lördag 30 juni 2018

Att offentliggöra sitt kärleksliv - enda sättet att rädda livet?

Akbar med sin vän.

VARFÖR HÅLLER ASYLSÖKANDE HBTQ-PERSONER TYST I SVERIGE?
Det förekommer att asylsökande med avvikande sexuell läggning döljer detta för omgivningen in i det längsta. Det gäller också när de söker asyl. Även ungdomar med en heterosexuell relation försöker hålla den hemlig.

tisdag 26 juni 2018

tisdag 19 juni 2018

Om VUT - verkställighetshinder

Det är bättre att inte skriva VUT alls än att skriva ett dåligt VUT. Därför - läs ordentligt!

Vad gör den som fått tre avslag på sin asylansökan? En möjlighet är att anmäla verkställighetshinder, VUT. Här finns råd om vad man bör tänka på. Information om vad VUT, ansökan om verkställighetshinder, är och om hur man skriver det. 

måndag 18 juni 2018

Kyrkor och församlingar i Sverige – nu är det dags att hjälpa de ensamkommande!Följande brev har sänts till samtliga stift i Svenska kyrkan, för vidarebefordran till alla församlingar.
”9 000 får möjlighet att söka uppehållstillstånd” – då är väl problemet med de ensamkommande ungdomarna löst? Nej, det är långt ifrån löst. Svenska kyrkan har fått bidrag från svenska staten för att stödja dem. Det är dags att ta fram de pengarna nu!

Vad händer med dem som skrivs ner i ålder?För den som vinner sin överklagan av åldersupppskrivning och återigen skrivs ner i ålder gäller inte den "nya" gymnasielagen och troligen inte heller den "gamla" lagen. Med regeringens tysta samtycke kan ungdomen ensamutvisas till Afghanistan.

måndag 11 juni 2018

När uppehållstillståndet ska förlängas

Du måste söka nytt uppehållstillstånd efter 11 eller 12 månader (tidigast 3 månader och senast 30 dagar innan det går ut). Det är viktigt att du gör det innan ditt uppehållstillstånd går ut.

söndag 10 juni 2018

Bostad

Här samlas information och kontakter när det gäller att få en bostad.

Har du absolut ingenstans att ta vägen? Känner du ingen?
Gå till Svenska kyrkan och fråga var du ska få hjälp. Svenska kyrkan finns överallt. Du kan gå dit på söndagen när de har gudstjänst (oftast kl 11). Eller du kan gå till församlingens expedition på en vardag. Be alltid att få tala med prästen!

Andra du kan fråga är Röda korset och Rädda barnen på din ort. Det finns också andra kyrkor som kan vara väldigt hjälpsamma.

Försök stanna kvar på den ort där du gått i skolan och där du känner människor. Det finns väldigt många bostadslösa i de stora städerna.

Läs mer nedan.

lördag 9 juni 2018

Hjälp i Stockholm

Här samlar jag information bara för dem som finns i Stockholm. En del av uppgifterna kan vara gamla! 

Titta också på Var kan jag få hjälp? Där finns information som riktar sig till alla i hela Sverige.

Ny lag - men civilsamhället får inte vila


Många är vi som känner tyngden på axlarna lätta. Samtidigt känner vi stor sorg.
I dag 9 juni genomför Ung i Sverige demonstrationer på olika håll i Sverige. Det som kunde varit ett segertåg blir i stället en fortsatt kamp. 

söndag 3 juni 2018

Professorer: "Angående ny generaldirektör vid Rättsmedicinalverket"

Svaret som de tre professorerna fick från justitiedepartementet.
Ett intressant brev från Sveriges samtliga tre professorer i rättsmedicin ställt till inrikes- och justitieminister Morgan Johansson. De tar bla. upp de stora rättssäkerhetsbristerna med de medicinska åldersbedömningarna. I brevet uppmanar professorerna regeringen att utse Finn Bengtsson till ny generaldirektör för RMV, en tjänst som för närvarande är vakant. Finn Bengtsson är professor, överläkare och tillika moderat riksdagsman och representant i SMER. Finn är en mycket skarp kritiker av RMVs hantering av de medicinska åldersbedömning och motionerande nyligen i riksdagen om att metoderna måste bytas ut. Med Finn som ny GD för RMV skulle den pågående skandalen med största säkerhet få ett snabbt slut


fredag 1 juni 2018

Ett nej till nya lagen leder till självmordsvåg?

Att låta sig rekryteras till militanta grupper är en av överlevnadsstrategierna för återvändande ensamkommande ungdomar.
Jag blir uppringd av en ung man, en av de allra första afghanska skribenterna i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! "Migrationsverket dödar oss varje dag" skrev han, apropå ett självmord.
Han satt med sina kompisar och diskuterar den nya gymnasielagen och sannolikheten för att den ska gå igenom. Han vill veta vad jag tror.
- Jag är orolig. Mina kompisar har bestämt sig. Om lagen inte går igenom kommer de att ta självmord.