måndag 18 juni 2018

Kyrkor och församlingar i Sverige – nu är det dags att hjälpa de ensamkommande!Följande brev har sänts till samtliga stift i Svenska kyrkan, för vidarebefordran till alla församlingar.
”9 000 får möjlighet att söka uppehållstillstånd” – då är väl problemet med de ensamkommande ungdomarna löst? Nej, det är långt ifrån löst. Svenska kyrkan har fått bidrag från svenska staten för att stödja dem. Det är dags att ta fram de pengarna nu!

9 000 ungdomar ska ha hjälp att fylla i blanketterna under några hektiska juliveckor. Inte förrän de fått bekräftelse kan de söka upp socialtjänst för att få matpengar. Som regel får ungdomarna ingen hjälp att hitta bostad. För att få hyresbidrag krävs hyreskontrakt.
En stor del av ungdomarna får nu inte ens skolmat. De är helt hänvisade till civilsamhället för att överleva. Sova utomhus kan kanske gå bra under sommaren – men en dusch och ett möte med en människa behöver man för att känna sig som en människa.
Så har vi de cirka 4 000 som har otur och inte omfattas av nya lagen. De som kom en dag för sent, eller som fick sitt första beslut en vecka för tidigt.
Några försöker undkomma sitt öde genom att fly från Sverige. Men klimatet hårdnar även i Tyskland, Frankrike och Italien.
Övriga blir kvar hos oss. Några har möjlighet att fortsätta sin skola och har hittat ett fadderhem. Andra faller ur. De kan leva på bidrag, svartjobb, drogförsäljning och prostitution. Hela tiden har de bilan hängande över sig – att bli ensamutvisade till Afghanistan, ett land där de ofta aldrig har varit.
Trots ökade resurser till gränspolisen utvisas endast ett fåtal ungdomar varje vecka. Det kommer att ta många år till dess att vi ”blivit av” med de 4 000.
Förra året var det minst 12 ungdomar som begick självmord. I år känner vi till två. Men mörkertalet är stort. När ungdomarna förlorat sina sociala kontakter uppmärksammas de inte av civilsamhället, och de ingår inte i våra officiella register.
Föreningen Stöttepelaren samlar in pengar och fördelar matkassar och busskort till ungdomarna via lokal ombud på många orter i Sverige. Men vi har begränsade resurser och kan långt ifrån täcka de ökade behoven under sommaren.
Vi hoppas och räknar med att Svenska kyrkans församlingar öppnar sina dörrar för dessa utsatta ungdomar och delar med sig av sina resurser. Vi kommer därför att uppmana ungdomarna att kontakt kyrkan på den ort där de vistas.
Vi hoppas också på samarbete i annan form, centralt eller lokalt, och förmedlar gärna kontakten med Stöttepelarens lokalgrupper runt om i landet.
För Stöttepelaren – stöd för ensamkommande ungdomar från Afghanistan
Karin Fridell Anter
www.stottepelaren.se
För nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Ingrid Eckerman
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/p/natverket.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar