tisdag 25 juni 2019

How many years does it take to clear out the unaccompanied youngsters from Sweden?
Today, second day midsummer, there is a message from the Swedish border police. “The number of deportations executed by police has multiplied since 2016, while self-return has declined sharply." Most are expected to be expelled to Afghanistan, where many unaccompanied youngsters have never been before.

söndag 23 juni 2019

Hur många år tar det att rensa ut de ensamkommande från Sverige?


Idag, annandag midsommar, kommer nyheten från gränspolisen. "Antalet verkställda utvisningar med polis har flerdubblats sedan 2016, samtidigt som självmant återvändande har minskat kraftigt." Merparten förväntas utvisas till Afghanistan där många unga ensamkommande aldrig varit tidigare

fredag 21 juni 2019

Vad sade regeringen? Intressanta citat

Här samlar jag viktiga citat från regeringsmedlemmar - som kan vara bra att ha i framtiden. Jag tar gärna emot fler förslag!

tisdag 18 juni 2019

Lagligt och olagligt för hjälpare och flyktingar

Idag är det många som hjälper papperslösa flyktingar. Att erbjuda mat, husrum, kläder är inte kontroversiellt. Men om man gömmer dem? Om man hjälper dem att fly vidare till annat land? Om man hjälper dem att komma tillbaka till Sverige?

måndag 17 juni 2019

18 juni 2019 - en dag vi inte glömmer

Två datum kommer att stanna kvar i våra minnen: den 24 november 2015 då den s.k. tillfälliga asyllagen presenterades och den 18 juni 2019 då riksdagen med största sannolikhet röstar för en tvåårig förlängning av lagen.

Joanna: Tonåringen i det kala besöksrummet utvisas 18 juni


Författare: Joanna Ågren. Den 18 juni, samma dag som riksdagen ska rösta om förlängning av den tillfällig asyllagen, väntas en massdeportation på 30 personer till Afghanistan.
Tonåringen sitter i det kala besöksrummet och väntar när jag eskorteras in av vakterna. Rummet har inga fönster och de tre stolarna med plastklädsel och det lilla laminatbordet inbjuder inte till en avslappnad stund tillsammans. Vi är i förvaret i Märsta. Jag går fram och kramar om S och vi slår oss ned för att äta hamburgaren som jag har tagit med mig.

torsdag 13 juni 2019

​Migrationsverket manipulerar asylprocessen


Sedan 2015 har advokater och lekmän förfärats över de motiveringar (eller brist på motiveringar) som Migrationsverket angett för att ge avslag på asylansökningar. Det har tyckt oss inte alls stämma med lagar och förordningar. Det har känts som om Migrationsverket tagit till vilka vapen som helst för att göra de asylsökande utvisningsbara.

lördag 8 juni 2019

Riksdagsledamot: ​Rösta enligt ditt samvete den 18 juni!

Detta brev har skickats till samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter. Liknande brev har skickats till liberalerna, kristdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna. 
Flygbladsutdelning kommer att ske utanför Riksdagshuset tisdag 11 juni kl 11-13 och torsdag 13 juni kl 15.30-17. 
Jag skriver till dig som riksdagsledamot för Socialdemokraterna, inför omröstningen 18 juni. Din nej-röst skulle ge en signal till partierna, media och samhället att vår nuvarande asylpolitik bör ifrågasättas.

lördag 1 juni 2019

​Om (o)säkerheten i Afghanistan, speciellt Ghazni


I november 2018 publicerade Lifos* en rapport om det försämrade säkerhetsläget i provinsen Ghazni. Redan ett halvår senare är det dags för en uppdatering [1].

tisdag 28 maj 2019

Öppet brev till dig som riksdagsledamot: Rösta enligt ditt samvete! Gå emot partilinjen!

"Vi fick blommor när vi landade" sade en pojke som hösten 2015 flögs till Norrland.
Ett chartrat plan har avgått från Arlanda mot Kabul. På planet fanns kristna personer som tvingas gömma sin religion i Afghanistan, i strid mot konventionen om mänskliga rättigheter. Kanske fanns där också ateister, ensamma kvinnor, småbarn. Alla riskerar sitt liv och sin hälsa i Afghanistan.

Klockorna ringer för dem som utvisas idag!


Tisdag 28 maj avgår ett chartrat plan från Arlanda mot Kabul. På detta sitter flera kristna personer som tvingas gömma sin religion i Afghanistan, i strid mot konventionen om mänskliga rättigheter. Kanske finns där också ateister, ensamma kvinnor, småbarn.

fredag 24 maj 2019

​Hur många Anne Frank finns i Sverige?

Anne Frank var en judisk flicka som bodde i Amsterdam. Under andra världskriget fick Anne och hennes familj gömma sig för tyskarna. De bodde gömda i två år innan någon skvallrade och tyskarna tog dem. När Anne dog i koncentrationslägret var hon 16 år. Hon skrev en dagbok som hittades efter kriget.
Hur många flyktingar göms i Sverige?
Hur många flyktingar smugglas ut ur Sverige till mer säkra länder?
Det hände något hösten 2015. Det ena var att regeringen gick på de flyktingfientligas linje. Det andra är att civilsamhället ställde upp på ett sätt som saknar motstycke sedan andra världskriget.

måndag 20 maj 2019

Öppet brev från Fidas storasyster till Sveriges Riksdag

Fida med sin svenska familj.
Det kom ett inlägg på facebook. Vi hjälper till att sprida det. 
Jag trodde faktiskt aldrig att vi skulle hamna här men nu behöver vi ER hjälp. LÄS, DELA, KOMMENTERA. Snälla sprid. 

torsdag 16 maj 2019

Riksdagsledamöter reagerar över åldersbedömningarna

Riksdagsseminarium 15.5.2019. Fr.v. Sofia Rönnow Pessah, Rådgivningsbyrån, Tilda Pontén, Civil Rights Defenders, Tomas Fridh, Svenska Advokatsamfundet, Rebecca Thorburn Setern, Uppsala universitet, samt moderatorn Anna Lindblad, Rådgivningsbyrån.
”Resultaten från utredningen borde varit klara igår”. Så sade Sofia Rönnow Pessah, en av dem som granskat hur Migrationsverket använt de medicinska åldersbedömningarna. Hon syftade på den utredning som regeringen beslöt i januariöverenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet. Såvitt känt är utredningen ännu inte tillsatt. En vanlig tid för utredningar är två år. Det är alltså en skandal som utreds i efterhand.

måndag 13 maj 2019

Flyktingarna: Klockorna ringer tisdagar kl 12

#NUÄRDETNOG har format ramarna för manifestationen. 
EN NATIONELL MANIFESTATION VARJE TISDAG KL. 12.00 UNDER MAJ MÅNAD 2019
Protesterna mot Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan fortsätter.

Svar från Hans Eklind (kd)

Korgen med flera upprop, brev, artiklar, konvertitutredningen mm. som lämnades över till Morgan Johansson i samband med interpellationsdebatten.

Läs det öppna brevet till riksdagsledamöterna Hans Eklind (kd) och Kadir Kasirga (s).
Här kommer svaret från Hans Eklind. Något svar har ännu inte kommit från Kadit Kasirga.

Uppdatering: Pressmeddelande från Hans Eklind angående klockringningen. 

måndag 6 maj 2019

​Öppet brev till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd)


Till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd). Jag hoppas att jag får era kommentarer till denna text. Det är bra om ni svarar just på de frågor jag ställer, gärna ja/nej + kommentar. Ni behöver inte kommentera sådant som jag inte skrivit. 

fredag 3 maj 2019

9 000 papperslösa afghanska ungdomar blir kvar i Sverige


Många tror att problemen är lösta när många ensamkommande ungdomar fått sina uppehållstillstånd för studier. Till en början får de försörjningsstöd (socialbidrag), och snart blir de självförsörjande med hjälp av studiemedel och/eller arbete, på samma sätt som svenska ungdomar.
Men 9 000 afghanska ungdomar faller utanför den nya gymnasielagen, jämfört med de 6 500 som fått uppehållstillstånd. Dessa 9 000 kommer att finnas kvar i Sverige under många år.

söndag 28 april 2019

Stöttepelaren: 1 miljon kronor samlades in första verksamhetsåret


Redan på våren 2017 stod det klart att vi skulle få ett stort antal ensamkommande ungdomar utan ekonomiskt stöd. Medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! startade i oktober 2017 föreningen Stöttepelaren – stöd för ensamkommande barn och unga från Afghanistan.

fredag 26 april 2019

Till kyrkorna m.fl.: Ensamkommande får inte ens skollunch under sommaren!

