lördag 13 februari 2021

Kommande vitbok om ”flyktingkrisen” får stipendium

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian

Ingrid Eckerman, grundaren av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, är en av initiativtagarna till en bok om den så kallade "flyktingkrisen". 

Boken med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” har fått ett ”krisstipendium” från Arena Idé och Atlas bokförlag. Stipendiet härrör från inkomsterna av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas) och ska möjliggöra skrivande kring kris och kriser i samhället.

söndag 7 februari 2021

Dags för svenska media att rapportera från Afghanistan!

 

Dödligt våld i Afghanistan. År 2020 saknas. Röd linje = afghanska staten inblandad. Uppsala Conflict Data Program.

I den kommande antologin med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” kommer det att finnas mer utförliga kapitel om Afghanistan.

Vad händer i Afghanistan? Där accelererar våldet. Någon fred finns inte i sikte. Vi ser ingenting i svenska media, trots att Sverige har en stor afghansk befolkning, med eller utan uppehållstillstånd, och planerar nya utvisningar.

onsdag 3 februari 2021

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett?

Under 2021 publiceras en bok med den preliminära titeln "Rättssäkerheten och flyktingarna 2015-2020". Där kommer att finnas två kapitel om åldersbedömningar. Här är en sammanfattning.