tisdag 19 juni 2018

Om VUT - verkställighetshinder

Det är bättre att inte skriva VUT alls än att skriva ett dåligt VUT. Därför - läs ordentligt!

Vad gör den som fått tre avslag på sin asylansökan? En möjlighet är att anmäla verkställighetshinder, VUT. Här finns råd om vad man bör tänka på. Information om vad VUT, ansökan om verkställighetshinder, är och om hur man skriver det. 

måndag 18 juni 2018

Kyrkor och församlingar i Sverige – nu är det dags att hjälpa de ensamkommande!Följande brev har sänts till samtliga stift i Svenska kyrkan, för vidarebefordran till alla församlingar.
”9 000 får möjlighet att söka uppehållstillstånd” – då är väl problemet med de ensamkommande ungdomarna löst? Nej, det är långt ifrån löst. Svenska kyrkan har fått bidrag från svenska staten för att stödja dem. Det är dags att ta fram de pengarna nu!

Vad händer med dem som skrivs ner i ålder?För den som skrivs ner i ålder gäller troligen inte den "gamla" gymnasielagen. Med regeringens tysta samtycke kan ungdomen ensamutvisas till Afghanistan.

söndag 10 juni 2018

lördag 9 juni 2018

Hjälp i Stockholm

Här samlar jag information bara för dem som finns i Stockholm.

Titta också på Var kan jag få hjälp? Där finns information som riktar sig till alla i hela Sverige.

Ny lag - men civilsamhället får inte vila


Många är vi som känner tyngden på axlarna lätta. Samtidigt känner vi stor sorg.
I dag 9 juni genomför Ung i Sverige demonstrationer på olika håll i Sverige. Det som kunde varit ett segertåg blir i stället en fortsatt kamp. 

söndag 3 juni 2018

Professorer: "Angående ny generaldirektör vid Rättsmedicinalverket"

Svaret som de tre professorerna fick från justitiedepartementet.
Ett intressant brev från Sveriges samtliga tre professorer i rättsmedicin ställt till inrikes- och justitieminister Morgan Johansson. De tar bla. upp de stora rättssäkerhetsbristerna med de medicinska åldersbedömningarna. I brevet uppmanar professorerna regeringen att utse Finn Bengtsson till ny generaldirektör för RMV, en tjänst som för närvarande är vakant. Finn Bengtsson är professor, överläkare och tillika moderat riksdagsman och representant i SMER. Finn är en mycket skarp kritiker av RMVs hantering av de medicinska åldersbedömning och motionerande nyligen i riksdagen om att metoderna måste bytas ut. Med Finn som ny GD för RMV skulle den pågående skandalen med största säkerhet få ett snabbt slut


fredag 1 juni 2018

Ett nej till nya lagen leder till självmordsvåg?

Att låta sig rekryteras till militanta grupper är en av överlevnadsstrategierna för återvändande ensamkommande ungdomar.
Jag blir uppringd av en ung man, en av de allra första afghanska skribenterna i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! "Migrationsverket dödar oss varje dag" skrev han, apropå ett självmord.
Han satt med sina kompisar och diskuterar den nya gymnasielagen och sannolikheten för att den ska gå igenom. Han vill veta vad jag tror.
- Jag är orolig. Mina kompisar har bestämt sig. Om lagen inte går igenom kommer de att ta självmord.

söndag 27 maj 2018

Finn Bengtssons (m) tal i riksdagen om medicinska åldersbedömningar

Riksdagen samlad för votering. Foto Ingemar Edfalk, Sveriges Riksdag.
Finn Bengtsson, läkare och riksdagsman för Moderaterna, lade i oktober 2017 fram en motion "​medicinska åldersbedömningar på felaktig grund 2017/18:1257.    
Den 17 maj 2018 behandlades den bland 600 andra i riksdagen. Här är hans tal inför omröstningen. 

onsdag 23 maj 2018

Stoppa! deltog i svensk-brittisk konferens

Conference on the Situation for Afghan Refugees in Sweden in 2018


Den 11-12 maj deltog Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! i en konferens på Lunds universitet. Arrangörer var den brittiska organisationen ACAA (Afghanistan and Central Asian Association) och ECHRA (European Campaign for Human Rights for the people of Afghanistan) i samarbete med SASNET (Swedish South Asian Studies Network).

tisdag 22 maj 2018

Politiker – hur tänker ni omkring de resterande 5 500 ensamkommande afghanerna?