Till
Svenska kyrkans stift och församlingar
Equmeniakyrkans församlingar
Församlingarna inom Pingst
Röda Korsets kretsar
Rädda Barnens lokalföreningar
Sveriges stadsmissioner

”DE FÅR INTE ENS SKOLLUNCH”

Det var budskapet vi skickade i juni 2018, när vi insåg att många ensamkommande ungdomar riskerade att svälta under sommaren.

torsdag 25 april 2019

Många rapporter om asylpolitiken!

Ett urval av böcker och rapporter som hittills givits ut.

Vår asylpolitik är en brännande fråga som den nya regeringen, oavsett hur den kommer att se ut, inte slipper ifrån. Det var nog många som tänkte sig att när gymnasielagen går igenom blir det lugnt. 

torsdag 18 april 2019

Sveriges "stöd" för "återvändarna"


Takten på utvisningarna ökar. Allt fler undrar vad som händer ungdomarna som landar i Kabul. Ska inte Sverige enligt återvändaravtalet stödja de "återvändande" flyktingarna? (Observera att många aldrig varit i Afghanistan tidigare, eller bara när de var mycket små.)

måndag 15 april 2019

Mikael Werner: Det finns inga ”säkra” delar i Afghanistan


Nej, det finns inga ”säkra” delar i Afghanistan. De två minst osäkra provinserna är Panjshir och Bamyan. Enligt Migrationsverkets Rättsliga ställningstagande råder där ”andra svåra motsättningar” i enlighet med 4 kap. 2 a § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen. Före införandet av den tillfälliga begränsningslagen 2016 innebar det en garanti för rätt till uppehållstillstånd i Sverige såsom s.k. övrig skyddsbehövande.

onsdag 10 april 2019

Ingrid Eckerman till miljöpartister: Rösta enligt ditt samvete!


Till dig som miljöpartistisk riksdagsledamot:
Rösta med ditt samvete! Gå emot partilinjen om så behövs!
På kongressen 2017 röstade delegaterna igenom att partiet ska kämpa för amnesti. I morgon torsdag är det upp till partiet att visa att ni faktiskt menar något med det löftet.

måndag 8 april 2019

17 000 berättelser på Mynttorget


Tisdag 9 april kl 10-11 kommer Ingrid Eckerman att befinna sig på Mynttorget vid installationen 17 000 berättelser - 17 000 liv för att med 50 rosor uppmärksamma de ensamkommande som begått självmord eller dött i Afghanistan, flytt vidare till Paris, deporterats till Kabul eller lever på våra gator. 

lördag 6 april 2019

Maryams historia - en av dem Migrationsverket inte tror på


Manifestation mot utvisningar av barnfamiljer till Afghanistan


Maryam representerar alla de barnfamiljer som fått utvisningsbesked till Afghanistan. Det finns 1578 personer, vuxna och barn, i dessa familjer. Vi läser delar av hennes berättelse på strategiska platser varje vecka kl 16-17. Vi börjar i på torget i Simrishamn den 8 april då skådespelarskan Lena Viredius läser.

tisdag 2 april 2019

60 forskares remissvar om förlängning av tillfälliga lagen

Regeringen avser att lägga fram ett förslag om förlängning av den tillfälliga lagen om begränsningar i asylrätten för Riksdagen, så att den kan börja gälla 20 juli 2019 när den tillfälliga lagen går ut. 

måndag 1 april 2019

Morgan: Visst har flyktingministrarna vädjat om stopp för utvisningarna!


