tisdag 24 december 2019

Krister: Julevangeliet, nya versionen – varje jul sedan 2016


Vid den tiden utfärdade kejsar Stefan en förordning om att alla som inte var skattskrivna skulle utvisas. 
Detta var den första utvisningen, och den skedde när Morgan var utvisningsminister i Sverige. Alla fördes då till Migrationsverkets förvar i avvaktan på att utvisas, var och en till sitt land. 

söndag 22 december 2019

Songlines

Information från lucka 13, julkalender 2019, #Vistårinteut

#Vi står inte ut, lokalt arbete

Informationen hämtad från lucka 8, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

Hjälp i Skåne

Information hämtad från lucka 7, julkalender 2019, #Vistårinteut.

Hjälp i Småland

Information hämtad rån lucka 6, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

Ung i Sverige

Information från ruta 2, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

Hjälp i Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

Information hämtad från lucka 15, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

Tusen barn Tusen drömmar

Information hämtad från lucka 9, julkalender 2019, #Vistårinteut.

Ensamkommandes Riksförbund

Information hämtad från lucka 17, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

Hjälp på Västkusten

Information hämtad från lucka 18, julkalender 2019, #Vistårinteut 

Hjälp i Gotland, Öland, Blekinge & Östra Småland

Information hämtad från lucka 12, julkalender 2019, #Vistårinteut.

Frivilliga familjehem

Information hämtad från lucka 5, julkalender 2019, #Vistårinteut

Hjälp i mellersta Sverige

Information om hjälp i mellersta Sverige hämtat från lucka 3, julkalender 2019, #Vistårinteut.

lördag 21 december 2019

Påverkansnätverk

Information om påverkansnätverk hämtad från lucka 11, julkalender 2019, #Vistårinteut.

Agape, Göteborg

Information hämtade från lucka 1, julkalender 2019, #Vistårinteut

Organisationer som stöttar ensamkommande

Information hämtad från lucka 20, julkalender 2019, #Vi står inte ut.

Asylrättsarbete

Information om asylrättsarbete hämtat från från lucka 10, julkalender 2019, #Vistårinteut.

Rikstäckande nätverk

Information om rikstäckande nätverk hämtad från lucka 21, julkalender 2019, #Vi står inte ut.

Hjälp i östra Sverige

Information om östra Sverige hämtad från lucka 14, julkalender 2019, #Vi står inte ut.

AGAPE runt om i landet

Information om Agape hämtad från lucka 16, julkalender 2019, #Vi står inte ut.

Vårdförmedlingar för papperslösa

Information om vårdförmedlingar för papperslösa hämtad från lucka 19, julkalender 2019, #Vistårinteut.

lördag 7 december 2019

Två kristna ungdomar utvisas till Afghanistan 9 december

Två kristna ensamkommande ungdomar skall tvångsutvisas till Afghanistan med reguljärt flyg måndag 9 december 2019. Dagen därpå avgår ett chartrat plan - hur många konvertiter, ateister, hbtq-personer som finns med då vet ingen. 

fredag 6 december 2019

Karin till socialministern: Behandlingen av asylsökande blir till ett folkhälsoproblem

Ill. Katarina Liliequist
2019-11-21
Till socialminister Lena Hallengren
För nästan två år sedan fick din företrädare Annika Strandhäll ett brev där arton läkare, socionomer och psykologer pekade på allvarliga hälsorisker för de människor som engagerat sig för ensamkommande barn och ungdomar, professionellt eller i egenskap av volontärer, fosterfamiljer och vänner. (Bifogas)