Den unge människorättsaktivisten Ahmad Rahimi, vinnare av Raoul Wallenbergpriset Ungt kurage 2017, är en av de utvisningshotade.
”Nu får de flesta ensamkommande ungdomarna en möjlighet att få stanna i Sverige” har vi hört från regeringshåll – en stor överdrift. Det är ett sätt att försöka dölja att den nya gymnasielagen bara gäller drygt hälften av ungdomarna.

måndag 21 maj 2018

Vad kostar en invandrad ungdom?

Här samlas information om olika kostnader för ensamkommande ungdomar.

​Öppet brev till Stefan Löfvén: Den nya lagen är ett brott mot mänskliga rättigheter

Stefan Löfven tillsammans med ungdomar han vill ska utvisas. En skolklass på studiebesök i Riksdagen.

Författare: Bertil Egerö
Öppet brev till Stefan Löfvén: Den nya lagen är ett brott mot mänskliga rättigheter. Tusentals asylsökande utesluts

söndag 20 maj 2018

Bertil Egerö: Öppet brev till Mikael RibbenvikFörfattare: Bertil Egerö​
Öppet brev till Migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik den 17 maj 2018:
När Du följer lagen driver du asylsökande ungdomar ner i depression och svart marknad. Ge dem arbetstillstånd för sommarjobb!

torsdag 17 maj 2018

Caroline 19 år: Min stolthet för mitt land har bytts mot dåligt förtroende

Författare: Caroline Soraya Axö Alizadeh, 19
Vad är skillnaden mellan dig och mig? Vad är skillnad mellan svensk och hazar? Vad är skillnaden mellan en svensk och en afghan?
Om du frågar mig så är svaret att vi alla är lika! Men i vår värld vi lever i nu så blundar alla för mänskliga rättigheter.
Det Sverige jag lever i idag är inte samma land som jag föddes i för 19 år sen. På den tiden var allt annorlunda.

måndag 7 maj 2018

Rebecca Berg: Öppet brev till Stefan Löfven

Statsminister Stefan Löfven med en skolklass av ungdomar som han inte vill ha i Sverige.
Författare: Rebecca Berg. Brevet publicerades på Facebook 7.4.2018 men passar väldigt bra att sprida just nu.

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN
Tungelsta 2018-04-07
Herr statsminister,
Du bjuder ibland in till öppna möten runtom i landet och efterfrågar att möta oss som är intresserade av politik och landets framtid. Du säger dig vilja veta vad vi tycker är viktigt. Jag var tacksam för denna chans att få berätta vad som är viktigt för mig när du besökte Nynäshamn.

lördag 28 april 2018

Till moderater inför debatten 17 maj: Utvisa inte ungdomar på grund av rättsosäkra åldersbedömningar!


Följande brev har av medlemmar i nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! skickats till alla moderata riksdagsledamöter:
"Jag skriver till dig som moderat riksdagsledamot. Din partikollega Finn Bengtsson har lagt en motion om omvärdering av de medicinska åldersbedömningarna. Den ska debatteras 17 maj.

fredag 20 april 2018

Per Haskel: Annie, hjälp!


Författare Per Haskel
Annie, hjälp! 
Det här är det viktigaste mail du får idag. Det här är ett rop på hjälp! Eftersom det är från din hemmaplan hoppas jag att du ger dig tid att personligen läsa detta. Jag skulle helst velat tala direkt med dig men förstår att du inte har möjlighet att tala med alla. Vi smålänningar är mycket engagerade i flyktingproblematiken och flyktingfrågorna. Det vet du redan.

måndag 16 april 2018

Karin Fridell Anter: Tankar om den retroaktiva lagen

Stefan Löfven och Åsa Romson presenterar den tillfälliga lagen 25 november 2015.


Författare: Karin Fridell Anter, nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
De asylsökande ungdomarna har inte lämnat sina hem och gett sig ut på en farlig resa för att få ta del av det goda livet i Sverige. De har flytt från någonting.

lördag 7 april 2018

Måndag 9 april: Rättsosäkra tvångsdeporteringar av åldersuppskrivna tonåringar


Följande brev skickas till riksdagsledamöter och ministrar.
Ett trettiotal ungdomar, som kom hit som ensamkommande barn 2015, hungerstrejkar i Kållereds-förvaret. Planeringen är att de ska tvångsdeporteras på måndag 9 april.

måndag 26 mars 2018

Politiker vill inte svara på frågor

En enkät med tre enkla frågor skickades till samtliga 349 riksdagsledamöter, med många påminnelser. Totalt inkom 66 svar på frågorna (19 %).

söndag 25 mars 2018

Nådeansökan inlämnad till regeringen


Till Regeringen
via justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Undertecknade medlemmar av nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! anhåller om att Regeringen av nåd måtte bevilja alla ensam­kom­mande flyktingbarn som ansökt om asyl i Sverige under 2015-2016 ett kollektivt permanent uppehållstillstånd (härefter ”kollektivt PUT”). Alternativt anhåller vi att Regeringen fattar ett principbeslut om att bevilja de asylsökande ensamkommande flyk­ting­barnen PUT på samma sätt som enligt Regeringens beslut 1993-06-21 beträffande asyl­sökande från Bosnien-Hercegovina. 

Riksdagsledamot: Ska du rösta ja eller nej?


Ett brev har gått ut till (nästan) alla riksdagsledamöter:
Två viktiga omröstningar väntar dig som riksdagsledamot: Amnesti för ensamkommande flyktingungdomar den 28 mars och den nya gymnasielagen något senare.

fredag 23 mars 2018

Kostnaderna för utvisningar är skyhöga – låt dem stanna!

Antal ungdomar boende i Sverige och asylsökande flyktingar per årsklass, ålder 1-25 år. Rött = asylsökande från Afghanistan.
Författare: Jan Stattin, lärare, Karin Fridell Anter, arkitekt, Ingrid Eckerman, allmänläkare, alla nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Amir kostade inte samhället mer än utbildning till ett bristyrke. Utvisningen till Kabul kostade uppemot en miljon kronor. Utvisningarna av ytterligare 10 000 ungdomar ger en kostnad på många miljarder kronor. Förlusten av ungdomarnas arbetsinsats är långt större.

torsdag 15 mars 2018

Hur ska vi hjälpare, civilsamhället, orka?


Jag tänker på signalen mitt lands ledning ger: Civilt engagemang, det är ingenting vi uppskattar.h
Det är snart ett år sedan Lisa Förare Wihnbladh skrev ​Jag har börjat hata er med en intensitet som skrämmer mig. Hon fick 17 000 läsare via facebook + ett okänt antal via Aftonbladet. ​Många bekräftade hennes känslor. Flera har sedan skrivit om sin förtvivlan i ​egna texter​Ett brev skickades i december till Annika Strandhäll med bön om stöd för hjälparna.  

onsdag 14 mars 2018

Tuula Dibba: En regnig kväll på stan ...


Författare: Tuula Dibba
"JAG HATAR SVERIGE" säger han. Orden bubblar ur honom som såpbubblorna jag brukade blåsa som liten. Han pratar och pratar, mycket och länge. Orden tar inte slut.

onsdag 28 februari 2018

Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar


Se kommentarerna allra sist.

Läs också: Professorer: "Angående ny generaldirektör vid Rättsmedicinalverket" 

Fråga till IVO


Medicinska åldersbedömningar görs av två läkare och två tandläkare för företaget Unilabs. Utlåtandet "mogen / icke mogen" respektive Stadium H / inte stadium H läggs in i ett datasystem som går till Rättsmedicinalverket. Där ansvarar läkare för att rätt värde förs in i rätt ruta i ett matrissystem. Någon journalanteckning finns inte. Det går heller inte att få ut de bedömande läkarnas namn. En domstol har fattat beslut att det skulle vara till skada för företaget (läkarna skulle hoppa av omedelbart då).

söndag 25 februari 2018

Migrationsverket svarar på fråga om åldersbedömningar


 Författare: Bertil Egerö
Ämne: Vet du vad som i praktiken sker när asylsökande utreds?
Bäste Mikael Ribbenvik,

cc Daniel Salehi, migrationsverket, Heléne Fritzon, justitiedepartementet

torsdag 22 februari 2018

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar

Ett snitt ur magnetkameraundersökning (MR) av knäled hos asylsökande. Enligt utlåtandet är tillväxtzonerna slutna.