Den 29.3.2019 var det en interpellationsdebatt mellan justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (v). Ämnet var återvändaravtalet med Afghanistan 2016 där Afghanistan åtar sig att ge de tvångsutvisade ett värdigt mottagande. 

torsdag 28 mars 2019

Fredag 29 mars får Morgan Johansson sina upprop

9 upprop, 61 skrivelser till politiker, riksdag och regering, 12 debattartiklar och 1 rapport ligger i korgen.
I morgon, fredag 29 mars 2019 kl 9 vid Riksgatan 1, kommer en korg att lämnas över till riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (v) som i sin tur ska lämna den till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samband med interpellationsdebatten om återtagaravtalet med Afghanistan.

söndag 24 mars 2019

S-kongressen: Många socialdemokrater stödjer flyktingaktivister


Vid s-kongressens andra dag 23.3.2019 mötte de köande till entrén flyktingaktivister från samlingsrörelsen Nu är det nog! De lyssnade till information om situationen för de ensamkommande ungdomarna och fick små lappar med utdrag ur valmanifestet 2014*.

torsdag 21 mars 2019

Socialdemokrater: Vad är 17 000 unga människor värda för er?


Helgen 22-24 mars äger Socialdemokraternas kongress rum i Örebro. Samtidigt avslutas manifestationen ”17 000 blommor 17 000 liv” utanför Liljevalchs konsthall i StockholmFredag 22 mars kl. 15.30 hämtas några av blommorna för på lördagen flyttas till socialdemokraternas kongress i ÖrebroÄven under söndagen kommer blomsterbud att gå kl. 12 från Stureplan till Liljevalchs.

onsdag 13 mars 2019

Remissvar: Förläng inte tillfälliga lagen!

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
Yttrande 13 mars 2019
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! motsätter sig den föreslagna förlängningen av den tillfälliga begränsningslagen (2016:752). Förutom reell rätt till familjeåterförening bör asylskälen ”övrigt skyddsbehövande” och ”synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter” återinföras liksom större möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.

måndag 11 mars 2019

300 kulturarbetare: Vem bär ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till kriget i Afghanistan?


Öppet brev till
Fredrik Beijer, rättschef Migrationsverket
Patrik Engström, chef gränspolisen
Heléne Fritzon, tidigare migrationsminister
Morgan Johansson, justitieminister
Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket

onsdag 6 mars 2019

​Migrationsverket: Ett allseende öga som vet mer om oss än vi själva vetFörfattare: Karin Fridell Anter
”Om en person är konvertit eller ej ligger i betraktarens öga”, menar Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer i en intervju i tidningen Dagen.

fredag 1 mars 2019

Brev till socialdemokratiska kongressombuden

"17 000" är ett konstverk gjort av 1 500 personer, på Liljevalchs vårsalong 2019. Utanför läggs blommor för de 17 000 utvisningshotade och deporterade.
Ett brev med nedanstående lydelse skickas till alla socialdemokratiska arbetarkommuner och många kongressombud, inför kongressen 22-24 mars. 
Till arbetarekommunerna i Sverige
och ombuden till Socialdemokraternas extrakongress i mars 2019
Vid kongressen 22-24 mars ska socialdemokratin som folkrörelse och det politiska samtalet diskuteras. Vi vill lyfta fram den folkrörelse som handlar om flyktingpolitik. Sedan den stora flyktingströmmens år 2015 är bortemot 200 000 människor på olika sätt engagerade i att stötta dem som sökt asyl. Inledningsvis fanns ett gott samarbete mellan civilsamhälle, stat och kommuner, med en gemensam drivkraft att ge de asylsökande en snabb och rättssäker prövning och en god start i det nya landet.

Pressnytt från Sverige 2015-2018

I mars 2019 hackades sidan "Pressnytt från Sverige". Allt innehåll togs bort och ersattes med innehåll från annan sida. Detta hände två gånger, varpå sidan opublicerades och en ny startades. Plötsligt var det gamla innehållet tillbaka! Nu har jag kopierat in det i denna artikel som antedateras. 

söndag 24 februari 2019

”Vi känner oss inte längre som svenskar” – alienationen växer bland flyktingvänner


Den senaste tiden har utvisningarna av konvertiter till världens näst farligaste land för kristna upprört både troende och icke troende. Utvisningarna anses gå på tvärs mot mänskliga rättigheter om rätten att utöva sin religion.

fredag 15 februari 2019

Afghanistans flyktingminister tackar Frankrike för återhållsamma deportationer

Afghanistans flyktingminister Sayed Hussein Alemi Balkhi och den franske ambassadören David Martionon.
I Paris finns ett tusental "svenska afghaner", dvs. ungdomar med afghanskt medborgarskap som har bott 3-4 år i Sverige. Om de har tur, dvs. deras fingeravtryck har inte fastnat i det internationella registret, så kan de söka asyl på nytt med stor chans att få "positivt", dvs. uppehållstillstånd i Frankrike. De tar chansen eftersom de anser att det är bättre att leva papperslös på gatorna i Europa än att leva på gatorna i Kabul. 

måndag 4 februari 2019

Stefan Löfvén: Vilka signaler skickar du ut?


Texten skrevs inför den socialdemokratiska kongressen i Göteborg april 2017. Tyvärr är är den fortfarande lika giltig. Här är en lätt uppdaterad version.
Sedan hösten 2015 har du i olika sammanhang talat om de signaler Sverige skickar ut, utan att närmare definiera dem. Så här ser det ut:

onsdag 30 januari 2019

Strukturen i avslagen gällande ateism

Om man vet mer om hur handläggarna tänker och agerar i samband med prövning av ateism kan man förbereda sig bättre, både när det gäller verkställighetshinder och inför en muntlig prövning.

Här finns först 13 "dåliga" exempel, därefter 10 exempel på hur man kan skriva/säga.

måndag 28 januari 2019

​Barn och unga i migration 9: Särskild hänsyn krävs för personer med funktionsnedsättning


Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ger barn och ungdomar med funktionshinder rätt till extra stöd och skydd.

fredag 25 januari 2019

Stoppa deportationen av kristne Mahdi Navabi!

Mitt namn är Terésie Nilsson och det jag skriver nedan är mina ord. Jag menar på intet sätt att förolämpa någon, det är skrivet utifrån min trosuppfattning, ingen annans.

tisdag 22 januari 2019

​Ungdomar om förtrycket i Afghanistan: Det är detta vi har flytt ifrån!

I Sverige kan ungdomar med afghansk bakgrund umgås på ett sätt som är otänkbart i Afghanistan. Ungdomarna på bilden har inget samband med dem som uttalar sig i texten.
SvD:s ledare 4 januari 2019 tar upp förtrycket mot barn och kvinnor i Afghanistan och menar att flyktingarna bär med sig ”normer och värderingar som förmedlar en maktstruktur där flickor och kvinnor anses vara underlägsna pojkar och män”. Åsa Lindborg, nybliven jämställdhetsminister, ska motarbeta hedersbrotten. Här har hon hjälp av de ensamkommande.

söndag 20 januari 2019

Barn och unga i migration 8: Kvinnoyrken drabbas när utvisningshotet hänger över deras skyddslingar


En regering som säger sig vilja utjämna skillnaderna i yrkeslivet för män och kvinnor måste se hur dagens asylpolitik påverkar kvinnliga yrkesgrupper.

fredag 18 januari 2019

Öppet brev till statsminister Stefan Löfvén: Ta hand om konsekvenserna av den tidigare asylpolitiken!

Åsa Romson och Stefan Löfven vid presskonferensen 24 november 2015 då den tillfälliga lagen presenterades.

Öppet brev till statsminister Stefan Löfvén
Er första uppgift: Ta hand om konsekvenserna av den tidigare asylpolitiken!
Detta är Sverige idag: Ett skuggsamhälle av asylsökande afghanska barn och ungdomar. Tusentals som utan hemvist, utan bidrag, hoppas på uppehållstillstånd för fortsatta studier. Minst 4 000 ungdomar som inte omfattas av gymnasielagen, som har förlorat sitt juridiska stöd och lever utan bidrag från samhället.

söndag 13 januari 2019

​Barn och unga i migration 7: Flytta inte runt barnen och de unga!


Barn och unga som ryckts upp från sina hem ska i lugn och ro få knyta an till vuxna, skola, kamrater och närsamhället utan att utsättas för återkommande uppbrott.

måndag 7 januari 2019

Våra mest värnlösa barn: de apatiska

Illustration för tidskriften AllmänMedicin: Katarina Liliequist.
Uppdatering 12.1.2019: Enligt uppgörelsen mellan (s) och (c) ska den tillfälliga lagen förlängas i två år. Möjligheten att tillämpa "övrigt skyddsbehov" för de apatiska barnen kommer inte tillbaka, och inte heller möjligheten att ge dem permanent uppehållstillstånd.