lördag 29 januari 2022

Olustiga signaler från Migrationsverket om rättssäkerhet för asylsökande

 

Många som känner till hur asylprocesser går till anser att de är mest att likna vid ett lotteri. Ill Mattias Elftorp.
Många som känner till hur asylprocesser går till anser att de är mest att likna vid ett lotteri. Ill Mattias Elftorp.

Författare: Jan Stattin

Den 27 januari kan vi läsa följande text från Asylbyrån [1]:

lördag 1 januari 2022

Ny asyl eller prövning 2022 - 2023

Den 24 januari 2022 gav Migrationsverket ut ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan. Där hänvisar man till de bedömningar som EASO gjort, bland annat när det gäller internflykt. I EASO:s dokument finns en lista på utsatta grupper. Om man kan visa att man tillhör en (eller helst flera) sådana grupper så ökar chansen att man kan få uppehållstillstånd och skyddsstatus. 

Lyssna på videon!

Lyssna också på Emma Samuelsson från Fridhs advokatbyrå!

Om advokater: Det finns advokater och jurister som jobbar gratis. Om du ska på ny utredning eller söker ny asyl ska du själv välja ditt ombud (advokat, jurist) innan du kommer till utredningen/intervjun. Det finns en afghansk man som ibland uppger att han är advokat och som lurar sina kunder. Kolla innan du betalar!