska särskilt redovisa:
  • - hur myndigheten säkerställer att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i besluten samt
  • - hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas.

Förlängning av tillfälliga lagen
Remiss av utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige   Remissvar Ju2019/00509/L7

Företagarnas remissvar 

60 forskares remissvar om förlängning av tillfälliga lagen

_______

En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande  Motion 2018/19;2305 av Maria Ferm m.fl. (mp). Inlämnad 29.11.2018. Debatt och beslut 16.5.2019.

Återtagandeavtalet med Afghanistan  Interpellation mars 2018/19 127 av Christina Höj Larsen

Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande  SOU 2018:22

Samförståndsavtal mellan Sveriges regering och Islamska republiken Afghanistans regering om samarbete på migrationsområdet  5.10.2016

Insatser med anledning av flyktingkrisen  regeringen.se 23.10.2015
Överenskommelsen Insatser med anledning av flyktingkrisen  regeringen.se
Oktoberöverenskommelsen  Migration.se 13.8.2019


5. Rapporter


Migrationsinfo.se  


No reason for returns to Afghanistan  Policy not #17, ECRE 2019

Seminarium om återvändande  20.5.2019 i Malmö. Länkar till presentationerna.

On the return of the Hazaras to Afghanistan  Professor William Maley 8.10.2019

Statlig utredning: Ge uppehållstillstånd när utvisning inte kan genomföras  SVT 2.8.2019

En studie i rättsosäkerhet. Del 2  Internationalen 2.8.2019

Myten om den rättssäkra asylprövningen. Del 1  Internationalen 26.7.2019

Civil Rights Defenders UPR-rapport 2019  Civil Rights Defenders 18.7.2019

Joint submission for Sweden's third periodic review in 2020  FN-förbundet juni 2019

Sweden. EMN Country fact sheet 2018  European Commission

Civilsamhällets röst. Sammanställning av remissyttrande "Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige"

Lundberg A, Jansson-Keshavarz S. Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige  Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2018-19 nr 4

Ideella krafter framgångsfaktor under stor flyktingvåg  Ramboll 16.4.2019

Strategirapport för resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014-2019  SIDA 15.4.2019, 19/000302.

Ensamkommande från Afghanistan klarar sig bäst  Forskning.se 25.1.2017

6. Nyheter


Vårt Europa  Anette Rosengren

Agapes grundare ny hedersdoktor  Göteborgs universitet 17.4.2024


Afghaner utvisas till förhör och förnedring  Håll ihop Sverige, Expressen 23.2.2024


Vi borde tagit emot fler ensamkommande barn  Anders Lindberg, Aftonbladet 2.12.2023 Ensamkommande utan riktigt liv  Alkohol och narkotika 4.2.2023
Utredning om kritiserade medicinska åldersbedömningar läggs ner  Läkartidningen 11.1.2023
Spring för livet - och för framtiden!  Globalbar magazine 1.4.2022

Ge amnesti åt de ensamkommande!  Dagens Arena 5.3.2022. Många undertecknare.

Inga barn får diskrimineras!  Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, GP 4.3.2022


Hur rättssäkert är det att söka asyl i Sverige?  Podd. Advokatssamfundet 25.2.2022Det behövs en Afghanistankommission  Pierre Schori, Dagens arena 4.9.2021 

Sluta med självbedrägeri om afghanska flyktingar  Alex Voronov, E-kuriren 1.9.2021
Det går att skapa ett välfungerande mottagande av flyktingar  Medverkande ur Asylkommissionens antologi, Dagens Arena 3.7.3021


Är asylrättens dagar räknade?  Livia Johannesson, Annika Lindberg  SvD 18.12.2020Migrationslagen är en tickande bomb  Aftonbladet 12.12.2020 En bra sammanfattning!

Låt ny humanitär grund gälla ensamkommande  Annie Lööf och Åke Cato (c) 10.12.2020
24 november och åren som gått  Asylrättscentrum, podd 24.11.2020


Migrationsverket om flyktingsituationen i backspegeln  SR 24.11.2020

Sittstrejken 2017  En TV-dokumentär i tre delar, UR play
S måste låta ensamkommande stanna  Maud Edgren Shori, DN 13.11.2020


Socialdemokraterna splittrade om nya flyktingpolitiken  Aftonbladet 30.6.2020

Slå vakt om humanismen  Elin Lundgren, Tomas Hammarberg, Magnus Manhammar, (s) 26.6.2020

En samvetslös usling  Ted Rosvall 17.6.2020

Hans ålder skrevs upp efter ett ögonkast  Thord Eriksson, Aftonbladet 16.6.2020

Vi är rädda att förlora allt  OmVärlden 15.6.2020
Ett paradigmskifte i synen på rättigheter  Petter Larsson, Aftonbladet 1.6.2020Webbinarium  Asylkommissionen 25.3.2020

De hjälper ungdomar begå folkbokföringsbrott  Hem & hyra 11.3.2020

Svensk asyllag påverkar knappt invandringen  Ekuriren 10.3.2020

Migrationsdomstolarnas bedömningar kan vara politiska  SR P3 5.3.2020

Vi måste öppna våra gränser  DN åsikt 4.3.2020

Röda Korsets larm: Allt fler hemlösa ensamkommande  SVT 25.2.2020

Vahid utan boende - sover ofta på gatan: "Det är kallt"  SVT 25.2.2020

Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan  Amnesty och Röda Korset, GP 14.2.2020

En svensk tiger - var finns lojaliteten med dem som riskerar sina liv om de skickas tillbaka till världens farligaste land?  Arbetarbladet 4.2.2020

Vi tvingas inse att våra samhällen inte är rättssäkra  Merete Mazzarella SVD 3.2.2020

Boendet måste lösas för de ensamkommande  Röda Korset, SvD 3.2.2020

De som hamnade i Ingenstans  Tove Lifvendahl, SvD 2.2.2020

Framtidens migrationspolitik: "Vi måste ansluta oss till koalitionen"  Concorde /Sveriges kristna råd 4.10.2019

Afghaner fick mer hat efter ASAP Rocky-grejen  Tänk till 11.12.2019

De oönskade  Aftonbladet 9.12.2019

Lövfen måste sluta hyckla om asylrätten  Norran 6.12.2019

Chefsjuristen kommenterar: Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till kommunerna  Asylrättscentrum 11.11.2019

Rättsosäkra migrationsbeslut  Carin Flemström, Socialpolitik 2-2019

Lina: Jag ångrar inget men kommer inte att göra om det  Expressen 1.12.2019

Utan bostad har ensamkommande ingen chans  Dagens samhälle 21.11.2019

Att vi tvingas meddela vår skyddsling att han inte får stanna där han byggt upp sitt liv är ren och skär tortyr  DalaDemokraten 21.11.2019

Emilie Hillert: Det är bland det värsta jag har sett  #vistårinteut 7.11.2019

Svensk insats i Afghanistan ifrågasätts  SvD 30.10.2019

Stöd amnesti för de ensamkommande, S!  34 organisationer har undertecknat. Aftonbladet 21.10.2019

Ted Rosvall håller tal till Konungen  21.10.2019

De som kom  En serie reportage i Aftonbladet oktober 2019

Jag vill så gärna få berätta  Magasinet Paragraf 16.10.2019

Afghan migrants to Europe could double in 2020  InfoMigrants 16.10.2019

Så många flyktingar lever gömda i Sverige  Aftonbladet 13.10.2019

Cynism av S kan leda till utvisning av ungdonar  GP 11.10.2019

Amnesty: Alla från Afghanistan bör få stanna i Sverige  ETC 9.10.2019

Regeringen måste fortsätta ta ansvar för de ensamkommande  Dagens samhälle 7.10.2019

Så många fick uppehållstillstånd  Aftonbladet 2.10.2019

Växande proteströrelse mot utvisningarna till Afghanistan  ETC 30.9.2019

Finland är sönder  Matti Aspvik 27.9.2019

På väg till livet: "Lyssna på ungdomarna"  Arbetaren 25.9.2019

Riskerar utvisning efter att ha nekats gymnasieplats  SR 17.9.2019

Sverige - vårt växande hem  Ulf Bjereld, Opulens 12.9.2019

De vita bussarna  Teds tankesmedja 13.9.2019

Vem dödade Mahdi?  ETC 12.9.2019

Om de säger att jag ska åka så åker jag  DN 10.9.2019

Rädda Barnen kommenterar utvisning av barn och unga till Afghanistan 10.9.2019

Protest mot nya utvisningar till Afghanistan  Blankspot 10.9.2019

Stoppa tvångsutvisningen!  FARR 9.10.2019

Migrationsverket - en självutnämnd allsmäktig myndighet  Magasinet Paragraf 30.8.2019

Mänskliga rättigheter väger lätt i Sverige  LTZ 18.7.2019

Tidsfrister  Om EU-kommissionens kritik migration.se 24.8.2019

Neither fair nor realistic? How the EU deals with Afghan asylum seekers  Bernd Parusel, oxforcedmigration.com 21.8.2019

Oktoberöverenskommelsen  migration.se 13.8.2019

Afghanistan: Civilian suffering remains far too high  International Red Cross 9.8.2019

Ge amnesti till de ensamkommande  SvD 

Oroande och besvärande om tvångsutvisningar till Afghanistan  Hemmets vän 1.8.2019

Migrationsdomstolarna varnar: Behöver mer anslag  SR 29.7.2019

Emilie Hillert: Vem bryr sig?  Magasinet Paragraf 28.7.2019

Hur mår empatin och snällheten?  SR, Radiokorrespondenterna 11.7.2019

Ni vill skicka ut de ensamkommande - men hur?  Gustav Fridolin, Aftonbladet 11.7.2019

Stoppa tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan  Östra Småland 9.7.2019

Volontären Viktoria Sterner efter mordet i Kil: "Vi behöver mer stöd"  SVT 3.7.2019

Nya vändningen kring Abbas Alavi  Affärsliv.com 13.6.2019

Räkna på kostnaderna av restriktiv asylpolitik  TCO 19.6.2019

Det har aldrig funnits en flyktingkris i Sverige  Sydsvenskan 18.6.2019

Civilsamhället och forskare skapar ny asylkommission  Dagens Arena 18.6.2019

De tillfälliga skärpta asyllagarna förlängs  SR 18.6.2019

10 fakta om familjeåterförening  Röda Korset 13.6.2019

Trodde du 2015 var över?  SvD 9.6.2019

Jag är arg på Sverige - samtidigt älskar jag Sverige  SvD 9.6.2019

Riv upp den djupt orättfärdiga gymnasielagen!  SvD 6.6.2019

Försäkringskassan lyhörd för politisk styrning - individen kommer i kläm  Lunds universitet 29.5.2019

Tillfälligt uppehållstillstånd slukas av administrationen  Västerbottens-Kuriren 14.5.2019

Lessons from Sweden: How not to solve an asylum crisis  The Globe Post 9.5.2019

Sämre chans för afghaner att få asyl i Sverige än i EU i stort  SR P4 Värmland 30.4.2019

Agneta Pleijel: Stå upp för att Sverige ska vara ett kulturland  DN 21.4.2019

Migrationsverket om hårda kritiken: "Ohederligt att som politiker inte säga sanningen  Dagens Hultsfred 18.4.2019

Er det trygt å tvangsreturnere afghanske flyktninger nå?  EKKO, NRK 11.4.2019 Podcast

Lärarna kritiska mot den nya gymnasielagen  SVT 8.4.2019

Jobb efter sex månader - annars utvisning  SVT 5.4.2019

Barn som har rätt till uppehållstillstånd försätts i omänsklig limbo  Magasinet Paragraf 3.4.2019

Sovande nämndemän? Problemet är att politiska domare är ett brott mot Europakonventionen  Dagens Juridik 25.3.2019

Politikerna skjuter över ansvaret för en ogenomtänkt lagstiftning på de ensamkommande  HD 24.3.2019


Utvisningshotade afghanerna Dagens Samhälle augusti - september 2017

Myt: Asylsökande och bidrag  Motargument 29.8.2017


Barn under samhällets vård  SvD februari - april 2017
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar