måndag 20 maj 2024

Svenskar i Frankrike om "Sveriges absurda tillämpning av migrationspolitiken"

 


 • Vi upplevde att svenska myndigheter slog rekord i absurditet när det kommer till tillämpningen av migrationspolitiken ...
 • I våra ögon slår Migrationsverket nya rekord i omänsklighet och i många fall också inkompetens ...
 • Genomgående är absurditeten och orättvisan i de levnadsöden vi tar del av, om och om igen ...

Detta är citat ur årsrapporten 2023 för LAMSF, De svensktalande migranternas vänner i Frankrike.

I Svenska kyrkan i Paris 2017 hände något nytt: Svensktalande unga afghaner dök upp i en ökande mängd. Det var de unga pojkarna som sökte asyl i Sverige 2015, som gått i skolan, integrerats men som efter flera år fick avslag från Migrationsverket.

Under en period hade man en diakon anställd för att hjälpa dem, men franska myndigheter, den stora tillströmningen av flyktingar från Sverige och brist på pengar omöjliggjorde en fortsättning. Hösten 2019 bildades föreningen LAMSF Les amis des migrants suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike) av ett antal svensktalande personer i Paris-regionen. Syftet var att erbjuda hjälp och stöd till de svensktalande flyktingar som kommer till Frankrike från Sverige.

Uppskattningsvis kom cirka 4 000 f.d. ensamkommande unga pojkar från Sverige till Frankrike under åren 2017 - 2020, då pandemin satte stopp för tvångsutvisningar och resande. De senaste åren har strömmen av unga afghaner söderut från Sverige ökat igen. Det är tre huvudgrupper som får avslag på sina asylansökningar: De som studerat enligt gymnasielagen men inte uppfyllt alla villkoren för permanent uppehållstillstånd, de som fått tillfälligt uppehållstillstånd som barn men nu fyller 18 år, och de som gömt sig i Sverige i fyra år och sökt asyl på nytt.

Här är ett utdrag ur årsberättelsen 2023:

"När vi grundade föreningen LAMSF, i slutet av 2019, var det med tanken att vi skulle behövas i ett par år. Sedan skulle Sveriges migrationspolitik ha återfått sin mänsklighet och personer skulle inte längre behöva fly till Frankrike efter avslag på sin asylansökan. Samtidigt skulle de som redan flytt till Frankrike, i praktiken mestadels ensamkommande afghaner som kom till Sverige 2015, då ha hunnit få uppehållstillstånd och någorlunda ordning på tillvaron, ett lagligt liv i frihet.

Vi ser nu tillbaka på föreningens fjärde år, och konstaterar att vi fortfarande behövs. Under 2023 är vår bild att antalet personer som flyr till Frankrike från Sverige minskade jämfört med tidigare år, men vi upplevde att svenska myndigheter slog rekord i absurditet när det kommer till tillämpningen av migrationspolitiken. De personer som kontaktade oss 2023 – svensktalande flyktingar som söker asyl i Frankrike – är till största andel förvånansvärt välintegrerade – de behärskar det svenska språket väl, har en yrkeskompetens (ofta inom bristyrken) och de hade ett väl fungerande liv i Sverige. Under åren i Sverige har vissa fått barn, som de nu tvingats att lämna. I våra ögon slår Migrationsverket nya rekord i omänsklighet och i många fall också inkompetens.

Många som kommit, och fortsätter att komma, är dock psykiskt sköra – skadade efter att ha levt i limbo i närmare tio år. Ibland sammanfaller det: en och samma person kan vara välfungerande och samtidigt skör. Genomgående är absurditeten och orättvisan i de levnadsöden vi tar del av, om och om igen. Ett antal av dem som kontaktat LAMSF under 2023 kommer till Frankrike för andra gången, efter att ha blivit tillbakaskickade till Sverige som en konsekvens av Dublinförordningen, och där fått avslag av Migrationsverket, igen, trots solida asylskäl.

Under 2023 har vi följt utvecklingen i Sverige och insett att LAMSF kommer att behövas också framöver. Detta samtidigt som vi tar del av rapporteringen om hur det gått för de ensamkommande från 2015 som faktiskt fått svenskt uppehållstillstånd. Den tredje december 2023 publicerade Dagens Nyheter en ledare där man kunde läsa att åtta av tio ensamkommande pojkar idag har sysselsättning, vilket är en högre andel än för både ungdomar som fötts i Sverige och de som invandrat med sina föräldrar. Det är en fantastisk bedrift, men som inte förvånar oss. LAMSF har kunnat följa ett stort antal ungdomar som strax efter att ha fått franskt uppehållstillstånd blir helt självgående med eget boende, anställning eller studier. I ett för dem ytterligare främmande land, på ytterligare ett främmande språk. Vi är glada att kunna ge ett handtag under en tuff och svår övergångsperiod."

Vill du stödja LAMSF och de svensktalande flyktingarna i Frankrike? Läs på hemsidan!

LAMSF årsrapport 2023

LAMSF - Les amies de migrants suèdophones en France

Varför bor det 4000 svensktalande afghaner i Frankrike? Linda Thalén 29.6.2022

Hoppet lever under broarna i Paris Kyrkans tidning 17.1.2018


Svensk-fransk-afghanska löparklubben, som nyligen lade ner då medlemmarna blivit etablerade med jobb och kanske flyttat från Paris. Foto från lamsf.fr  


Fotbollsklubben, som fortfarande är aktiv. Foto från lamsf.fr 

2 kommentarer:

 1. kerstin Mallet22 maj 2024 kl. 12:07

  Tack för denna goda rapport som resumerar perfekt konsekvensen av svenska imigrationspolitiken och situationenen för dessa integrerade svenskalande afghanska flyktingar, som âter tvingas att fly till nytt land.

  SvaraRadera
 2. Tack för ert arbete!

  SvaraRadera