Osäkerhetsfaktorerna med MR knäled och röntgen av visdomständer är alltför stora för att med tillräcklig säkerhet kunna användas som enda eller huvudsaklig metod att avgöra om en asylsökande ungdom är över eller under 18 år.

Att schablonartat gå efter den medicinska åldersbedömningen är inte att ge den asylsökande en individuell och rättssäker bedömning.

måndag 19 februari 2018

fredag 16 februari 2018

söndag 11 februari 2018

Don't send Afghans back - Stoppa utvisningarna till Afghanistan 17-18 februariDen 17- 18:e februari samlas hela Europa för att stoppa utvisningarna till Afghanistan, i samband med att Afghanistans president besöker Tyskland. I Sverige sker manifestationer på minst 11 platser.  

lördag 3 februari 2018

Riksrevisionen ombeds granska regeringen och Migrationsverket3.2.2018

Till Riksrevisionen

Jag önskar att Riksrevisionen granskar dels hur regeringen styr Migrationsverket, dels om Migrationsverkets utredningar och beslut i asylfrågor, speciellt gällande ensamkommande ungdomar, är rättssäkra.

Regeringen och Migrationsverket JO-anmäls


3.2.2018
Till Justitieombudsmannen
Härmed anmäler jag Regeringen och migrationsverket och regeringen för att acceptera rättsosäkra asylprocesser, speciellt för ensamkommande ungdomar, från våren 2016 och fortfarande.

torsdag 25 januari 2018

​Till alla riksdagsledamöter: När blir en knäled mogen?

Bilden visar två av Hallonflickans ben på Falköpings museum.
Hon levde för 5000 år sedan. Kan vi säga något om hennes ålder?

Vet du att Rättsmedicinalverket stoppat medicinska åldersbedömningar av flickor? Det beror på att man inte vet hur gamla flickor är när tillväxtzonen i knäleden sluter sig. I en ny studie hade nästan alla (25 av 29) 17-åriga flickor ett färdigutvecklat knä.

lördag 20 januari 2018

Bitti: Alis resa från Sverige till IranFörfattare: Bitti Lindmark
Först av allt vill vi tacka alla underbara människor i Sverige som hjälpt mig att hjälpa Ali som blev deporterad till Afghanistan i våras. Den halvårs långa mardrömslika tillvaron är över. Vi är innerligt tacksamma från djupet av våra hjärtan!

måndag 15 januari 2018

Politiker: Uppdatering och några bra artiklar om utvisningarna till Afghanistan


Kära alla politiker!
Jag vet att ni har skäppan full. Ni har inte en chans att följa med allt vad som skrivs om asylprocessen för de ensamkommande ungdomarna. Här kommer en uppdatering samt länkar till bra artiklar. 

onsdag 3 januari 2018

Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre!

Elever sittstrejkar i sin skola för uppehållstillstånd.


Från nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! vill vi framföra vårt tack till Miljöpartiet som kämpat hårt för att få Socialdemokraterna att gå med på en överenskommelse med syftet att flera tusen ensamkommande ungdomar över 18 år ska få stanna i Sverige.

Skammens år 2017: Utvisningarna till Afghanistan

En "årskrönika" om afghanutlämningarna 2017. Författare: Karin Fridell Anter och Ingrid Eckerman, Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

måndag 1 januari 2018

De som stannar

Fler och fler som fått avslag väljer att stanna i Sverige eller Europa. Här samlas information.

De som reser till Afghanistan

Här lägger vi all sorts information om situationen för ensamutvisade ungdomar.

Vissa rapporter bör kunna användas vid överklagan och verkställighetshinder (VUT). Inför resan till Afghanistan

Att tänka på då man fått sina tre avslag. Hur ska man planera sin framtid?

Läs Asylprocessen.

Resa till annat land

Många tror att de har bättre chanser i Europa än i Sverige. En del har haft tur, men andra har haft otur. Det finns flyktingar överallt, och det kommer fortfarande nya. Situationen är inte lätt i andra länder heller. Vi få rapporter från ungdomar som ångrar sig och som längtar hem till Sverige.