lördag 1 december 2018

Migrationsverket fattar schablonbeslut i stället för individuella bedömningar


Migrationsverket ska avgöra en persons behov av skydd enbart på grund av individuella skäl. I stället använder man ofta schablonartade beslut.
- Det är tidigare konstaterat att när det gäller barn används standardformuleringar om trovärdighet, och i praktiken görs sällan individuella bedömningar [1]. Ett av flera indicier på att klippa-klistra används är när en afghansk medborgare får ett beslut om utvisning till Somalia [2].

- Migrationsverket ändrade praxis våren 2016 så att de som ansågs vara 17,5 år schablonmässigt bedömdes som om de var 18 år fyllda. 
Vid åldersbedömningar före 2017 gjordes schablonmässiga åldersuppskrivningar till 18 år för att kunna fatta beslut om utvisning [3].   
- Vid åldersbedömningar från 2017 och framåt har man schablonmässigt utgått från den medicinska åldersbedömningen och inte gjort någon sammanvägd individuell bedömning [2, 4].
- Redan i januari 2016 gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att förbereda utvisningar av upp till 80 000 personer, trots att man inte visste något om flyktingarnas individuella asylskäl. Samtidigt beslöts att asylsökande från Syrien skulle få uppehållstillstånd. Detta kan förklara varför så liten andel av afghanska medborgare fått bifall - 30 % jämfört med cirka 80 % i Frankrike, Italien och Grekland. Schablonmässiga avslag till afghaner gör det möjligt att nå det utsatta målet [5]. 
Har man följt Migrationsverkets arbete blir det uppenbart att många av avslagen kan ifrågasättas på mycket starka grunder. Det beskrivs från många håll att Migrationsverket schablonartat utgår från att den asylsökandes berättelse inte stämmer. I stället för att objektivt lyssna till historien har man en förutfattad mening i syfte att kunna ge avslag. Formuleringar återkommer i beslut efter beslut.
Eftersom domstolarna inte gör egna utredningar är deras bedömningar ofta ett schablonartat accepterande av Migrationsverkets bedömning.
Mycket tyder på att konvertiter och ateister idag får schablonartade avslag. 
Rättsosäkerheten i asylprövningarna är alldeles för hög för ett land som Sverige. 
Referenser
1. Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet Pressmeddelande, Stockholms universitet 20.4.2016 
4. I Eckerman: Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 22.2.2018, senast uppdaterad 29.11.2018

#rättssäkert 

2 kommentarer:

  1. Svårt att läsa, texten syns inte så bra. Åtminstone inte med mina ögon...

    SvaraRadera
  2. Gratisprogram! Det blir inte det bästa. Försök använda förstoringsfunktionen på datorn eller mobilen.

    SvaraRadera