fredag 7 april 2017

David, Ingela, Lisa: Socialdemokrater: ​Argument om asylhantering att ta med till kongressen

Vi tror att Socialdemokraterna vill ha ett rättssäkert Sverige för alla.

Författare:
David Karlsson, Amnesti Nu Ingela Sjunnesson, Vistårinteut Lisa Skiöld, BOiU - Barnombudsmannen i Uppsala

Brister i hanteringen av asyl


JO har uppmärksammat att 60 % av åldersuppskrivningarna är felaktiga och att Sverige bedömt barn som vuxna. Sverige är just nu rättsosäkert vad gäller asylbedömningar (Se länkar nedan till artiklar, forskning samt granskningar av Migrationsverket). Detta går att ändra på.
Även om en hårdare asylpolitik med stängda gränser signaleras så är det inte ett skäl till att låta bli att rätta till de fel som skett. En rättssäker asylpolitik behöver finnas oavsett om vi har stängda gränser eller ej. Vi ber här inte om att öppna gränsen, vi ber om att de ungdomar som är här får en rättvis prövning och att vi inte skickar ut dem som Sverige nu investerat ett par år på.
Migrationsverket uppger i egen utredning att de gjort fel och inte gjort tillräckligt djupgående intervjuer av asylsökandes asylskäl. Sveriges Radio har också gjort undersökningar som kommer fram till att det inte går rätt till på Migrationsverket och JO har konstaterat att 60% av åldersuppskrivningar var felaktiga. Migrationsminister Morgan Johansson har uttalat att 78 % får stanna, men tar vi med de felaktiga åldersuppskrivna ligger siffran snarare runt 40 %, speciellt vad gäller afghaner. Vi tror att Socialdemokraterna vill rätta till dessa fel. Hälften av personalen på Migrationsverket har jobbat mindre än ett år, saknar fortbildning och kan inte process och regler i rätt utsträckning vilket bekräftas av Migrationsverket själva (se länk på nästa sida).
Morgan Johanssons återkommande svar på kritiken är att Migrationsöverdomstolen inte uppmärksammat dessa brister och därför finns de inte. Migrationsöverdomstolen tittar dock inte på om tillräckligt djupgående frågor har ställts under asylutredningen av utredarna utan endast på om formalia gått rätt till. Själva utredningen granskas endast om det kan leda till prejudikat. De granskar heller inte åldersuppskrivningar. Åldersuppskrivning får enligt regelverket endast tillämpas när det är uppenbart för alla och en var att någon är mycket äldre än 18, annars ska barnets uppgivna ålder kvarstå. Med alla nya anställda har det här blivit fel och ålderuppskrivning har skett systematiskt.
I och med tvångsdeportationen till Kabul av åldersuppskrivna den 28 mars har UNHCR nu fått upp ögonen på Sverige och de missförhållanden som JO uppmärksammat. FN ingrep och stoppade deportationen av två personer från Sverige samma dag.

Lång väntan på besked – som leder till ojämlik prövning

Många asylsökande har ännu inte fått sina asylskäl prövade och de barn som hunnit fylla 18 hade fått asyl som minderåriga om de inte hade behövt vänta i ett och ett halvt till två år på sitt första samtal. De får alltså helt andra förutsättningar än en minderårig som kommit till Sverige under andra förhållanden, när det var färre andra som sökte samtidigt. Det är inte rimligt att de enskilda barnen, som nu kan ha hunnit bli unga vuxna juridiskt, ska drabbas av sådana skäl. Varje enskild person ska ha samma rättigheter.

Amnesti en rimlig lösning

Av dessa skäl bör en amnesti ges till dem som kom som ensamkommande och som varit i Sverige mer än ett år. Om nuvarande hantering fortgår riskeras en epidemi av självmord, hemlöshet och ungdomar som aldrig tidigare använt droger men som nu riskeras dras in på grund av ångesten i att bli utan skydd i Sverige samtidigt som de inte kan återvända då de är rädda och panikslagna. De har bara terror att återvända till. Vi i skola, vård, familjehem och boenden som möter dessa ungdomar ser hur illa det ligger till. Tro på oss.
Flera Socialdemokratiska distrikt har ställt sig bakom kravet på amnesti. Gränsen är stängd både här och runt om i Europa så fler papperslösa har just nu väldigt svårt att ta sig hit. Samtidigt jobbar EU på att kunna skicka tillbaka asylsökande som kommer från tex. Turkiet och Libyen vilket betyder att vi inte kommer få hit fler människor även om vi ger en amnesti för de som redan är här. De som kom 2015 gjorde så för att två statsministrar lovade att de var välkomna. Dessa ungdomar är välinformerade och förstår att en amnesti inte skulle gälla de som kommer efter dem. En amnesti skulle nollställa allt för alla som kom till Sverige när de var under 18 eller de som nu är 20 och yngre.
Att utfärda en amnesti skulle frigöra stora samhällsresurser. Den psykiska ohälsan (självskador, skolavhopp, självmord) skulle minska, och därmed kostnaderna förknippat med den, färre lärare som går in i väggen av oro för sina elever som mår dåligt, färre barn och ungdomar som sover på gatorna eller prostituerar sig för mat och husrum, färre som går in i missbruk på grund av ångesten och väntan. Dessutom sparar vi in advokatkostnader och frigör personal samt sänker kostnader hos Migrationsverket och de överbelastade domstolarna.
De talar svenska och många är hårt pluggande ungdomar som vill jobba och återgälda den skolgång de fått. De kan därmed också vara ett viktigt tillskott för att hjälpa Sveriges kommande besvärliga demografiska situation. Vi har stort behov av personer som kan arbeta och betala skatt för att klara den stora kullen äldre. Forskning visar att de allra flesta ensamkommande klarar sig bra när de fått uppehållstillstånd.

Förbättringar i asylhanteringen

Framöver kan Sverige göra på följande sätt för att inte hamna i samma sits igen och bli vägledande inom EU vad gäller att följa barnkonventionen:
- De medicinska åldersbedömningar som nu förordas bör ske så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. De ska heller inte tillämpas i den omfattning som sker idag – vilket riskerar att tillintetgöra de rättigheter som ska gälla enligt barnkonventionen. Det är oetiskt att göra en bedömning som inte kan vara exakt, och som kan leda till att ett barn inte längre räknas som ett barn. Att överhuvudtaget indirekt tvinga ett barn till en sjukvårdsundersökning, för att de annars skrivs upp i ålder, är heller inte förenligt med den syn vi har på frivillig sjukvård.
- Sverige ska ge förtur i asylprocessen för de som räknas som minderåriga så att de även får söka asyl som minderåriga enligt gällande konventioner och lagar. I brottsmål är detta en självklarhet, och bör så vara även i asylärenden.
En snabb hantering kan också minska den psykiska nedbrytningen av att vänta på besked. I snitt tar det idag 480 dagar för en minderårig från Afghanistan att få komma på sitt första asylsamtal.
Nedan följer länkar till artiklar och utredningar rörande felaktiga åldersuppskrivningar, asylsökande barn som inte får framföra sina asylskäl, brister hos Migrationsverket samt forskning på ensamkommande.

Länkar

Socialdemokraterna i Gävle ställer sig bakom amnesti kravet och talar om varför:
Brister i Migrationsverkets åldersbedömningar 1/3- Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6644360
Barn måste få förtur i processen- FN kritiserar Sverige ännu en gång: https://www.svd.se/hard-kritik-mot-svensk-behandling-av-ensamkommande
Forskning- Ensamkommande klarar sig bra vid uppehållstillstånd i Sverige: http://www.forskning.se/2017/01/25/ensamkommande-fran-afghanistan-klarar-sig-bast/
JO: Asylsökandes uppgivna ålder gäller – Migrationsverket begått misstag - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6454518
Missvisande att hävda att asylutredningar är rättssäkra - Dagens Integration: http://dagensintegration.se/2017/04/missvisande-att-havda-att-asylutredningar-ar-rattssakra/
Just nu går snart Sveriges lärarkår under då de inte kan förmedla något hopp till de ensamkommande ungdomar som vet att deras 18-årsdag blir deras dödsdom. Läs psykologens analys: https://www.svd.se/vi-maste-kunna-ge-nagot-slags-hopp-for-asylsokande/om/svenskt-flyktingmottagande
Brister i Migrationsverkets asylutredningar 2/3- Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6620445
Kvantitet före kvalitet leder till brister på Migrationsverket 3/3 - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6640061
Varför den statistik Morgan Johansson hänvisar till inte stämmer. Över 60 % av ensamkommande kommer att utvisas eller gå under jorden och leva på gatan: https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2017/04/over-60-av-ensamkommande-kommer-att.html?m=1
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!: Läkare: "Frågan berör oss alla i grunden": https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2017/03/lakare-fragan-beror-oss-alla-i-grunden.html?m=1
Obarmhärtigt att låta barn vänta i flera år på att få sina asylskäl prövade- Om inte så blir situationen som nu med självmord och självskadebeteende: https://www.svd.se/obarmhartigt-att-lata-flyktingbarn-vanta-i-aratal/om/svenskt-flyktingmottagande
Om vilka signaler Sverige och Stefan Löfven sänder ut till världen och hur det socialdemokratiska värderingarna riskeras att urholkas: https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2017/04/stefan-lofven-vilka-signaler-skickar-du.html?m=1
Dåliga tolkar ytterligare en aspekt av ett icke rättssäkert asylsystem



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar