måndag 8 oktober 2018

Lyckad konferens "How safe is Afghanistan?" 4 oktober 2018


Konferensen How safe is Afghanistan? den 4 oktober 2018 blev en succé. Publiken var fulltalig. Något tusental följde dessutom konferensen online.

Alla föreläsningarna finns kvar på Facebook och kommer att läggas upp på Youtube. En kongressrapport planeras också.
Konferensen genomfördes i samarbete mellan Utrikespolitiska föreningen Stockholm och nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Afghanistan världens farligaste land 2018
Från att ha varit i viss mån undvikbart är våldet i Afghanistan nu oförutsägbart. Att ingen del av huvudstaden Kabul är säker för självmordsbombare, och att ingen del av landet är säker för talibanattacker, klargjordes på konferensen ”How safe is Afghanistan?” i Stockholm nyligen.
Forskarna var eniga om att de europeiska migrationsmyndigheterna underskattar riskerna. Framför allt är det civila som drabbas. Afghanistan förväntas bli världens farligaste land 2018.
Situationen i Afghanistan är mycket komplex. Mycket tyder på att västländernas interventioner snarare försvårat än underlättat möjligheterna för en varaktig fred.
Sveriges asylpolitik bland de hårdaste i Europa
En jämförelse mellan olika EU-länder visar att Sverige hör till dem som har hårdast bedömningar av afghanska medborgares rätt till asyl. Sverige gav uppehållstillstånd till 37 % av afghanska asylsökande medan Frankrike beviljade 84 % och Italien 92 % (siffror från 2017). Detta framkom vid konferensen ”How safe is Afghanistan?” som nyligen hållits i Stockholm. Där framkom också att andelen bifall har sjunkit från 2014, då 67 % fick stanna, ned till 32 % under andra kvartalet 2018. Samtidigt visar UNHCR och andra internationella auktoriteter entydigt att situationen i Afghanistan blir allt mera riskabel.
Där konstaterades att Sveriges asylpolitik tidigare varit generös när det gäller större grupper från utsatta länder. Vid individuella bedömningar har det alltid varit svårare, och idag är beviskraven ofta omöjliga att uppfylla även för den som har starka individuella asylskäl.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar