måndag 5 november 2018

Föreningen Stöttepelaren blir Årets initiativ?


Forum - idéburna organisationer med social inriktning, med en lång rad stora medlemsorganisationer, utser varje år en social insats som Årets initiativ

I år har ovanligt många nomineringar inkommit. Av dem har föreningen Stöttepelaren blivit en av de tio finalisterna. Priset delas ut på Internationella frivilligdagen 5 december. 
Stöttepelaren, en registrerad förening, bildades hösten 2017 då behovet av ekonomiskt stöd till de ensamkommande som fyllt eller skrivits upp till 18 år blev tydligt. I stället för att privata ad hoc-insamlingar skulle publiceras i den stora facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! ville vi ha en transparent och rättvis process.
Stöttepelaren drivs helt på frivilligbasis. För att underlätta för de aktiva hålls byråkratin på ett minimum och sköts via facebook. Det håller också nere utgifterna till ett minimum. Så gott som varje insamlad krona går till målgruppen.
Under föreningens första år har närmare 800 000 kr samlats in. Via ett tjugotal lokalgrupper i landet har de gått till matpaket, busskort, vinterjackor och en och annan natt på vandrarhem.  
Önskvärt skulle ha varit att kunna hjälpa till med advokatkostnader, men till det har resurserna inte räckt. Behoven i framför allt Stockholm är oändliga och har aldrig kunnat täckas. 
Att Stöttepelaren gått till finalen innebär ett erkännande till alla de cirka 100 000 hjälpare som engagerat sig i de ensamkommande ungdomarna. Stöttepelaren blir kanske ytterligare en i raden som fått utmärkelser för sitt arbete med ensamkommande ungdomar och andra flyktingar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar